Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DYNASTIA PIASTÓW RENESANS Renesans.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DYNASTIA PIASTÓW RENESANS Renesans."— Zapis prezentacji:

1 DYNASTIA PIASTÓW RENESANS Renesans

2 PIASTOWIE w IX wieku Renesans Piast Kolodziej Siemowit Lestek - Leszek
Siemomysł Renesans

3 Genealogia Piastów: PRZED ROZBICIEM DZIELNICOWYM:
Renesans

4 Mieszko I (960-992 ) Dąbrówka Renesans
Ojciec : Siemomysł Matka : nieznana Żony: przed chrztem – 7 żon / Dobrawa - córka władcy Czech Bolesława I Srogiego / Oda córka Dytryka(Teodoryka) ,margrabiego Marchii Półn. Dzieci : 1/ Bolesław Chrobry, Świetosława – żona Eryką kr. Szwecji oraz Swena Widłobrodego króla Danii 2/ Mieszko, Świętopełk, Lambert Pochowany : w Katedrze w Poznaniu Renesans

5 BOLESŁAW CHROBRY 992-1025 Renesans Ojciec : Mieszko Matka : Dobrawa
Żony: 1/ nieznana - córka Rygdaga, margrabiego Miśnii 2/ nieznana - córka króla Wegier Gejzy (?)‏ 3/ Emnilda -córka ksiecia słowiańskiego Dobromira / Oda - córka Ekkerharda, margrabiego Miśnii Dzieci : / Bezprym 3/ Regelinda ż.Hermana,margrabia Miśnii nn. Żona Świetopełka ks.kijowskiego Mieszko II Lambert Otto 4/ Matylda – żona Ottona ks. Szwabskiego Koronowany w Gnieźnie, arcybiskup Hipolit Pochowany : w Katedrze w Poznaniu Renesans

6 Mieszko II Lambert 1025-1034 Rycheza
Ojciec : Bolesław Chrobry Matka : Emnilda Żony: / Rycheza - córka palatyna w Lotaryngii Dzieci : Kazimierz Odnowiciel córka nn.żona Beli I króla Wegier, Gertruda ż.Izjasława ,Wielkiego ks. Kijowskiego Koronacja : w Gnieźnie,Arcybiskuo Hipolit Pochowany : w Katedrze w Poznaniu Córka palatyna reńskiego Herenfrieda Ezona i Matyldy,siostry cesarza Ottona III ukoronowana wraz z mężęm roku opuściła ostatecznie Polskę roku wstąpiła do benedyktyńskiego klasztoru w Braunweiler, gdzie zmarła w roku 1063 Renesans

7 BEZPRYM 1031-1032 Renesans Ojciec : Bolesław Chrobry
Matka : nieznana Wegierka Żona: brak danych Dzieci : brak danych Zmarł : zamordowany pierwsza połowa 1032r Renesans

8 Kazimierz Odnowiciel 1034-1058
Ojciec : Mieszko II Matka : Rycheza Żony Maria Dobroniega - córka Włodzimierza Wielkiego Wielkiego Ksiecia Kijowskiego , siostra Jarosława Madrego Dzieci : Bolesław II Śmiały Władysław Herman Mieszko Otton Świetosława Swatawa żona królaCzech Wratysława II Pochowany : w Katedrze w Poznaniu Renesans

9 Bolesław Śmiały - Szczodry 1058-1079
Ojciec : Kazimierz Odnowiciel Matka : Maria Dobroniega Żony: 1/ nieznana z imienia ( z Rusi lub Niemiec)‏ Dzieci : Mieszko Bolesławowic Koronacja : Gniezna,Arcybiskup Piotr Pochowany : w Ossiach w karyntii lub Tyńcu Renesans

10 Renesans Władysław Herman 1079-1102
Ojciec: Kazimierz Odnowiciel matka :Maria Dobroniega Żony: nieznana Polka (m. Zbigniewa ) Judyta Czeska -c.Wratysława II, Króla Czech Judyta Maria Szwabska, córka Henryka IV Dzieci Zbigniew Bolesław III Krzywousty – córka nn. żona księcia ruskiego Agnieszka – opatka w Kwedlinburg córak nn. żona możnowładcy polskiego Pochowany w katedrze w Plocku Renesans

