Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA GORLICE na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA GORLICE na lata"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA GORLICE na lata 2007-2015
Dr inż. Anna Ostręga, AGH Kraków Gorlice, 24 luty 2010 r.

2 PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIECHÓW zespół autorski
Dr inż. Anna OSTRĘGA – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Prof. dr hab. inż. Ryszard UBERMAN – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Dr inż. Wiesław WAŃKOWICZ – Instytut Rozwoju Miast w Krakowie Sylwia CYGAN – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

3 CELE PROGRAMU REWITALIZACJI
Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych i konserwacja obiektów zabytkowych Poprawa standardu życia i bezpieczeństwa mieszkańców Tworzenie produktu turystycznego na bazie walorów krajobrazowych oraz dziedzictwa historycznego, w tym poprzemysłowego Stymulowanie rozwoju gospodarczego Poprawa stanu środowiska

4 UWARUNKOWANIA PROCESU REWITALIZACJI
ATUTY lokalizacja → atrakcyjność krajobrazowo–przyrodnicza → podstawa turystyki górskiej Wielka Bitwa Gorlicka z 1915 r. → zespół cmentarzy związany z I WŚ → podstawa rozwoju turystyki opartej o zasoby kulturowe złoża ropy naftowej, górnictwo naftowe, przemysł petrochemiczny → skansen, Karpacko–Galicyjski Szlak Naftowy → podstawa rozwoju turystyki przemysłowej.

5 ZAKRES PROGRAMU REWITALIZACJI

6 STREFA I – Stare Miasto (…) podniesienie walorów estetycznych miasta i uczynienie zeń atrakcji na miarę bogatej przeszłości sięgającej wieków średnich poprzez zastosowanie szeregu zabiegów kompozycyjnych i funkcjonalnych. U. Forczek-Brateniec, M. Brataniec: Koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji Starówki miasta Gorlice, 2007.

7 STREFA II – Osiedla mieszkaniowe

8 Dofinansowanie projektów rewitalizacji
– procedura 248 dni Źródło: Uszczegółowienie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Kraków 2007

9

10 DZIEDZICTWO GORNICZE ZIEMI GORLICKIEJ
zastosowanie przed ponad 150 laty przemysłowych metod wydobycia ropy naftowej uczyniło Gorlice i Ziemię Gorlicką kolebką światowego rozwoju górnictwa naftowego, przełomowym momentem w rozwoju tej gałęzi przemysłu było dokonanie przez I. Łukasiewicza pierwszej w świecie destylacji ropy naftowej, co stworzyło podwaliny pod rozwój jednej z najważniejszych dziś dziedzin gospodarki światowej, jaką jest petrochemia, niezaprzeczalne, nowatorskie osiągnięcia polskiego górnictwa naftowego i przetwórstwa ropy w drugiej połowie XIX wieku mające wymiar światowy niestety nie zawsze były podkreślane i należycie eksponowane, konieczne jest więc wyartykułowanie w procesach rewitalizacyjnych wkładu polskiej myśli technicznej w rozwój światowego górnictwa naftowego i przemysłu petrochemicznego poprzez nadanie odpowiedniej rangi przedsięwzięciu związanym z zachowaniem i upowszechnieniem dziedzictwa techniczno-kulturowego w tej dziedzinie.

11 STREFA IV – Tereny związane z przemysłem naftowym

12 STREFA IV – Tereny związane z przemysłem naftowym

13 STREFA IV – Tereny związane z przemysłem naftowym

14 STREFA IV – Tereny związane z przemysłem naftowym

15 STREFA IV – Tereny związane z przemysłem naftowym

16

17 Przywozisz pan ze sobą miliony
Przywozisz pan ze sobą miliony. Ten płyn to przyszłe bogactwo kraju, to dobrobyt i pomyślność dla jego mieszkańców, to nowe źródło zarobków dla biednego ludu i nowa gałąź przemysłu, która obfite zrodzi owoce. (I. Łukasiewicz w rozmowie z Trzecielskim)

18 Stworzenie w Gorlicach węzła ilustrującego kompleksowo rozwój górnictwa i przetwórstwa naftowego byłoby cennym ogniwem Karpacko-Galicyjskiego Szlaku Naftowego. Pozwoliłoby też pokazać rolę i znaczenie Gorlic w rozwoju nie tylko krajowego, ale też światowego przemysłu naftowego. W połączeniu z innymi walorami architektonicznymi, historycznymi i krajobrazowymi miasto Gorlice zwiększyłoby swoją atrakcyjność turystyczną.

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !


Pobierz ppt "PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA GORLICE na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google