Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Państwowej Straży Pożarnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Państwowej Straży Pożarnej"— Zapis prezentacji:

1 Państwowej Straży Pożarnej
Bezpieczeństwo pożarowe w domu KOMENDA POWIATOWA Państwowej Straży Pożarnej Hajnówka Pomaga, radzi, ratuje PSP

2 W budynkach mieszkalnych zabronione jest:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce W budynkach mieszkalnych zabronione jest: 1. Używanie ognia otwartego, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować pożar w pomieszczeniach piwnicznych oraz na strychach Telefon alarmowy 998, 112

3 Państwowej Straży Pożarnej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce 2. Garażowanie pojazdów silnikowych w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu Telefon alarmowy 998, 112

4 Państwowej Straży Pożarnej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce 3. Przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100OC; b) przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji odgromowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej; Telefon alarmowy 998, 112

5 Państwowej Straży Pożarnej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce 4. Użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta Telefon alarmowy 998, 112

6 Państwowej Straży Pożarnej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce 5. Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki Telefon alarmowy 998, 112

7 Państwowej Straży Pożarnej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce 6. Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak: wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem Telefon alarmowy 998, 112

8 w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce 7. Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji 8. Ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację oraz zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie Telefon alarmowy 998, 112

9 9. Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce 9. Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do: a) urządzeń przeciwpożarowych, takich jak hydranty, zawory hydrantowe, suche piony b) wyjść ewakuacyjnych c) wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz głównych zaworów gazu Telefon alarmowy 998, 112

10 Państwowej Straży Pożarnej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce 10. Przechowywanie w mieszkaniu cieczy łatwo zapalnych o temperaturze zapłonu poniżej 21OC benzyna, rozpuszczalniki, alkohol etylowy itp.) w ilości ponad 5 litrów i cieczy o temperaturze zapłonu 21OC do 55OC (nafta, olej napędowy, terpentyna) w ilości ponad 20 litrów. Telefon alarmowy 998, 112


Pobierz ppt "Państwowej Straży Pożarnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google