Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z pełnomocnikami ds. zarządzania projektami 26.01.2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z pełnomocnikami ds. zarządzania projektami 26.01.2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z pełnomocnikami ds. zarządzania projektami 26.01.2011 r.

2 Porządek spotkania Informacja nt. systemu zarządzania projektami w Politechnice Śląskiej Rola pełnomocników ds. zarządzania projektami Informacja nt. przebiegu procedury zarządzania projektami Certyfikaty dla kierowników projektów Szkolenia dla kierowników projektów.

3 System zarządzania projektami (zarządzenie Rektora nr 14/10/11 z 30.11.2010) Elementy systemu zarządzania projektami: – Centrum Zarządzania Projektami – CZP – Pełnomocnicy dziekanów ds. zarządzania projektami – Kierownicy projektów – Procedury

4 Centrum Zarządzania Projektami Dyrektor CZP / sekretariat – dr hab. Inż. Krzysztof Wodarski / mgr Dorota Branicka Biuro Obsługi Projektów Krajowych (CZP1) – Mgr Ewa Mendec Biuro Obsługi Projektów Strukturalnych (CZP2) – Mgr Anna Ober Biuro Obsługi Projektów Europejskich (CZP3) – Mgr Katarzyna Markiewicz - Śliwa Biuro Obsługi Projektów Infrastrukturalnych (CZP4) Biuro Obsługi Węzła Wiedzy KIC (CZP5) – Dr inż. Sylwester Kalisz Biuro Obsługi Finansowej Projektów (CZP6 ) – Mgr Elżbieta Rozumek

5 Rola pełnomocników ds. zarządzania projektami Przekazywanie informacji pracownikom i doktorantom jednostki organizacyjnej w zakresie ogłaszanych konkursów na dofinansowanie projektów Udzielanie pomocy kierownikom projektów w zakresie realizacji obowiązujących procedur dotyczących zarządzania projektami Współpraca z CZP w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów i ich realizacji

6 Procedura zarządzania projektami w Politechnice Śląskiej Zarządzenie Rektora nr 15/10/11 z dnia 31.11.2010 r. System komputerowy e-CZP www.polsl.pl/jednostki/czp

7 Certyfikat Certyfikat potwierdzający przygotowanie do pracy w charakterze kierownika projektu może mieć charakter (zarządzenie Rektora nr 15/10/11): – Zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie zarządzania projektami badawczymi, organizowanego na Politechnice Śląskiej, – Dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami, – Dokumentu wydanego przez uprawnioną instytucję certyfikującą (PMA, PMI, SPMP) Jeżeli zainteresowany pracownik Politechniki Śląskiej posiada takie dokumenty, to prosimy ich kserokopie dołączyć do wniosku kierownika jednostki o powołanie kierownika projektu.

8 Certyfikat Certyfikat może mieć również charakter dokumentu wydanego przez dyrektora CZP, potwierdzającego zarządzania projektami na Politechnice Śląskiej. Wzór takiego zaświadczenia został dołączony do niniejszej informacji. Zaświadczenia potwierdzającego zarządzania projektami na Politechnice Śląskiej nie wydaje się na żądanie zainteresowanego. Zaświadczenie to wydaje się wyłącznie dla JM Rektora w celu otrzymania stosowanego pełnomocnictwa.

9 Certyfikat Dla wystawienia zaświadczenia przez dyrektora CZP niezbędne jest dołączenie do wniosku wykazu projektów badawczych i edukacyjnych, którymi zainteresowany pracownik Politechniki Śląskiej dotychczas kierował, a które zostały zakończone i rozliczone. Wykaz projektów powinien zawierać następujące informacje: – tytuł projektu; – numer projektu w Politechnice Śląskiej lub numer decyzji/numer kontraktu; – data zakończenia i rozliczenia projektu; Dla otrzymania zaświadczenia wystarczy wykazać jeden projekt badawczy lub edukacyjny. W wykazie projektów nie należy ujmować projektów typu NB (naukowo – badawcze) i U (usługowe). Prosimy wykaz projektów przesłać również w formie elektronicznej na adres czp@polsl.pl.czp@polsl.pl

10 Certyfikat Zaświadczenia dyrektora CZP dla osób, które nie posiadają doświadczenia w zakresie zarządzania projektami, a które otrzymały finansowanie dla swoich projektów na początku 2011 roku, będą wystawiane do 1.03.2011 r. pod warunkiem, że zgłoszą się na szkolenie w zakresie zarządzania projektami badawczymi organizowanymi na Politechnice Śląskiej.


Pobierz ppt "Spotkanie z pełnomocnikami ds. zarządzania projektami 26.01.2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google