11 Renesans Bolesław Krzywousty 1102-1138
Ojciec Władysław Herman matka: Judyta czeska Żona Zbysława c. Świetopełka II c, wielkiego księcia kijowskiego iego Salomea córka Henryka von Berg- Schelkingen, hrabiego Bergu Dzieci : Władysław II Wygnaniec córka n.n. Żona księcia ruskiego Leszek Ryksa ż.króla Szwecji Swerkera n.n. żona Konrada margrabiego Północy Kazimierz Starszy ( zmarł 1131) Bolesław Kędzierzawy Mieszko Stary Gertruda – zakonnica Henryk Sandomierski Dobroniega Lutgarda ż. Dytryka z Wettynów Judyta ż. Ottona Imargrabiego Brandenburgii Agnieszka ż. Mścisława II wielkiego Ks.Kijowskiego Kazimierz II Sprawiedliwy Pochowany w Katedrze w Płocku Renesans

12 Synowie Bolesława KRZYWOUSTEGO
Renesans

13 Władcy Dzielnicowi Renesans

14 Władysław II Wygnaniec 1138-1146
Ojciec: Bolesław Krzywousty matka : Zbysława Żona: Agnieszka Babenberg - córką margrabiego z Austrii Leopolda III Świętego i Agnieszki córki cesarza niemieckiego Henryka IV, siostra przyrodnia cesarza Konrada III Hohenstaufa - ciotka cesarza Fryderyka I Barbarosy 5 dzieci : Bolesław Wysoki, Mieszko Platonogi, Konrad Laskonogi, Albert , c.Ryksa , ( żona króla Kastylii Alfonsa VII,+ 2 innych hrabiów )‏ Zmarł i pochowany w Turyngii, w Altenburgu Renesans

15 Bolesław IV Kędzierzawy 1146 - 1173
Ojciec: Bolesław Krzywousty , matka : Salomea Żony : 1/Wierzchosława córka księcia Wsiewołod ks.Nowogrodu 2/ Maria- blizej nieznana Dzieci : Bolesław Bolesławowic ( zm ) c nn. Żona Wasylka, ks.drohiczyńskiego Leszek Syn nn Córka nn. Pochowany w katedrze w Plocku Renesans

16 Mieszko III Stary 1173-1177, 1198-1202 Renesans
Ojciec : Bolesław Krzywousty matka : Salomea z Bergu Żony : Elżbieta, królewna węgierska, córka Stefana II (?) Eudoksja, córka Izasława II, wielkiego księcia kijowskiego dzieci : Odon Stefan Wierzchosława Ludmiła ż.Fryderyka I ks.Lotaryngii Judyta ż.Bernarda III Ks.Saksonii Elżbieta ż. Sobiesława ks. Czeskiego Bolesława, Mieszka Młodszego , Władysława Laskonogiego Salomea ż.Racibora II ks.zachodniopomorskiego Anastazja ż.Bogusława księcia pomorskiego Zmarł w Kaliszu i tam pochowany w kolegiacie Św. Pawła Renesans

17 Kazimierz II Sprawiedliwy 1177-1194
Ojciec: Bolesław Krzywousty matka: Salomea z Bergu Żona : Helena, córka Konrada II Przemyślidy, księcia znojemskiego dzieci : nn. Żona Wsiwołoda Czermnego W.Ks.Kijowskiego Kazimierz ( zm.1168 ) Bolesław ( zm pochowany na Wawelu ? ) Odon ( zm. jako dziecko) Adelajda – klasztor w Sandomierzu Leszek Biały Konrad Mazowiecki zmarł podczas dyskusji z biskupem o zbawieniu duszy pochowany – w katedrze wawelskiej (?)‏ Renesans

