Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLNA PLATFORMA EDUKACYJNA (SPE) to profesjonalne narzędzie służące do za­rządzania i wspomagania procesu kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLNA PLATFORMA EDUKACYJNA (SPE) to profesjonalne narzędzie służące do za­rządzania i wspomagania procesu kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych."— Zapis prezentacji:

1

2 SZKOLNA PLATFORMA EDUKACYJNA (SPE) to profesjonalne narzędzie służące do za­rządzania i wspomagania procesu kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych tech­nik informacyjno – komunikacyjnych oraz psychologii i pedagogiki medialnej.

3 W naszej szkole działa już Platforma Edukacyjna i jest już wykorzystywana przez: nauczycieli nauczycieli uczniów uczniów Rodziców Rodziców

4 INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI SPE umożliwia nauczycielom: analizę po­trzeb uczniów (ankiety, analiza wyników), analizę po­trzeb uczniów (ankiety, analiza wyników), tworzenie autorskich lekcji, ćwiczeń, testów czy sprawdzianów, tworzenie autorskich lekcji, ćwiczeń, testów czy sprawdzianów, wykorzystywanie sprawdzonej bazy materiałów dydaktycznych i prezentowanie materiałów podczas lekcji z wykorzystaniem komputera wykorzystywanie sprawdzonej bazy materiałów dydaktycznych i prezentowanie materiałów podczas lekcji z wykorzystaniem komputera wymianę informacji i komunikację z pozostałymi użytkow­nikami wymianę informacji i komunikację z pozostałymi użytkow­nikami dzielenie się swoim doświadczeniem z młodszymi pedagogami dzielenie się swoim doświadczeniem z młodszymi pedagogami rzeczywiste przeprowadzanie testów, sprawdzia­nów (e-learning), rzeczywiste przeprowadzanie testów, sprawdzia­nów (e-learning), automatyczne ocenianie oraz raportowanie wyników w nauce automatyczne ocenianie oraz raportowanie wyników w nauce prowadzenie dodat­kowych zajęć pozalekcyjnych (kółek przedmio­ towych dla zainteresowanych uczniów) prowadzenie dodat­kowych zajęć pozalekcyjnych (kółek przedmio­ towych dla zainteresowanych uczniów) umieszczanie NACOBEZU do sprawdzianów i kartkówek oraz celów lekcji umieszczanie NACOBEZU do sprawdzianów i kartkówek oraz celów lekcji

5 INFORMACJE DLA RODZICÓW Dla rodziców jest to skuteczne narzędzie motywujące dziecko do nauki. Wdrożenie platformy w szkole wyręcza rodziców z niewdzięcznej roli zmuszania dzieci do nauki, sprawia, że dla dzieci nauka staje się przyjemna. Platforma znajduje również zastosowanie w edukacji starszej młodzieży (gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne) i dzięki niej młodzież może poszerzać swoją wiedzę przed najważniejszymi egzaminami, podsumowującymi poszczególne etapy. Dodatkowo, system wspomaga kształcenie uczniów niepełno­sprawnych i chorych, którzy przez dłuższy czas lub w ogóle nie mogą uczęszczać do szkoły. Rodzice mogą bezpośrednio łączyć się z dziennikiem elektronicznym LIBRUS w celu sprawdzienia ocen oraz nieobecności dziecka.

6 INFORMACJE DLA UCZNIÓW Dzięki możliwości udostępniania dodatkowych treści edukacyjnych przez Internet, SPE pozwa­la uczniom: rozwijać zdolności i pogłębiać posiadane informacje rozwijać zdolności i pogłębiać posiadane informacje w każdej chwili mieć dostęp do udostępnionych przez nauczycieli materiałów z lekcji, w każdej chwili mieć dostęp do udostępnionych przez nauczycieli materiałów z lekcji, nadrabiać zaległości lub/i pogłębiać wiedzę nadrabiać zaległości lub/i pogłębiać wiedzę szybciej, lepiej zapamiętywać przyswajany materiał, szybciej, lepiej zapamiętywać przyswajany materiał, zwiększyć zainteresowanie nauką poprzez atrakcyjną dla dzieci i młodzieży formę przekazywania informacji, zwiększyć zainteresowanie nauką poprzez atrakcyjną dla dzieci i młodzieży formę przekazywania informacji, nauczyć się wykorzystywać komputer i Internet w pracy i nauce, nauczyć się wykorzystywać komputer i Internet w pracy i nauce, wymieniać informacje i wiedzę poprzez czat. wymieniać informacje i wiedzę poprzez czat.

7 Platforma Edukacyjna jest doskonale skorelowana z dziennikiem elektronicznym Librus

8

9

10

11

12 Dziękujemy za uwagę Przezentację przygotowała Baron Dorota


Pobierz ppt "SZKOLNA PLATFORMA EDUKACYJNA (SPE) to profesjonalne narzędzie służące do za­rządzania i wspomagania procesu kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google