Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa i obowiązki ucznia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa i obowiązki ucznia"— Zapis prezentacji:

1 Prawa i obowiązki ucznia
Wyniki ankiety opracowała mgr Katarzyna Kot-Szubińska

2 Celem było zdiagnozowanie znajomości praw i obowiązków ucznia w szkole
Cel ankiety Celem było zdiagnozowanie znajomości praw i obowiązków ucznia w szkole

3 Sposób przeprowadzenia badania
Ankieta przeprowadzona została w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach, w dniach listopada 2009 roku, wypełniło ją 159 osób, co stanowi ponad 65,5 % ogółu uczących się w szkole, była anonimowa, zawierała 11 pytań.

4 1. Płeć

5 2. Zaznacz dokumenty w których zapisane są prawa i obowiązki ucznia w szkole.

6 3.Jak sądzisz, co znasz lepiej –swoje prawa, czy obowiązki?

7 4.Jakie prawa posiadasz jako uczeń?
PRAWO DO: N % nauki 98 61,63% sprawiedliwego oceniania 72 45,28% swobody wyrażania myśli, opinii, zdania 48 30,18% korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych 37 23,27% poprawiania ocen 23 14,46% godnego traktowania 12 7,54% rozwijania zainteresowań 7 4,40% swobody wyznań religijnych pomocy w przypadku trudności w nauce 3 1,88% ochrony przed przemocą fizyczną lub psychiczną PRAWO DO:

8 5. Czy uważasz że w twojej szkole przestrzegane są prawa ucznia?

9 6. Czy w szkole łamane są prawa ucznia?

10 Jeżeli tak- to jakie?

11 7. Jakie obowiązki masz jako uczeń?
N % punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne 117 73,58% zmiana obuwia 48 30,18% przestrzeganie przepisów, regulaminów, praw i obowiązków w szkole 44 27,67% systematyczne przygotowanie do zajęć lekcyjnych 28 17,60% dbanie o mienie szkoły 23 14,46% szacunek dla nauczycieli i pracowników szkoły noszenie identyfikatora 19 11,94% godne reprezentowanie szkoły 18 11,32% odpowiedni ubiór(strój galowy lub mundur) uczestniczenie w uroczystościach szkolnych 14 8,80% usprawiedliwianie nieobecności 13 8,13% kultura osobista 12 7,54% zaliczanie sprawdzianów szacunek dla kolegi, koleżanki 8 5,03% uregulowanie wszystkich zobowiązań(składek)szkolnych

12 8.Czy wypełniasz obowiązki uczniowskie?

13 9. . Do kogo możesz zwrócić się o pomoc gdy Twoje prawa nie są przestrzegane?

14 10.Gdzie znajdują się informacje dotyczące konsekwencji łamania praw ucznia?

15 5,03% nie wie gdzie znajdują się informacje dotyczące konsekwencji łamania praw ucznia.

16 11. Jakie konsekwencje ponosi uczeń w przypadku naruszenia prawa szkolnego?

17 Wnioski Zdecydowana większość ankietowanych wie w których dokumentach zapisane są prawa i obowiązki ucznia. Uczniowie najczęściej utożsamiają się z obowiązkami (74,21%), ale także wiedzą jakie mają prawa i dobrze potrafią je sprecyzować. Zdecydowana większość badanych (85,53%) uważa że w szkole przestrzegane są prawa ucznia. Na terenie szkoły większość uczniów (94,3%) nie doświadczyła łamania praw. W celu egzekwowania swoich praw badani uczniowie w pierwszej kolejności zwracają się do nauczyciela, któremu ufają lub do opiekuna semestru. Podsumowując uczniowie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach posiadają wysoką wiedzę na temat praw i obowiązków ucznia.

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Prawa i obowiązki ucznia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google