18 Leszek Biały 1202 -1227 Renesans
Ojciec : Kazimierz II Sprawiedliwy matka: Helena znojemska Żona: Grzymisława, córka Ingwara Jarosławowicza, księcia łuckiego dzieci : Salomea ż. Kolomana z Arpadów Bolesław V Wsydliwy zginął zamordowany w Gąsawie pochowany w Katedrze Wawelskiej Renesans

19 Władysław Laskonogi 1202-1206, 1228-1231
Ojciec : Mieszko III Stary Matka: Eudoksja Żony : Łucja, córka Jaromara I, księcia rugijskiego, lennika duńskiego dzieci : brak zmarł tragicznie w Środzie Śląskiej pochowany w klasztorze benedyktynów w Lubiniu Renesans

20 Henryk I Brodaty 1228-1238 Renesans
Ojciec: Bolesław I Wysoki , matka :Krystyna Niemiecka Żona: Jadwiga z Andechs (późniejszą świętą), córką księcia Meranu, Bertolda VI, spokrewnioną z cesarzami Niemiec i władcami Węgier,Czech Austrii i Francji dzieci : Bolesław Henryk Pobożny nn. Syn ( zmarł jako dziecko) Konrad Kedzierzawy ( zginął na polowaniu ) Agnieszka Zofia Anna Gertruda , ksieni w Trzebnicy zmarł w Krośnie Odrzańskim ,pochowany w bazylice w Trzebnicy Renesans

21 Henryk II Pobożny 1238-1241 Renesans
Ojciec : Henryk Pobożny matka: Jadwiga Żona: Anna córką króla Czech Przemysła Otokara I dzieci : Bolesław Rogatka, Mieszko Lubuski Henryk III Biały Konrad Kujawski WładysławWrocławski Gertruda ż.Bolesława I Mazowieckiego Konstancja ż.kazimierza Kujawskiego Elżbieta ż. Przemysła I Agnieszka ksieni w Trzebnicy Jadwiga ks. Klarysek we Wrocławiu zginął w bitwie pod Legnica , pochowany w kościele OO. Franciszkanów we Wrocławiu Renesans

22 Bolesław II Rogatka 1241 Renesans Ojciec: Henryk Pobożny
matka : Anna Przemyślidka ,córka króla Czech Otokara I żona: Jadwiga Anhaldzka - Eufemia tczewska - córka sambora ks.Tczewa dzieci: 1/ Henryk V Brzuchaty Bolka I Surowy brak Bernard Zwinny 4 córki 2/ Katarzyna zmarł 1278 w Legnicy pochowany w klasztorze dominikanów w Legnicy Renesans

23 Konrad Mazowiecki 1229, 1241-1243 Renesans
Ojciec: Kazimierz II Sprawiedliwy, matka: Helena znojemska żona: Agfia- księżniczką nowogrodzko-siewierską c. Światosława Andrzeja Igorewica z Rurykowiczów dzieci : Bolesław (zm.1248) Kazimierz (zm.1267 ) Siemowit (zm.1262 ) Siemomysł (zm ) Mieszko Chościsko (zm. 1230) Salomea – klaryska w Skale Judyta ż. Mieszka Otyłego a potem Henryka III Białego Ludmiła Eudoksja ż.Dytryka hrabiego Wettynu i Brenny 4 córki pochowany w katedrze w Płocku Renesans

24 Bolesław V Wstydliwy 1243-1279 Renesans
Ojciec: Leszek Biały matka : Grzymisława żona: KINGA - córka króla węgier Beli IV i Marii Laskariny(córka cesarza nicejskiego Teodora I )‏ dzieci: brak pochowany wbazylice OO.Franciszkanów w Krakowie Renesans

25 Leszek Czarny 1279-1288 Renesans
Ojciec: Kazimierz I Kujawski(2 syn Konrada Mazowieckiego ) Matka: Konstancja wrocławska żona: Gryfina(Agryppin ) - córka Rościsława bana Slawonii i Maczwy kniazia halickiego iAnny Arpadówny dzieci : brak pochowany w Kościele OO.Dominikanów w Krakowie Renesans

