Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Debata Szkolna w Gimnazjum Myśliszewice, 5.12.2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Debata Szkolna w Gimnazjum Myśliszewice, 5.12.2012."— Zapis prezentacji:

1 Debata Szkolna w Gimnazjum Myśliszewice, 5.12.2012

2 TIK TECHNOLOGIE INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNE już są obecne w naszym życiu – i tym prywatnym, i tym szkolnym. Dzięki nim możemy nie tylko świetnie się bawić, ale także zdobywać i rozwijać wiedzę, sprawdzać swoje umiejętności, komunikować się między sobą i z naszymi nauczycielami a oni z kolei z naszymi rodzicami

3 Szkoła z klasą 2.0 Współpraca włącz się! Edycja 2012/13

4 Udział TIK w edukacji jest coraz większy. Także w tej sferze aktywności potrzebne są więc jasne reguły i dlatego chcielibyśmy, aby w naszej szkole powstał KODEKS 2.0, który określiłby zasady mądrego korzystania z możliwości, jakie stwarza współczesna technika.

5 Pracownie komputerowe Obecnie znajdują się w sali numer 2 i 3. W pracowni nr 2 znajduje się 12 komputerów podłączonych do sieci internetowej. W pracowni nr 3 znajduje się 11 komputerów podłączonych do sieci internetowej.

6 Sala nr 2

7 SALA nr 3

8 Sala nr 2

9 W pracowniach odbywają się lekcje informatyki, zajęć komputerowych i innych przedmiotów. Na lekcjach można korzystać z Internetu.

10 Nasza szkolna strona www.mysliszewice.edu.pl www.mysliszewice.edu.pl

11 ICIM Od stycznia 2008 roku biblioteka szkolna wyposażona została w nowoczesne Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Inwestycja ta była możliwa dzięki projektowi Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny oraz dzięki zaangażowaniu w projekt Dyrekcji ZSO w Myśliszewicach

12 Strona biblioteki szkolnej

13 ICIM ICIM zostało wyposażone w 4 stanowiska komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne. ICIM oferuje uczniom i nauczycielom dostęp do Internetu poza systemem lekcyjnym w celu samodzielnego kształcenia, zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej w sieci Internet.

14 Stanowiska komputerowe w ICIM

15 Blog Szkolny 2012/2013 autorki: Magdalena Sałek i Magdalena Pająk

16 Propozycje klas do kodeksu 2.0

17 Klasa III gimnazjum A 1.Uczniowie mają prawo do posiadania telefonów komórkowych w szkole i korzystania z nich w czasie przerwy; 2.W naszej szkole funkcjonuje radio Węzeł ( muzyka na przerwach); 3.Nauczyciele wykorzystują na lekcji tablicę interaktywną, telewizor oraz komputer minimum raz w tygodniu. 4.Nauczyciele zadają prace domowe z zastosowaniem różnych programów komputerowych (np. prezentacje, filmy); 5.W naszej szkole wykorzystujemy narzędzia TIK do realizacji projektów uczniowskich i gimnazjalnych. 6.Wykorzystujemy laptopy, rzutniki znajdujące się w szkole na lekcjach odbywających się poza salami komputerowymi w celu wykorzystania TIK ( minimum raz na 2 tygodnie); 7.Prowadząc dyskusje nie obrażamy innych osób i szanujemy ich zdanie; 8.Tablety zamiast tradycyjnych książek; 9.Porozumiewanie się nauczycieli i uczniów za pomocą poczty EduPack;

18 Propozycje do kodeksu 2.0 klasy III B gimnazjum 1.W naszej szkole uczniowie mają możliwość korzystania z komputerów znajdujących się w bibliotece na każdej przerwie. 2.Uczniowie naszej szkoły na przerwach mogą używać telefonów komórkowych zaś w czasie lekcji są one wyciszone. 3.W naszej szkole działa Wi-Fi. 4.Nauczyciele przesyłają uczniom dodatkowe zadania za pomocą poczty elektronicznej EduPack. 5.Uczniowie naszej szkoły przygotowują się do lekcji wykorzystując programy multimedialne, korzystają z Internetu przestrzegając praw autorskich. 6.W naszej szkole organizowany jest dzień z komputerem.

