Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Liceum w Psarach przepustką do sukcesu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Liceum w Psarach przepustką do sukcesu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Liceum w Psarach przepustką do sukcesu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Liceum w Psarach przepustką do sukcesu Zadania Zadania W ciągu dwóch lat szkolnych, tj. 2010/2011 i 2011/2012 realizowano 5 zadań: 1. Zarządzanie projektem. 2. Koło historyczno-geograficzne. 3. Szkolny klub filmowo-teatralny STOP KLATKA 4. Warsztaty muzyczno-językowe 5. Koło języka polskiego 1. Zarządzanie projektem. 2. Koło historyczno-geograficzne. 3. Szkolny klub filmowo-teatralny STOP KLATKA 4. Warsztaty muzyczno-językowe 5. Koło języka polskiego

3 Liceum w Psarach przepustką do sukcesu Budżet projektu Budżet projektu Budżet projektu - 129 435,00 zł (środki z EFS) 2010 r. - 31 225,00 zł Budżet projektu - 129 435,00 zł (środki z EFS) 2011 r. - 56 050,00zł 2012 r. - 42 160,00 zł 2010 r. - 31 225,00 zł 2011 r. - 56 050,00zł 2012 r. - 42 160,00 zł

4 Liceum w Psarach przepustką do sukcesu Budżet projektu (EFS) – 129 435,00zł Budżet projektu (EFS) – 129 435,00zł

5 Liceum w Psarach przepustką do sukcesu W projekcie uczestniczyło 120 uczniów oraz 8 nauczycieli Zrealizowano 648 godzin (zajęcia szkolne wycieczki tematyczne, wyjazdy do kina, teatry, obozy), Wzbogacano szkołę w nowe wyposażenie o wartości 11 200,00zł, Zakupiono drobne pomoce naukowe, materiały papiernicze i artykuły biurowe na kwotę 4 325,00 zł Zrealizowano 648 godzin (zajęcia szkolne wycieczki tematyczne, wyjazdy do kina, teatry, obozy), Wzbogacano szkołę w nowe wyposażenie o wartości 11 200,00zł, Zakupiono drobne pomoce naukowe, materiały papiernicze i artykuły biurowe na kwotę 4 325,00 zł

6 Liceum w Psarach przepustką do sukcesu poszerzono ofertę edukacyjną Liceum o 5 rodzajów zajęć, Rezultaty twarde: Rezultaty twarde: 75% uczniów szkoły uczestniczyło w wybranej przez siebie formie zajęć, uzyskano pozytywne i dobre wyniki maturalne z przedmiotów realizowanych na kołach zainteresowań przez 100% uczniów (w założeniach było 70%), wyeliminowano roczne oceny niedostateczne i dopuszczające przez uczestników projektu z odpowiedniego przedmiotu. poszerzono ofertę edukacyjną Liceum o 5 rodzajów zajęć, 75% uczniów szkoły uczestniczyło w wybranej przez siebie formie zajęć, uzyskano pozytywne i dobre wyniki maturalne z przedmiotów realizowanych na kołach zainteresowań przez 100% uczniów (w założeniach było 70%), wyeliminowano roczne oceny niedostateczne i dopuszczające przez uczestników projektu z odpowiedniego przedmiotu.

7 Liceum w Psarach przepustką do sukcesu 30 uczniów zapoznało się z aktualną ofertą teatralno-filmową, poszerzyło wiedzę o kulturze filmowej i teatrze dzięki spotkaniom z ludźmi kultury, Rezultaty twarde cd.: Rezultaty twarde cd.: założono i prowadzono stronę internetową projektu, prowadzono kronikę filmową szkoły, 30 uczniów nabyło umiejętności posługiwania się technologiami multimedialnymi, 25 uczniów nauczyło się czytania z nut i gry na instrumencie muzycznym, zwiększono udział uczniów w konkursach przedmiotowych, wiedzowych wewnątrzszkolnych i zewnętrznych o 10% 30 uczniów zapoznało się z aktualną ofertą teatralno-filmową, poszerzyło wiedzę o kulturze filmowej i teatrze dzięki spotkaniom z ludźmi kultury, założono i prowadzono stronę internetową projektu, prowadzono kronikę filmową szkoły, 30 uczniów nabyło umiejętności posługiwania się technologiami multimedialnymi, 25 uczniów nauczyło się czytania z nut i gry na instrumencie muzycznym, zwiększono udział uczniów w konkursach przedmiotowych, wiedzowych wewnątrzszkolnych i zewnętrznych o 10%

8 Liceum w Psarach przepustką do sukcesu wyższe kompetencje językowe uczniów, Rezultaty miękkie: Rezultaty miękkie: umiejętność analizy dzieła literackiego i innych form sztuki, zainteresowanie młodych ludzi sztuką wysoką, umiejętność autoprezentacji, umiejętność radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych, zdobycie większej pewności siebie oraz pozbycie się kompleksów ucznia wiejskiej szkoły, zdobycie umiejętności pracy w terenie, posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, umiejętność wykonywania zdjęć (także w terenie), wyższe kompetencje językowe uczniów, umiejętność analizy dzieła literackiego i innych form sztuki, zainteresowanie młodych ludzi sztuką wysoką, umiejętność autoprezentacji, umiejętność radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych, zdobycie większej pewności siebie oraz pozbycie się kompleksów ucznia wiejskiej szkoły, zdobycie umiejętności pracy w terenie, posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, umiejętność wykonywania zdjęć (także w terenie),

9 Liceum w Psarach przepustką do sukcesu umiejętność pracy w zespole, Rezultaty miękkie cd.: Rezultaty miękkie cd.: budzenie dumy z własnej historii, również lokalnej oraz walorów środowiska przyrodniczego, kształtowanie aktywnej postawy wobec rzeczywistości, nabycie umiejętności rozwiązywania problemów powstających w kontaktach z rówieśnikami, umiejętność pisania tekstów piosenek i komponowania utworów muzycznych w j. angielskim i niemieckim, umiejętność wykonania skeczu, wzięcia udziału w przedstawieniu szkolnym i prowadzenie uroczystości szkolnej, wystawa prac zrealizowanych na zajęciach. umiejętność pracy w zespole, budzenie dumy z własnej historii, również lokalnej oraz walorów środowiska przyrodniczego, kształtowanie aktywnej postawy wobec rzeczywistości, nabycie umiejętności rozwiązywania problemów powstających w kontaktach z rówieśnikami, umiejętność pisania tekstów piosenek i komponowania utworów muzycznych w j. angielskim i niemieckim, umiejętność wykonania skeczu, wzięcia udziału w przedstawieniu szkolnym i prowadzenie uroczystości szkolnej, wystawa prac zrealizowanych na zajęciach.

10 Liceum w Psarach przepustką do sukcesu

11

12

13


Pobierz ppt "Liceum w Psarach przepustką do sukcesu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google