Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Samorządność w Gminie Kije

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Samorządność w Gminie Kije"— Zapis prezentacji:

1 Samorządność w Gminie Kije

2 Gmina Kije Gmina Kije jest gminą wiejską, położoną w południowej części  województwa świętokrzyskiego,  w obrębie powiatu pińczowskiego W obecnym stanie terytorialnym Gmina Kije działa od 1 stycznia 1973 roku. Utworzona została z obszaru zlikwidowanych Gromadzkich Rad Narodowych w Czechowie, Stawianach, Kliszowie i Kijach.

3 Samorządność… Samorząd  z prawno-administracyjnego punktu widzenia oznacza powierzenie przez państwo realizacji różnego rodzaju zadań z zakresu  administracji publicznej  (czasem również sądowniczej) zrzeszeniom osób, których dotyczą skutki wykonywania tych zadań. Samorząd oznacza również  administrację publiczną  wykonywaną samodzielnie przez odrębne od  państwa, posiadające  osobowość prawną  wspólnoty  osób (korporacje, związki publiczno-prawne). Gmina Kije jest gminą gdzie wyraźnie zaznacza się pozytywny wpływ wprowadzenia samorządności.

4 Odnowa szkół na terenie Gminy Kije
Szkoła w Kijach: Gimnazjum w Kijach jest to szkoła wiejska do której uczęszczają uczniowie z całego terenu naszej gminy. Do 2005 r. szkoła w Kijach była zbyt mała. Lekcje prowadzono na dwie zmiany, co było bardzo uciążliwe zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Dzięki działaniu Samorządu Gminy zostało dobudowane trzecie piętro, dzięki czemu wzrosła ilość klas, co pozwoliło na wprowadzenie korzystnych zmian w planie zajęć. Placówka została również generalnie odremontowana: -ocieplona, -zostały wymienione okna, - przed szkołą położono kostkę , - wyposażono szkołę w nową, ulepszoną salę komputerową, -zmieniono piece centralnego ogrzewania, co wpłynęło na poprawę emisji spalin

5 Szkoły Filialne na terenie Gminy Kije
Do Zespołu Placówek Oświaty w Kijach należą także dwie Szkoły Filialne: w Gartatowicach, we Włoszczowicach. W tych szkołach również zaszły radykalne zmiany. Szkoła Filialna w Gartatowicach: została: - ocieplona, -zmienione zostały piece centralnego ogrzewania - powstała nowoczesna sala komputerowa - wymienione zostały wszystkie okna Szkoła Filialna we Włoszczowicach: - gruntowny remont wewnątrz budynku - wymiana ogrzewania centralnego - na 2010 r. planuje się ocieplenie budynku z zewnątrz, oraz wymianę dachu

6 Sala Gimnastyczna   Głównym inicjatorem i pomysłodawcą budowy Sali sportowej spełniającej wymagane standardy był Samorząd Gminy, który zaangażował się w pozyskiwanie środków finansowych, dzięki temu w sierpniu 2005 r. rozpoczęto pierwsze prace budowlane. Koszt całej inwestycji wynosił 2,5 mln zł.   W obiekcie Sali sportowej mieści się również sala do gimnastyki korekcyjnej dla uczniów oraz pracownia rehabilitacyjna i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy. 

7 Obwodnica… Obwodnica w Kijach została zbudowana ze względu na odciążenie miejscowości Kije z bardzo dużej ilości samochodów poruszających się trasą Jędrzejów-Chmielnik. Roboty trwały od sierpnia 2004 roku. Koszt inwestycji wyniósł ogółem 19,1 mln zł. Obwodnica została zrealizowana wraz z przełożeniem drogi wojewódzkiej nr 766 Morawica - Pińczów oraz budową wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej W znacznym stopniu poprawił się system komunikacji i bezpieczeństwa drogowego Gminy Kije.

8 Sieci wodociągowe, kanalizacje oraz oczyszczalnia ścieków.
Gmina Kije przygotowała wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą „Ekorozwój Ponidzia poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla Gminy Kije” Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, uznano nasze potrzeby za uzasadnione, gdyż były zgodne z priorytetem Zarządu Województwa. Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej wpłynęła pozytywnie na stan środowiska naturalnego i ograniczyła problem nielegalnego pozbywania się ścieków z szamb. Wymiernym efektem jest likwidacja ok. 416 szamb a co za tym idzie eliminacja źródeł zanieczyszczeń wód gruntowych w zlewni rzeki Nidy. Poprawił się stan czystości wód. Inwestycje w zakresie budowy sieci wodociągowych zapewniły mieszkańcom wszystkich miejscowości dostarczenie dobrej jakości wody pitnej co wpłynęło pozytywnie na zdrowie ludzi. Po zrealizowaniu inwestycji wszystkie miejscowości gminy są zwodociągowane.

9 Oczyszczalnia ścieków w Umianowicach…

10 Straż w Kijach W miejscowości Kije znajduje się budynek straży, który został generalnie odnowiony i oddany do użytku w 2008 roku. Koszt wynosił około zł. Większość prac społecznych wykonali sami strażacy. Straż posiadała dwa stare samochody , star bojowy gaśniczy i polonez operacyjny. W 2008 roku został zakupiony Ford operacyjny do wypadków samochodowych. Koszt wyniósł zł. W 2009 roku został zakupiony ciężki samochód bojowy Iveco, którego koszt wyniósł zł.

11 Urząd Gminy w Kijach Nowy budynek gminny został oddany do użytku w 1993 roku. W 2009 roku przeszedł gruntowny remont . W ramach przedsięwzięcia wykonano min. : - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku - wymiana okien zewnętrznych na okna PCV wymiana parapetów zewnętrznych  Koszt wyniósł    PLN 

12 Świetlice na terenie Gminy Kije
W okresie samorządności na terenie gminy Kije zostały odremontowane Świetlice między innymi w Samostrzałowie, Stawianach, Rębowie, Czechowie, Włoszczowicach Remontów tych dokonano w latach Koszty wyniosły zł

13 Kolektory słoneczne W 2009 roku Rada Gminy wyszła z propozycją złożenia projektu na zakup kolektorów słonecznych dla chętnych mieszkańców gminy, które mają służyć do podgrzewania wody. Był to jedyny projekt w województwie, który dostał akceptację Urzędu Marszałkowskiego. Zakładanie kolektorów przewidziane jest na okres trzech lat począwszy od 2010 r.

14 Studnia głębinowa w Górkach
Druga studnia głębinowa powstała w miejscowości Górki. Jest ona zabezpieczeniem dla studni w Gołuchowie. Powstała w celu, aby nie doprowadzić do braku wody dla mieszkańców. Koszt wynosił około zł

15 Drogi gminne CIEKAWOSTKA
Drogi gminne w Kijach są w 90 % pokryte nowym asfaltem. Zostały wykonane w latach Łącznie zrobiono ok. 20 km dróg. Koszt inwestycji wyniósł ok. 5 mln zł. CIEKAWOSTKA W 2007 r. według rankingu Rzeczpospolitej Gmina Kije zajęła pierwsze miejsce w Polsce w pozyskiwaniu środków Unijnych na jednego mieszkańca. Przygotowały: Monika Śliwa Dominika Delipacy Opiekun: Bogdan Skrobisz


Pobierz ppt "Samorządność w Gminie Kije"

Podobne prezentacje


Reklamy Google