Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Edukacja przedszkolna szansą na sukces Twojego dziecka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Edukacja przedszkolna szansą na sukces Twojego dziecka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Edukacja przedszkolna szansą na sukces Twojego dziecka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Otoczenie projektu Na terenie Gminy Miejskiej Iława funkcjonuje obecnie 5 przedszkoli, do których uczęszcza 521 dzieci w wieku 3-5 lat. Pomimo, iż wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie miasta wynosi ok. 56% i jest wyższy od wskaźnika krajowego jednak nie wszystkie dzieci zgłoszone przez rodziców mogą uczęszczać do przedszkoli ze względu na zbyt małą bazę lokalową. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Otoczenie projektu Stąd pojawił się pomysł stworzenia projektu, który obejmie swym zasięgiem istniejące przedszkola, przy wykorzystaniu posiadanego potencjału oraz wsparciu finansowym ze środków unijnych przyczyni się do zaspokojenia potrzeb rodziców i ich dzieci a tym samym zwiększenia dostępności i upowszechnienia edukacji przedszkolnej na naszym terenie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Otoczenie projektu Projekt powstał z inicjatywy dyrektorów oraz nauczycieli i jest efektem pracy, popartej dużą wiedzą i doświadczeniem kadry pedagogicznej zatrudnionej w istniejących przedszkolach. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Idea projektu Dostęp do edukacji przedszkolnej ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego rozwoju dziecka i dla efektywności całego systemu edukacji. Przedszkole jest miejscem wpływającym na wszechstronny rozwój dziecka, umożliwiającym zdobycie umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w szkole. Edukacja przedszkolna szansą na sukces Twojego dziecka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Cel główny projektu Zwiększenie dostępności i upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miejskiej w Iławie poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz nie uczęszczających na co dzień do przedszkoli. Edukacja przedszkolna szansą na sukces Twojego dziecka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Cele projektu realizowane są przez następujące działania: uruchomienie dodatkowych grup (naboru) – działanie zrealizowano w 2 przedszkolach, w rezultacie utworzonych zostało 47 dodatkowych miejsc organizację zajęć sobotnich zarówno dla dzieci uczęszczających, jak i nieuczęszczających do przedszkoli dla 120 dzieci Edukacja przedszkolna szansą na sukces Twojego dziecka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Cele projektu realizowane są przez następujące działania: wydłużenie czasu pracy przedszkola – działaniem objęto 20 dzieci upowszechnienie edukacji przedszkolnej w lokalnej społeczności poprzez emisję tekstów prasowych promujących edukację przedszkolną i imprezę podsumowującą projekt Edukacja przedszkolna szansą na sukces Twojego dziecka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 187 dzieci w wieku 3-6 lat i ich rodziców z terenu miasta Iławy. Grupa docelowa Edukacja przedszkolna szansą na sukces Twojego dziecka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 - rozwój aktywności społecznej dzieci, rozwój ważnych cech charakteru jak: życzliwość, obowiązkowość, samodzielność, umiejętność współdziałania i działania na rzecz innych, - przygotowanie do życia w szerszych kręgach społecznych - wzrost niezależności i otwartości w zachowaniach dzieci - wyższe kwalifikacje edukacyjne (zajęcia z jęz. angielskiego) Wpływ zajęć na dzieci Edukacja przedszkolna szansą na sukces Twojego dziecka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 - różnorodna aktywność twórcza dziecka (zabawy, zajęcia edukacyjne i kontakty z innymi dziećmi) - wzrost wrażliwości i wyciszenie zachowań agresywnych, wzbogacenie wyobraźni, kształtowanie postawy twórczej, rozwijanie różnych form twórczości dziecięcej (zajęcia teatralne, plastyczno-muzyczno-rytmiczne) Wpływ zajęć na dzieci Edukacja przedszkolna szansą na sukces Twojego dziecka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Wpływ zajęć na dzieci - diagnoza i terapia wad wymowy oraz zapobieganie ich powstawaniu (zajęcia logopedyczne) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 1. Aspekt niematerialny 2. Aspekt materialny Trwałość projektu Edukacja przedszkolna szansą na sukces Twojego dziecka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Aspekt niematerialny: - postęp w uspołecznianiu dzieci – przede wszystkim tych nieuczęszczających na co dzień do przedszkoli, rozwój aktywności społecznej, - poszerzenie wiedzy, nabycie nowych umiejętności rozwojowych (emocjonalnych, ruchowych, manualnych), - korekta wad wymowy, Trwałość projektu Edukacja przedszkolna szansą na sukces Twojego dziecka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 - przygotowanie kadry w przedszkolach do kolejnych przedsięwzięć - większa otwartość i kreatywność personelu przedszkoli na nowe inicjatywy - pozyskanie doświadczeń i nabycie nowych umiejętności personelu księgowo-kadrowego przydatnych do realizacji kolejnych przedsięwzięć Trwałość projektu Edukacja przedszkolna szansą na sukces Twojego dziecka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Aspekt materialny: - doposażenie przedszkoli w sprzęt i pomoce dydaktyczne, - zakup komputerów z oprogramowaniem do logopedii - we wszystkich przedszkolach Trwałość projektu Edukacja przedszkolna szansą na sukces Twojego dziecka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Edukacja przedszkolna szansą na sukces Twojego dziecka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Edukacja przedszkolna szansą na sukces Twojego dziecka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Edukacja przedszkolna szansą na sukces Twojego dziecka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Edukacja przedszkolna szansą na sukces Twojego dziecka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Edukacja przedszkolna szansą na sukces Twojego dziecka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt Edukacja przedszkolna szansą na sukces Twojego dziecka Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google