Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Annopolu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Annopolu"— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Annopolu
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

2 Publiczne Gimnazjum w Annopolu
Multimedialne Centrum Informacji w Publicznym Gimnazjum w Annopolu to pracownia wyposażona w 8 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem i dostępem do Internetu oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne (skaner, kopiarka, drukarka)

3 Publiczne Gimnazjum w Annopolu
Komputery posiadają system operacyjny Windows Vista Business. Aby spełnić swoją rolę informacyjną, centrum posiada szybki, stały dostęp do Internetu z kontrolą zasobów, monitorowaną przez program Cenzor. Blokuje on niestosowne, bądź szkodliwe wychowawczo treści, umożliwiając jednocześnie swobodny dostęp do stron bezpiecznych.

4 Publiczne Gimnazjum w Annopolu
Bogato urządzone centrum multimedialne sprawia, że użytkownicy naszej biblioteki zdobywają umiejętności:

5 Posługiwania się nowoczesnym multimedialnym zestawem komputerowym, połączonym do sieć
Szybkiego docierania do potrzebnych informacji Korzystania z dostępnych programów edukacyjnych Gromadzenia, selekcjonowania i przetwarzania informacji zgodnie z obowiązującymi normami etycznymi oraz poszanowaniem praw autorskich

6 Publiczne Gimnazjum w Annopolu
Zadaniem centrum jest m. in. pomoc uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły w zbieraniu i przetwarzaniu informacji, przygotowywaniu materiałów do zajęć, odrabianiu prac domowych, przygotowywaniu prac związanych z konkursami i pracą pozalekcyjną.

7 Publiczne Gimnazjum w Annopolu
Szkolne Centrum Informacji jest miejscem: Pracy indywidualnej i grupowej uczniów oraz nauczycieli nad przygotowaniem materiałów związanych z zadaniami dydaktycznymi szkoły jak np. zadania domowe, referaty, prezentacje multimedialne, materiały i pomoce dydaktyczne, scenariusze lekcji, itp. Korzystania z zasobów bibliotecznych

8 Pozalekcyjnych zajęć indywidualnych i grupowych związanych z rozwijaniem zainteresowań (koła zainteresowań, np. Klub Przyjaciół Biblioteki, LOP) Przygotowywania materiałów związanych z promocją szkoły – tworzenie prezentacji na stronę internetową szkoły, Dzień Otwarty Szkoły Opracowywania materiałów do gazetki szkolnej „Carpe Diem”, ulotek i broszur na akcje, kiermasze książek, konkursy.

9 Prowadzenia zajęć przez nauczycieli różnych przedmiotów: polonistów (projekcja filmów, w tym lektur), nauczycieli wychowania fizycznego (oglądanie filmów z zakresu promocji zdrowia), nauczycieli historii, geografii, świetlicy Archiwizacji materiałów na nośnikach elektronicznych.

10 Publiczne Gimnazjum w Annopolu
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy przede wszystkim do celów edukacyjnych. Użytkownicy mogą poszukiwać w Internecie lub encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach i poza nimi. Mogą też tworzyć własne dokumenty i prezentacje oraz korzystać z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych.

11 Publiczne Gimnazjum w Annopolu
W bibliotece w dużym stopniu wykorzystywany jest edytor tekstu Word, Publisher oraz program do tworzenia prezentacji multimedialnych PowerPoint. Prezentacje przygotowane przez uczniów to m. im. „Zdrowe odżywianie”, „ Szkolna Biblioteka”, „ Jadwiga Andegaweńska”, „ Profilaktyka chorób oczu”, „Internetowe Centrum Multimedialne”, „Kronika Klubu Przyjaciół Biblioteki”, „Miejski Zespół Szkół – Szkołą Promującą Zdrowie”

12 Publiczne Gimnazjum w Annopolu
W ICM młodzież naszego gimnazjum przygotowuje się do olimpiad (np. szkolna olimpiada wiedzy o AIDS), bierze udział w konkursach informatycznych, przygotowuje akcje (akcja w ośrodku zdrowia nt. szkodliwości palenia tytoniu), przedstawienia i imprezy.

13 Publiczne Gimnazjum w Annopolu
Uczniowie klas trzecich poszukują informacji nt. szkół średnich, pobierają i drukują potrzebne formularze.

14 Publiczne Gimnazjum w Annopolu
Szczegółowe zasady korzystania z Centrum przedstawia regulamin, z którym każdy użytkownik musi się zapoznać.

15 Publiczne Gimnazjum w Annopolu
Koniec


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Annopolu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google