Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie"— Zapis prezentacji:

1 IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie
Konferencje historyczne w formie warsztatów dziennikarskich

2 Konferencje historyczne w formie warsztatów dziennikarskich doczekały się w IV LO w Lublinie drugiej edycji i mogą zostać uznane za przedsięwzięcie cykliczne. Inspiracją dla autorów pierwszej edycji konferencji „Dziwny świat” była prośba uczniów o pomoc w zorganizowaniu spotkania – dyskusji na temat konfliktów wojennych we współczesnym świecie. ul. Szkolna 4, Lublin,

3 X edycja programu i inauguracja obchodów 100-lecia szkoły stały się inspiracją do zorganizowania drugiej konferencji „Wielokulturowość to proces” oraz do spotkania przedstawicieli różnych instytucji naszego miasta zaangażowanych w realizację projektu i współpracujących ze sobą od wielu lat. ul. Szkolna 4, Lublin,

4 Konferencja ta była poświęcona - tak ważnej dziś - tematyce wielokulturowości, którą w naszej szkole promujemy już od dekady w ramach autorskiego programu „Wielokulturowość naszego miasta wczoraj, dziś – lekcja tolerancji”, adresowanego do uczniów klas pierwszych. ul. Szkolna 4, Lublin,

5 Scenariusze obu konferencji powstały w podobnej konwencji
Scenariusze obu konferencji powstały w podobnej konwencji. W ramach godzin wychowawczych uczniowie zostali teoretycznie przygotowani do przeprowadzania wywiadów przez profesjonalistę - dziennikarza Kuriera Lubelskiego, absolwenta naszej szkoły. W każdym przypadku praca z młodzieżą była ukierunkowana na kształcenie różnych umiejętności z zakresu dziennikarstwa i komunikowania społecznego. ul. Szkolna 4, Lublin,

6 Opracowanie pytań do wywiadu.
Działania uczniów w przygotowaniu i realizacji konferencji historycznej „Dziwny świat” obejmowały: Zbieranie informacji i materiałów źródłowych na temat konfliktów zbrojnych we współczesnym świecie. Przygotowanie i opracowanie wystąpienia (referatu) zgodnego z wybranym tematem. Przygotowanie wyników sondy, sformułowanie wniosków i na ich podstawie zaprezentowanie komentarza. Opracowanie pytań do wywiadu. Przeprowadzenie wywiadu „na żywo” z zaproszonymi gośćmi. Prace edytorskie w publikacji „Pro memoria”. ul. Szkolna 4, Lublin,

7 Zebranie informacji o przedstawicielach różnych kościołów.
Działania uczniów w przygotowaniu i realizacji konferencji „Wielokulturowość to proces” obejmowały: Zapoznanie się z funkcjonowaniem wspólnot religijnych działających na terenie Lublina. Zebranie informacji o przedstawicielach różnych kościołów. Opracowanie pytań do wywiadu ukierunkowanego tematycznie. Przeprowadzenie wywiadu z użyciem dyktafonu cyfrowego. Stylistyczne opracowanie wywiadu. Realizacja autoryzacji. Przeprowadzenie wywiadu prasowego i publikacja. Przeprowadzenie wywiadu „na żywo” z zaproszonymi gośćmi. Przedstawienie wyników sondy, sformułowanie wniosków i na ich podstawie zaprezentowanie komentarza. ul. Szkolna 4, Lublin,

8 Mimo różnorodności tematyki konferencji, ich cele były podobne:
Konferencje miały program dwuczęściowy. W pierwszej części, jako wprowadzenie w tematykę, posłużyły przygotowane przez uczniów wystąpienia oraz analiza sondy, która wcześniej została przeprowadzona na potrzeby konferencji. Drugą część stanowił wywiad, efekt warsztatów. Mimo różnorodności tematyki konferencji, ich cele były podobne: zaktywizować Samorząd Szkoły, by poczuł się współgospodarzem tych spotkań na równi z autorami konferencji; wykorzystać potencjał intelektualny i różnorodność zainteresowań oraz umiejętności uczniów zaangażowanych w pracę nad konferencją; ul. Szkolna 4, Lublin,

9 Współczesne kształcenie i wychowanie to stworzenie młodemu człowiekowi możliwości rozwoju zainteresowań i rozbudzenie potrzeby artystycznej ekspresji. Stąd przy pracy nad projektem realizację pomysłu wizualizacji multimedialnej, będącej tłem obu konferencji, powierzono uczniom pasjonującym się informatyką. Referaty i ich publiczna prezentacja była udziałem tych, dla których historia to więcej niż szkolny przedmiot. Dopełnieniem konferencji była prezentacja wokalnych i muzycznych pasji szczególnie uzdolnionych uczniów. ul. Szkolna 4, Lublin,

10 Pomysł kolażu, kończącego cykl warsztatów wielokulturowości - efekt warsztatów fotograficznych - wpisywał się w konwencję twórczej pracy z uczniem, podobnie jak praca merytoryczna i edytorska nad dokumentem końcowym. ul. Szkolna 4, Lublin,

11 Przy realizacji tak dużego przedsięwzięcia w formie warsztatów dziennikarskich konieczne było nawiązanie współpracy z licznymi instytucjami naszego miasta. Naszym celem było zachęcenie i zaangażowanie do tej współpracy uczniów. Ukazanie im przy tej okazji sylwetek ciekawych ludzi różnych profesji, którzy w tych skomercjalizowanych czasach są gotowi bezinteresownie dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Skupiliśmy się też na promowaniu altruistycznych postaw tak bardzo potrzebnych we współczesnym świecie i wskazywaniu autorytetów. ul. Szkolna 4, Lublin,

12 Najważniejszym celem obu konferencji było wychowanie człowieka:
otwartego na inność drugiego, tolerancyjnego widzącego w różnorodności atut wolnego od ksenofobii świadomego przeszłości swojego miasta wrażliwego na problemy współczesnego świata, a w przyszłości odpowiedzialnego za jego losy. ul. Szkolna 4, Lublin,

13 Oba wydarzenia były sukcesem wszystkich stron zaangażowanych w pracę nad projektem: uczniów - współgospodarzy tego przedsięwzięcia oraz gości - bez których forma warsztatów dziennikarskich byłaby niemożliwa. ul. Szkolna 4, Lublin,

14 Zaproszeni goście mieli możliwość prezentacji efektów swojej pracy oraz systemu wartości, jaki reprezentują. Uczniowie – okazję do poznania autorów, dla których praca z młodzieżą jest źródłem satysfakcji i jednocześnie inspiracją do dalszej pracy . ul. Szkolna 4, Lublin,

15 Konferencja w obiektywie:
ul. Szkolna 4, Lublin,

16 Konferencja w obiektywie:
ul. Szkolna 4, Lublin,

17 Konferencja w obiektywie:
ul. Szkolna 4, Lublin,

18 Konferencja w obiektywie:
ul. Szkolna 4, Lublin,

19 Konferencja w obiektywie:
ul. Szkolna 4, Lublin,

20 Konferencja w obiektywie:
ul. Szkolna 4, Lublin,


Pobierz ppt "IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google