19 Propozycje do kodeksu 2.0 klasa II gimnazjum b 1.W naszej szkole uczniowie zawsze podają źródło, czyli adresy internetowe stron, z których korzystali, przygotowując się do lekcji i odrabiając prace domowe. 2.Nasi nauczyciele podają uczniom adresy wiarygodnych i ciekawych stron internetowych. 3.Uczniowie naszej szkoły zawsze zwracają uwagę na netykietę. 4.Nasi nauczyciele przygotowują prezentacje multimedialne, które uatrakcyjniają lekcje, używają tablicy interaktywnej (dzięki temu lekcje są ciekawsze). 5.Uczniowie korzystają z przydatnych programów internetowych, które ułatwiają im pisanie notatek, tworzenie prezentacji multimedialnych czy obliczanie danych zagadnień. 6.Nie kopiujemy bezmyślnie czyjejś pracy opublikowanej w Internecie. 7.Stosujemy zasadę ograniczonego zaufania, nie udostępniamy swoich danych osobowych w sieci. 8.Połączenie komputerów szkolnych siecią WI-FI ułatwiłoby szybkie docieranie do potrzebnych wiadomości (komputer z dostępem do Internetu na biurku nauczyciela). 9.Powszechna dostępność kserokopiarki dla uczniów

20 1.W naszej szkole wiele zajęć prowadzonych jest z użyciem komputerów oraz narzędzi TIK. 2.Nauczyciele zadają pracę domową z wykorzystaniem Internetu. 3.W naszej szkole uczniowie używają laptopów lub tabletów zamiast zeszytów. 4.Uczniowie naszej szkoły mają dostęp do szkolnego kodu wi-fi. 5.Uczniowie naszej szkoły mogą drukować potrzebne informacje na lekcje w szkole. 6.W naszej szkole mamy ksero dostępne każdego dnia. 7.Uczniowie naszej szkoły posiadają tablety zamiast książek. 8.Uczniowie mają możliwość korzystania ze szkolnych komputerów przed i po lekcjach. 9.Uczniowie naszej szkoły przestrzegają praw autorskich, korzystając z materiałów umieszczonych w sieci, podają ich autora i dokładny adres strony www. II gimnazjum A

21 Klasa I gimnazjum 1. Uruchamiamy radiowęzeł w szkole (muzyka podczas przerw, komunikaty, informacje) 2. Nauczyciele i uczniowie mają wyłączone telefony podczas zajęć. W szkole jest wyznaczone miejsce w którym uczeń może wykonać rozmowę telefoniczną. 3. Używamy komputerów podczas "zwykłych" lekcji! 4. Każdy uczeń ma tablet zamiast książek. 5. Podczas zajęć w-f korzystamy z muzyki (mp3, mp4) 6. Więcej nauki poprzez zabawę z wykorzystaniem komputerów w pracowniach informatycznych.

22 PUNKTY DO DEBATY

23 1.W naszej szkole uczniowie mają możliwość korzystania z komputerów znajdujących się w bibliotece na każdej długiej przerwie.

24 2.Nauczyciele przesyłają uczniom dodatkowe zadania za pomocą szkolnej poczty elektronicznej.

25 3. W naszej szkole uczniowie zawsze podają źródło, czyli adresy internetowe stron, z których korzystali, przygotowując się do lekcji i odrabiając prace domowe.

26 4. Uczniowie naszej szkoły zawsze zwracają uwagę na netykietę.

27 5. Stosujemy zasadę ograniczonego zaufania, nie udostępniamy swoich danych osobowych w sieci.

28 6. W naszej szkole organizowany dzień z komputerem. Otwarte drzwi pracowni komputerowej dla wszystkich.

29 7. Uczniowie mają możliwość korzystania ze szkolnych komputerów po lekcjach.

30 8. Nauczyciele i uczniowie mają wyciszone telefony podczas zajęć.

31 9. Uczniowie korzystają z przydatnych programów internetowych, które ułatwiają im pisanie notatek, tworzenie prezentacji multimedialnych czy obliczanie danych zagadnień.

32 10.Uruchamiamy radiowęzeł w szkole (muzyka podczas przerw, komunikaty, informacje)

33 11. Więcej nauki z wykorzystaniem komputerów na lekcjach.

34 12. Nasi nauczyciele wykorzystują tablicę interaktywną.

35 DEBATA SZKOLNA

36 przygotowa ł a: Jolanta Rozi ń ska zdj ę cia: http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero/news/jak- zrobic-tik-zrobic


Pobierz ppt "Debata Szkolna w Gimnazjum Myśliszewice, 5.12.2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google