Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zuzanna Szereniuk Michał Iwan

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zuzanna Szereniuk Michał Iwan"— Zapis prezentacji:

1 Zuzanna Szereniuk Michał Iwan
Szkolenie grudnia 2009r. PCE Lubań Projekt: Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań - gwarancją życiowego sukcesu. Zuzanna Szereniuk Michał Iwan

2 Część 2 Cele i korzyści z przeprowadzenia autodiagnozy.
Współpraca szkoły z rodzicami.

3 Cel główny Dostarczenie dzieciom i rodzicom różnych informacji, które są niezbędne do podjęcia trafnych* decyzji. *(Trafna decyzja to taka, która dostarcza zadowolenia i powoduje że optymalnie wykorzystujemy nasze zasoby.)

4 Informacje pomocne przy podejmowaniu decyzji (1)
Dotyczące samego siebie. Dotyczące świata zawodów.

5 Informacje pomocne przy podejmowaniu decyzji (2)
Dotyczące samego siebie: uświadomienie sobie i nazwanie swoich zainteresowań, umiejętności, mocnych i słabych stron a także krytyczna ocena aktualnych osiągnięć szkolnych.

6 Informacje pomocne przy podejmowaniu decyzji (3)
Dotyczące świata zawodów: zdobywanie informacji na temat zawodów, które dziecko szczególnie interesują, na czym one polegają, w jakim środowisku wykonuje się pracę, jakie są wymagania i przeciwwskazania zdrowotne, jaką szkolę należy ukończyć aby zdobyć wymarzony zawód.

7 Informacje pomocne przy podejmowaniu decyzji (4)
Dotyczące samego siebie. Dotyczące świata zawodów. Zdobywaniu tych informacji służą między innymi narzędzia diagnostyczne opracowane w ramach programu „Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań – gwarancją życiowego sukcesu”.

8 Narzędzia diagnostyczne
dla szkoły podstawowej dla gimnazjum dla szkoły ponadgimnazjalnej

9 Narzędzia diagnostyczne (1)
Dla szkoły podstawowej: Dziecko pozna różne środowiska pracy i obszary pracy zawodowej. Wstępnie rozpozna swoje zainteresowania oraz pozna charakter pracy i zawody, które dziecku się podobają.. Rozpoznanie zainteresowań i umiejętności już na tym etapie edukacji pozwoli je rozwijać, a w konsekwencji osiągać sukcesy w szkole, a także umożliwi dalszy rozwój jednostki.

10 Narzędzia diagnostyczne (2)
Dla gimnazjum: Uczeń określi swoje predyspozycje zawodowe i zainteresowania i na tej podstawie konstruuje swój plan kariery edukacyjnej i zawodowej. Uczeń zidentyfikuje swoje mocne strony, będzie miał szansę zbudowania pozytywnego wizerunku własnej osoby.

11 Narzędzia diagnostyczne (3)
Dla gimnazjum: Rozwiązanie testu zainteresowań określającego motywacje, zainteresowania zawodowe, umiejętności kluczowe pozwoli gimnazjaliście dokonać wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i określić obszar preferencji zawodowych w aspekcie przyszłych środowisk pracy.

12 Narzędzia diagnostyczne (4)
Dla szkoły ponadgimnazjalnej: rozwiązując test umiejętności i zainteresowań uczeń będzie mógł rozpoznać swoje zdolności analityczne, umiejętności logicznego myślenia, podejmowania decyzji, umiejętności adaptacyjnych. Na podstawie tych informacji możliwe będzie konstruowanie planu kariery zawodowej i określenie ścieżki edukacji na studiach wyższych.

13 Szkolenie 14-16 grudnia 2009r. PCE Lubań Test dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - omówienie
Michał Iwan

14 Część 3 Przygotowanie uczniów i rodziców do korzystania z narzędzi do autodiagnozy.

15 Przygotowanie uczniów i rodziców do korzystania z narzędzi do autodiagnozy.
Badania zostaną przeprowadzone przez ankieterów, przy współudziale doradców zawodowych i pedagogów szkolnych, na terenie powiatu lubańskiego wśród dzieci i młodzieży od kl IV SP do klasy maturalnej. Łącznie badanie obejmie 5 tys. uczniów.

16 Przygotowanie uczniów i rodziców do korzystania z narzędzi do autodiagnozy.
Termin badania zostanie uzgodniony z dyrektorami szkół. Wychowawcy klas będą wcześniej informować rodziców i uczniów o możliwości wzięcia udziału w badaniach. Każdy z uczestników (rodzic lub pełnoletni uczeń) złoży oświadczenie woli przystąpienia do badania (udziału w projekcie).

17 (zebrania z rodzicami, lekcje wychowawcze, rozmowy indywidualne itp.)
Przygotowanie uczniów i rodziców do korzystania z narzędzi do autodiagnozy. Rola szkoły i PP-P (zebrania z rodzicami, lekcje wychowawcze, rozmowy indywidualne itp.)

18 Przygotowanie uczniów i rodziców do korzystania z narzędzi do autodiagnozy.
wyniki Każdy uczeń po zakończeniu badania otrzyma pisemną, zwięzłą opinię . Ponadto będzie mógł skorzystać z rozmowy z pedagogiem szkolnym w sprawie uzyskanego w teście wyniku. Z konsultacji doradcy zawodowego dla uczniów i rodziców będzie można skorzystać w biurze projektu w siedzibie PCE drogą ową, telefoniczną i osobistą.

19 Przygotowanie uczniów i rodziców do korzystania z narzędzi do autodiagnozy.
wyniki Zestawy do autobadania będą udostępnione na stronach internetowych w wersji on-line. Po rozwiązaniu testu dzięki specjalnemu programowi komputerowemu uczeń otrzyma wynik testu i opinię „wirtualnego doradcy”. Interpretacja uzyskanych wyników pomoże określić indywidualne predyspozycje.

20 Przygotowanie uczniów i rodziców do korzystania z narzędzi do autodiagnozy.
wyniki Kwestionariusze badań zostaną opatrzone kodami zawierającymi informację o danych osobowych ucznia, szkole i klasie do której uczęszcza uczeń, organie prowadzącym szkołę.

21 Przygotowanie uczniów i rodziców do korzystania z narzędzi do autodiagnozy.
Wyniki Badania pilotażowe uczniów. Opracowanie informacji zbiorczych i raportu jakościowego z badania pilotażowego oraz standaryzacja narzędzi badawczych. Badania zasadnicze. Opracowanie raportów sumujących, osobnych dla każdego etapu kształcenia oraz raportu jakościowego podsumowującego badania. Przekazanie raportu Zarządowi PL, Wójtom i Burmistrzom Gmin powiatu jako dokumentu do wykorzystania przy budowie Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Lubańskiego.

22 Materiały uzupełniające
1.Poradnik metodyczny dla nauczyciela zawierający scenariusze zajęć z uczniami na wszystkich etapach kształcenia. 2.Poradnik metodyczno-informacyjny dla uczniów i rodziców „Moja ścieżka kariery”, który zawiera instrukcję jak przeprowadzić autodiagnozę, jak czytać uzyskane wyniki.

23 Istota testów on-line Uczeń będzie mógł sam dokonywać diagnozy w określonym momencie swojej kariery edukacyjnej, następnie wykorzystując kolejny formularz przeznaczony dla wyższego etapu kształcenia ponowić badanie i porównać jego efekty.


Pobierz ppt "Zuzanna Szereniuk Michał Iwan"

Podobne prezentacje


Reklamy Google