Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instalacje gazu ziemnego w kotłowniach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instalacje gazu ziemnego w kotłowniach"— Zapis prezentacji:

1 Instalacje gazu ziemnego w kotłowniach
Instalacje i urządzenia gazowe -p- Instalacje gazu ziemnego w kotłowniach

2 Przyłącze gazu

3 Przyłącze gazu

4 Przyłącze gazu

5 Przewody gazowe w kotłowni
STAL Rury stalowe bez szwu zgodnie z PN-EN :2000 „Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych – Rury o klasie wymagań A.” Rury stalowe bez szwu precyzyjne zgodnie z PN-EN :2003 „Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 1: Rury bez szwu ciągnione na zimno„ Rury należy łączyć przez spawanie. Połączenia gwintowane są ograniczane do minimum, tylko w miejscach wymagających połączeń rozłącznych (armatura, gazomierze)

6 Armatura na przewodach gazowych

7 Podstawowa armatura przypalnikowa

8 Dobór średnic przewodów gazowych

9 Pojemność instalacji gazowej

10 Warunki ciśnieniowe Ciśnienie gazu na wejściu do budynku (za reduktorem) – max. 5 kPa = 50 mbar (może być zwiększone do 10 kPa, czyli 100 mbar)

11 Kotły z palnikami wentylatorowymi

12 System aktywnego bezpieczeństwa
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami § 158. [Instalacje alarmowe] 1. Instalacje sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu mogą być stosowane w budynkach, w których jest ustanowiony stały nadzór, zapewniający podejmowanie działań zaradczych, a także w budynkach jednorodzinnych. 2. Czujki sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu w budynkach, o których mowa w ust. 1, powinny być instalowane w piwnicach i suterenach oraz w pomieszczeniach, w których istnieje możliwość nagromadzenia gazu przy stanach awaryjnych instalacji lub przyłącza gazowego. 3. Sygnały alarmowe stanu zagrożenia wybuchem w budynkach, z wyłączeniem budynków jednorodzinnych, powinny być kierowane do służb lub osób zobowiązanych do podjęcia skutecznej akcji zapobiegawczej. 4. Zabrania się instalowania urządzeń sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu do części mieszkalnej budynku wielorodzinnego. Nie dotyczy to indywidualnych urządzeń sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu do odrębnych mieszkań. 5. Urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu należy stosować w tych pomieszczeniach, w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych jest większa niż 60 kW. 6. Zawór odcinający dopływ gazu do budynku, będący elementem składowym urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego, powinien być instalowany poza budynkiem, między kurkiem głównym a wprowadzeniem przewodu do budynku. 7.[83] Instalacja gazowa przyłączona do sieci gazowej wykonanej z przewodów metalowych powinna być zabezpieczona przed wpływem prądów błądzących przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury gazowej do budynku.

13 System aktywnego bezpieczeństwa
Na system aktywnego bezpieczeństwa składają się następujące elementy: zawór elektromagnetyczny (automatyczny zawór z głowicą typu MAG), sterownik (pozwala na zamknięcie zaworu elektromagnetycznego w przypadku wykrycia nieprawidłowego stężenia gazu), detektory gazu, element alarmowy (sygnał świetlny lub akustyczny)

14 System aktywnego bezpieczeństwa
Podstawowe elementy systemu to: pełnoprzelotowy zawór klapowy typu MAG-3, od DN32 do DN100 detektor gazu (ziemnego lub propanu) o budowie przeciwwybuchowej moduł alarmowego, którego zadaniem jest sterowanie pracą systemu

15 Kotły z palnikami atmosferycznymi


Pobierz ppt "Instalacje gazu ziemnego w kotłowniach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google