Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie
Dobrze-lepiej-najlepiej Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

2 Projekt edukacyjny realizowany w naszej szkole w latach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

3 Cel główny: Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów
kl. I-III dostosowanego do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych Zadania: Zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów mających trudności w nauce Zorganizowanie zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły

4 Zajęcia dla uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu
(Opieką objęto 13 dzieci)

5 (Opieką objęto 15 dzieci )
Zajęcia logopedyczne (Opieką objęto 15 dzieci )

6 Gimnastyka korekcyjna
(Opieką objęto 17 dzieci)

7 Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Koło „Młody naukowiec” Zajęcia plastyczno - techniczne Koło dziennikarskie „Kącik Malucha”

8 Koło „Młody naukowiec”
(Opieką objęto 8 dzieci) Głównym celem zajęć było rozwijanie uzdolnień w zakresie nauk matematyczno- -przyrodniczych oraz poznawanie otaczającego świata poprzez obserwację i eksperymenty.

9 Zajęcia plastyczno-techniczne
(Opieką objęto 8 dzieci) Głównym celem zajęć było kształcenie uzdolnień plastyczno-technicznych poprzez zapoznanie uczniów z różnymi technikami plastycznymi oraz rozwijanie ich aktywności twórczej.

10 Koło dziennikarskie „Kącik Malucha”
(Opieką objęto 8 dzieci) Głównym celem zajęć było rozwijanie zdolności językowych poprzez kształtowanie umiejętności wypowiadania się w małych formach literackich oraz zwracanie uwagi na dbałość o kulturę języka.

11 Doposażenie bazy dydaktycznej
Zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne do przeprowadzanych zajęć na kwotę zł.

12 Produkty projektu 60 godzin zajęć dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu 120 godzin zajęć logopedycznych 60 godzin zajęć gimnastyki korekcyjnej 120 godzin zajęć rozwijających uzdolnienia

13 Rezultaty Objęcie wsparciem 39 uczniów z klas I-III zgodnie z ich specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i możliwościami rozwojowymi Poszerzenie oferty zajęć edukacyjnych dla dzieci Stworzenie w szkole warunków służących wspomaganiu indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem poprzez wyposażenie bazy szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne

14 Projektodawca: Dyrektor Prowadzący Szkołę Podstawową im. św
Projektodawca: Dyrektor Prowadzący Szkołę Podstawową im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie - - Michał Znamirowski Dyrektor Szkoły Anna Rerak Koordynator projektu: Joanna Kowalska Autorzy projektu: Joanna Kowalska Marzena Kluza Prowadzący zajęcia: Teresa Orda Agnieszka Kukawka Monika Trzeciakiewicz Joanna Kowalska

15 Dziękujemy!


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google