Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Mamo, tato mówię po angielsku”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Mamo, tato mówię po angielsku”"— Zapis prezentacji:

1 „Mamo, tato mówię po angielsku”
Szkoła Podstawowa W Babkach Oleckich

2 Cel główny programu: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich Gminy Olecko poprzez wzrost udziału dzieci w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych z zakresu nauki języka angielskiego.

3 Cele szczegółowe: upowszechnienie zajęć pozalekcyjnych poprzez organizację dodatkowych zajęć z zakresu nauki języka angielskiego w ciągu trwania projektu. poprawa dostępu do dodatkowej edukacji z jęz. ang. poprzez organizację dojazdu oraz posiłku dla uczestników projektu w ciągu trwania projektu. wzrost świadomości społeczności lokalnej (rodziców: matek i ojców) na temat korzyści wynikających z dodatkowych zajęć poprzez organizację spotkań z psychologami i pedagogami.

4 Liczba uczniów uczestniczących na zajęcia z klasy II szkoły podstawowej : 13 (5 dziewcząt i 8 chłopców) Liczba grup: 2 Okres realizacji projektu: listopad 2010r. – czerwiec 2012r. Częstotliwość realizacji zajęć: 2 godziny tygodniowo w każdej grupie Ilość godzin przeprowadzonych zajęć: po 78 h w każdej grupie, łącznie 156 godzin

5 W ramach projektu zrealizowano:
dwa spotkania z rodzicami na temat „Korzyści płynących z nauki języka angielskiego” i „Równości płci”, zajęcia z pedagogiem, zajęcia z języka angielskiego, konkurs z języka angielskiego, W czasie realizacji projektu uczniowie korzystali z posiłków.

6 Na zajęciach realizowano następujące zagadnienia:
liczebniki 1 – 50, kolory, jedzenie, zwierzęta, ubranie, pomieszczenia w domu, miejsca w mieście, piosenki, wierszyki, rymowanki owoce i warzywa, środki lokomocji, ulubione zainteresowania

7 Metody pracy z uczniami:
drama, playing, symulacje, metoda projektu, audiowizualna, burza mózgów, dialogi, gry dydaktyczne

8 Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i ich wykorzystywanie podczas zajęć:
pracownia językowa, podręczniki i zeszyty ćwiczeń (Footprints), słowniki językowe, płyty CD, karty obrazkowe, historyjki obrazkowe, tablice magnetyczne, karty magnetyczne, plansze poglądowe, puzzle, gry dydaktyczne, plakaty

9 Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i ich wykorzystywanie podczas zajęć:
nagrania audio wideo – bajki, piosenki, mapa świata, tablice gramatyczne, kostki obrazkowe, fiszki, bingo angielskie, scrable, układanki, pakiety multimedialne, makatki tematyczne, domino angielskie

10 DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

11 DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

12 DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

13 DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

14 DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

15 DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

16 DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

17 DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

18 DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

19 DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

20 DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

21 DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

22 DZIĘKI PROJEKTOWI „Mamo, tato mówię po angielsku”, uczniowie:
poszerzyli wiedzę o krajach anglojęzycznych, zdobyli umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym, nauczyli się pracować w zespole, pokonali barierę językową i nabrali płynności językowej, zrozumieli znaczenie pojęcia „równość płci”

23 Prowadzący zajęcia: mgr Marta Zalewska
Koordynator szkolny: mgr Mirosław Matusiak


Pobierz ppt "„Mamo, tato mówię po angielsku”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google