Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowania szkół na przyjęcie dzieci 6 letnich do klas I.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowania szkół na przyjęcie dzieci 6 letnich do klas I."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowania szkół na przyjęcie dzieci 6 letnich do klas I

2 1.Modernizacja bazy szkolnej w zakresie: budowy placów zabaw /: Radosna Szkoła, organizacji miejsc zabaw /: Radosna Szkoła, remonty sanitariatów, wyposażenia pomieszczeń dla klas I. Ogólny koszt wprowadzonych zmian: 1.192.357,75 zł w tym dotacja z programu rządowego Radosna Szkoła: 139.765,68 zł

3 Przygotowania szkół na przyjęcie dzieci 6 letnich do klas I Planowane modernizacje dotyczą: dostosowania pomieszczeń na szatnie dla najmłodszych uczniów (2 szkoły), budowy placów zabaw ( 2 szkoły).

4 Przygotowania szkół na przyjęcie dzieci 6 letnich do klas I 2. Kampania 6 latki do szkoły prowadzona w roku szkolnym 2010/2011 w: Szkołach Podstawowych Nr 5 i 6, przedszkolach miejskich Podczas spotkań rodzice byli zapoznawani ze stanem przygotowania, ofertą i organizacją szkół.

5 Przygotowania szkół na przyjęcie dzieci 6 letnich do klas I Wydanie zarządzenia przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie zasad organizacji przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2011/2012 z określeniem wytycznych dotyczących m.in. dostosowania godzin pracy świetlic do potrzeb rodziców pracujących.

6 Analiza badań ankietowych Badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród rodziców uczniów, którzy w roku szkolnym 2011/2012 jako 6 latki rozpoczęli naukę w szkole podstawowej. Według SIO na dzień 30 września 2011 r. w klasach pierwszych kołobrzeskich szkołach podstawowych rozpoczęło naukę 66 dzieci 6 letnich. W badaniu wzięło udział 64 rodziców (97 %) dzieci 6 letnich. Badanie przeprowadzono w dniach 30.04. – 15.05.2012 r.

7 Analiza badań ankietowych Ankieta zawierała 3 pytania dotyczące: a) czynników, które wpłynęły na podjęcie decyzji przez rodziców o posłaniu dziecka 6 letniego do klasy I, b) uwzględniania w organizacji pracy szkoły potrzeb i możliwości dzieci 6 letnich, c) konieczności modyfikacji pracy szkoły, uwzględniających potrzeby dzieci 6 letnich

8 Pytanie 1. Jakie czynniki wpłynęły na podjęcie decyzji o posłaniu dziecka 6 letniego do klasy I?

9 Pytanie 2 a. Czy Państwa zdaniem szkoła uwzględnia w swojej organizacji pracy potrzeby i możliwości dzieci 6 letnich w zakresie dostosowania wymagań, które powinny wynikać z podstawy programowej?

10 Pytanie 2 b. Czy Państwa zdaniem szkoła uwzględnia w swojej organizacji pracy potrzeby i możliwości dzieci 6 letnich w zakresie wspomagania dziecka w nabywaniu wiedzy i umiejętności, jeśli wykazuje ono trudności w tym zakresie? 95 % respondentów odpowiedziało, że szkoła uwzględnia w organizacji swojej pracy potrzeby i możliwości dzieci 6 letnich w zakresie wspomagania dziecka w nabywaniu wiedzy i umiejętności, jeśli wykazuje ono trudności w tym zakresie. Negatywnie na to pytanie odpowiedziało 5 % respondentów.

11 Pytanie 3. Czy dostrzegacie Państwo konieczność wprowadzenia modyfikacji pracy szkoły, aby w optymalnym stopniu uwzględnić potrzeby dzieci 6 letnich, rozpoczynających naukę w klasie I? 73,5 % respondentów uznało, że praca szkoły do której uczęszcza ich 6 letnie dziecko jako uczeń klasy I w optymalnym stopniu uwzględnia potrzeby dziecka i nie ma konieczności modyfikacji pracy szkoły w tym zakresie.

12 Respondenci, którzy wypowiedzieli się przecząco – 26,5 % - wskazywali następujące sfery organizacji szkoły, które należałoby zmodyfikować w kolejnym roku szkolnym: 1. tworzyć klasy składające się tylko z dzieci 6 letnich, 2. zajęcia W-F powinny być prowadzone przez nauczycieli W-F, 3. zwiększenie ilości godzin zajęć W-F 4. umieszczanie sal dla klas I w takich miejscach szkoły, aby najmłodsi uczniowie nie stykali się z uczniami ze starszych klas, 5. możliwość towarzyszenia uczniom klas i na zajęciach z innych przedmiotów (j. obcy, zajęcia komputerowe) przez wychowawcę, 6. zmniejszenie ilość materiału jako prace domowe, 7. organizacja zajęć w godzinach przedpołudniowych, 8. organizacja zajęć wyrównawczych w zakresie czytania i pisania 9. organizacja większej ilości miejsc do zabaw – place zabaw, kąciki zabaw w salach lekcyjnych 10. zapewnienie odpowiedniej organizacji szatni dla najmłodszych uczniów, 11. dostosować wysokość ławek i krzeseł do wzrostu dzieci 6 letnich, 12. dostosować system kształcenia do podstawy programowej; z uwzgl. nauki przez zabawę, organizować praktyki nauczycieli kl. I w przedszkolach.

13 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Przygotowania szkół na przyjęcie dzieci 6 letnich do klas I."

Podobne prezentacje


Reklamy Google