Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Comenius, jako jeden z czterech programów Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: – Dwustronne Partnerskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Comenius, jako jeden z czterech programów Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: – Dwustronne Partnerskie."— Zapis prezentacji:

1 Program Comenius, jako jeden z czterech programów Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: – Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół – Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół – Partnerskie Projekty Regio – Wizyty Przygotowawcze i Seminaria Kontaktowe – Wyjazdy Indywidualne Uczniów – Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej – Asystentura Comeniusa

2 wzmacnianie jakości i europejskiego wymiaru kształcenia nauczycieli; wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania szkołami; rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur, języków europejskich, a także zrozumienia ich wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

3 Celem akcji Comenius - Partnerskie Projekty Szkół jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej instytucji edukacyjnych w Europie.

4 Realizacja projektów w ramach akcji Comenius - Partnerskie Projekty Szkół, w tym naszego projektu, to okazja do:

5 wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych, zdobycia nowych umiejętności, rozwoju zawodowego nauczycieli, wzmocnienia współpracy z rodzicami i społecznością lokalną, uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej, dzięki zaangażowaniu w projekt, jego uczestnicy nabierają pewności siebie, doskonalą znajomość języków obcych, zdobywają ciekawe doświadczenia, poprzez kontakty z instytucjami partnerskimi z innych krajów Europy - w praktyce uczą się tolerancji i zrozumienia dla innych kultur, zwyczajów, pomysłów na życie.

6 1. wymianę doświadczeń i metod pedagogicznych; 2. zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli; 3. rozwijanie ich umiejętności społecznych, posługiwania się językami obcymi i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK); 4. uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej.

7 Tematyka projektów jest zintegrowana z programami nauczania, co pozwala pogłębić wiedzę zdobywaną przez uczniów podczas lekcji.

8 Projekt Dwustronny: co najmniej 10-dniowy pobyt w kraju partnerskim i nauka w tamtejszej szkole na zasadzie wymiany językowej; grupy co najmniej 10 lub 20 uczniów i – odpowiednio – conajmniej 2 i 4 nauczycieli;

9

10 Czas trwania projektu 2 lata sierpień 2011 –czerwiec 2013

11 Poznanie narodowych potraw kuchni polskiej i włoskiej - wybór dań do przygotowania, kupowanie produktów, przygotowanie i serwowanie dań. Poznanie i zrozumienie polskiej i włoskiej kultury, obalenie stereotypów - wymiana uczniów, organizacja dnia polskiego i włoskiego. Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów - gotowanie, prezentacja i serwowanie dań. Wzrost liczby mobilności wśród uczniów i nauczycieli - wymiana uczniów.

12 Rozwijanie umiejętności językowych i pokonywanie barier komunikacyjnych - pisanie maili, komunikowanie się w czasie trwania wymiany. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych - zajęcia integracyjne, ognisko w CEE, wspólne gotowanie potraw Doskonalenie umiejętności telekomunikacyjnych - stworzenie strony internetowej, prezentacji multimedialnej, robienie i obróbka zdjęć. Zaprezentowanie interesujących walorów turystycznych konkretnych regionów Polski i Włoch - organizacja wycieczki po Warmii i Mazurach w Polsce, regionie Asyżu we Włoszech. Integracja projektu i programu nauczania - połączenie projektu z istniejącym programem nauczania np. obróbka zdjęć, tworzenie stron internetowych, przygotowanie prezentacji multimedialnej (lekcje technologii informacyjnej), pojęcia i terminy gastronomiczne, przygotowanie posiłków, obsługa klientów (przedmioty zawodowe), korespondencja internetowa (lekcje języka polskiego i angielskiego).

13

14

15

16 ustalenie kryteriów wyboru uczniów spotkanie z wychowawcami klas, wybór uczniów do realizacji projektu

17 Ustalenie przewidywanego budżetu Podpisanie umowy finansowej z NA Zapoznanie uczniów wytypowanych do realizacji projektu z programem Comenius oraz projektem Polsko- włoska Podróż Kulinarna

18 Spotkanie z uczestnikami projektu – zapoznanie się z kulturą, historią Włoch i Asyżu – prezentacja przygotowanych plakatów, praca na prezentacjami multimedialnymi Promowanie projektu – praca nad gazetką o tematyce projektu plakaty o Asyżu oraz o Włoszech kraju na holu szkolnym Wspólna praca z uczniami nad ustaleniem wstępnego harmonogramu wizyty kraju partnerskiego w Polsce, w naszej szkole

19 Wspólne szukanie z uczniami materiałów potrzebnych do realizacji projektu (przepisy kulinarne, zdjęcia dań, dania Zakup projektora do i aparatu fotograficznego do realizacji projektu, dokumentowania postępów

20 Analiza zebranych materiałów. Przygotowanie listy dań, które zostaną zaprezentowane w Polsko-Włoskim Przewodniku Kulinarnym.

21 Rozpoczęcie przez uczestników projektu kursu języka włoskiego.

22 Kurs języka włoskiego Wspólne szukanie terminów kulinarnych do Słownika Terminów Kulinarnych Zaplanowanie harmonogramu wizyty uczniów i opiekunów ze szkoły partnerskiej w Asyżu Organizacja gościnności partnerów w Ełku


Pobierz ppt "Program Comenius, jako jeden z czterech programów Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: – Dwustronne Partnerskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google