Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”."— Zapis prezentacji:

1 „ Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.
Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kołłątaja w Warszawie ul. Ożarowska 69

2 Od ponad 20 lat stwarzamy możliwość nauki i zabawy dzieciom 6-letnim
Od ponad 20 lat stwarzamy możliwość nauki i zabawy dzieciom 6-letnim. W roku szkolnym 2009/2010 dzieci sześcioletnie uczęszczają do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej. Lata praktyki pokazują, że pobyt dzieci w naszej placówce pozwala im „oswoić się” ze szkołą i ułatwia pokonanie granicy między wiekiem przedszkolnym a wczesnoszkolnym.

3 Wychowanie w naszej szkole oparte jest na działaniach zmierzających do wszechstronnego rozwoju dziecka. Poprzez odpowiednie działania staramy się, aby uczniowie stali się kreatywnymi, mądrymi i życzliwymi ludźmi.

4 Zajęcia prowadzone są w dobrze wyposażonych klasach,
a zajęcia komputerowe w pracowni komputerowej z dostępem do Internetu

5 Oferta edukacyjna dla dzieci sześcioletnich w oddziale przedszkolnym
Zajęcia w oddziale przedszkolnym rozpoczynają się o godzinie i trwają do godziny lub

6 W bieżącym roku szkolnym po zajęciach obowiązkowych dzieci przedszkolne mogą korzystać z bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych odbywających się raz w tygodniu: muzyka i rytmika j. angielski gimnastyka korekcyjna zajęcia plastyczne zajęcia informatyczne

7 Oferta edukacyjna dla dzieci sześcioletnich w klasie pierwszej
Zajęcia w klasie pierwszej rozpoczynają się o godzinie 8.00 i trwają do godziny lub

8 zajęcia sportowe zajęcia artystyczne inne
W bieżącym roku szkolnym po zajęciach obowiązkowych , dzieci z klas pierwszych mogą korzystać z bogatej oferty bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych przygotowanych dla klas 1 – 3, które dzielimy na: zajęcia sportowe zajęcia artystyczne inne

9 Zajęcia sportowe: zajęcia sportowe w ramach programu „Od zabawy do sportu” gimnastyka korekcyjna zajęcia sportowe w ramach świetlicy szkolnej

10 Szkoła posiada kompleks nowoczesnych boisk sportowych oraz plac zabaw dostosowany do potrzeb najmłodszych uczniów.

11 Zajęcia artystyczne: zespół teatralno – muzyczny „Gwiazdeczki”, który występuje podczas różnych uroczystości szkolnych zajęcia plastyczne

12 Inne: praca w redakcji szkolnej gazetki klas 1 – 3 „Pióreczko”, która w ubiegłym roku zwyciężyła w dzielnicowym konkursie gazetek szkolnych dodatkowe zajęcia informatyczne - poza tymi, które dzieci mają w czasie lekcji język angielski w ramach lekcji 2 razy w tygodniu

13 W klasach 1 – 3, nauczyciele dbając
o poprawę bezpieczeństwa i zdrowia dzieci włączyli się w realizację programu profilaktycznego „Bezpieczne życie”. Podczas kursu dzieci dowiedzą się, co należy zrobić, aby unikać wypadków oraz jak zareagować, gdy mimo wszystko dojdzie do nieszczęścia.

14 W przyszłym roku szkolnym w klasach pierwszych planowana jest dodatkowo realizacja programu „Jestem przyjacielem Ziemi”. Podczas zajęć praktycznych dzieci poznają budowę lasu, zwierzęta w nim żyjące. Dowiedzą się dlaczego warto segregować śmieci.

15 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i wyrównawcze
W klasach pierwszych prowadzone są zajęcia wyrównawcze, podczas których uczniowie mogą wyrównać braki wynikające np. z nieobecności dziecka w szkole. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne („reedukacja”) dla klas pierwszych są przeznaczone dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce.

16 Biblioteka szkolna oraz internetowe centrum informacji multimedialnej
Uczniowie klas pierwszych od II semestru, po uroczystym pasowaniu na czytelnika, mogą korzystać z bogatej oferty książek i czasopism oraz z dostępu do Internetu i programów komputerowych w bibliotece szkolnej.

17 Konkursy szkolne oraz pozaszkolne
Dzieci sześcioletnie biorą czynny udział w wielu konkursach szkolnych oraz pozaszkolnych. W ten sposób rozwijając swoje zainteresowania, zdolności i umiejętności, odnoszą liczne sukcesy. W ubiegłym roku szkolnym dzieci sześcioletnie zdobyły 5 wyróżnień w: Dzielnicowym Konkursie Fotograficznym „Warszawa moje miasto” Dzielnicowym Konkursie „Wszystko co pachnie i kwitnie na wiosnę” Dzielnicowym Konkursie „Polskie pałace, zamki i zamczyska”

18 Najmłodsze dzieci aktywnie uczestniczą w życiu szkoły
imprezy szkolne między innymi uroczyste „Ślubowanie klas pierwszych” wyjazdy na wycieczki wyjścia do kin, teatrów oraz na koncerty

19 Dodatkowe informacje na temat szkoły
8 grudnia 2009 r. – odbyły się warsztaty plastyczne i sportowe dla dzieci pięcioletnich z okolicznych przedszkoli 14 grudnia 2009 r. – odbyła się impreza środowiskowa dla społeczności lokalnej 13 stycznia 2010 r. zebranie informacyjne oraz dzień otwarty dla Rodziców dzieci urodzonych w 2004r. 14 kwietnia 2010 r. – od do spotkanie dzieci sześcioletnich z oddziałów przedszkolnych („zerówki”) z uczniami naszej szkoły 21 kwietnia 2010 r. zebranie informacyjne oraz dzień otwarty dla Rodziców dzieci urodzonych w 2003 r. oraz 2004 r. – godzina spotkanie z wychowawcą dla Rodziców dzieci z  przyszłorocznych oddziałów przedszkolnych – godzina zebranie informacyjne dla przyszłorocznych uczniów klas pierwszych Dodatkowe informacje na temat szkoły

20 Pozwólcie Państwo swoim dzieciom poznać i polubić
NASZĄ SZKOŁĘ!


Pobierz ppt "„ Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”."

Podobne prezentacje


Reklamy Google