26 Henryk IV Probus 1288-1290 Renesans Ojciec: Henryk III Biały
matka : Jud yta mazowiecka żona: Konstancja Opolska c. księcia opolskiego Władysława Matylda c. Ottona V Długiego Brandenburskiego pochowany w kościele Św.Krzyża we Wrocławiu Renesans

27 Przemysł II 1291-92, król 1295-1296 Renesans
Ojciec : Przemysł I matka : Elżbieta wrocławska (c.Henryka Pobożnego ) Żony : Ludgarda c,księcia mekleburskiego Henryka I córka Ryksa c.Waldemara króla Szwecji Małgorzata Brandenburska - córka Albrechta III i Małgorzaty Duńskiej dzieci : Ryksa Elżbieta – żona Wacława II króla Czech Koronacja z żoną Małgorzatą r w Katedrze w Gnieźnie ,Arcybiskup Jakub Świnka Zamordowany w Rogoźnie i pochowany w katedrze w Poznaniu Renesans

28 Wacław II 1291, król 1300-1305 Renesans
Ojciec : Przemysław II Ottokar matka : Kunegunda Halicka ( siostra Gryfiny ) Żony : Guta/ Juta / von Habsburg c.Rudolfa I Habsburga Elżbieta Ryksa, córka Izasława II, wielkiego ks.kijowskiego dzieci : / Przemysł (zm.1288) Wacław III Agnieszka – żona Ruprechta z Nassau Anna żona księcia Henryka Karynckiego Elżbieta żona Jana Luksemburskiego Guta (zm ) Jan ( zm.1294) Jana (zm.1296) Małgorzata żona księcia legnicko-brzeskiegoBolka III Guta (ur. , zm ) , /Agnieszka zona ksiecia jaworskiego Henryka I Koronacja : w katedrze w Gnieznie , arcybiskup Jakub Świnka Zmarł na grużlice w wieku 34 lat pochowany w Zbrasławiu kolo Pragi Renesans

29 Wacław III 1305 -1306 Renesans Ojciec: Wacław II matka: Guta Habsburg
żona: Viola Elżbieta cieszyńska - córka ks. Mieszka dzieci : nieslubna Elżbieta - (?) zamordowany w Olomłyńcu w 1306r pochowany w Kościele Św.Jakuba w Zbrasławiu Renesans

30 Władysław Łokietek 1306 -1333 Renesans
Ojciec: Kazimierz I Kujawski Matka: Eufrozyna opolska żona: Jadwiga - córka księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego i królewny wegierskiej Jolanty Heleny dzieci : Kunegunda – żona Bernarda ks. Świdnickiego Stefan ( zm.1306) pochowany u franciszkanóww Krakowie Władysław (zm.1312) pochowany u franciszkanów Elżbieta żona Karola Roberta króla Węgier Kazimierz Wielki Jadwiga (zm.przed 1325 r ) koronacja : w Krakowie – arcybiskup Janisław pochowany w Katedrze na Wawelu Renesans

31 Kazimierz Wielki 1333 -1370 Renesans
Ojciec: Władysław Łokietek Matka: Jadwiga kaliska żona: Aldona Anna – córka W-go ks. Litwy Giedymina i Jewny Adelajda Heska- c.Henryka II Żelaznego,landgrafa heskiego Krystyna Rokiczana -wdowa po Mikloszu z Rokiczyn Jadwiga Żagańska c.Henryka V Zelaznego ks.żagańskiego dzieci : Elżbieta – zaręczona z Ludwikiem Bawarskim Kunegunda 4. Anna żona Wilhelma hr.Cilly Kunegunda (zm.1370) Jadwiga - żona możnowładcy południowosłowiańskiego koronacja : w Krakowie – arcybiskup Janisław zmarł w wyniku wypadku na polowaniu w wsi Żeleźnica pochowany w Katedrze na Wawelu Aldona Aldona Adelajda Jadwiga Renesans

32 - W ciągu 800 lat istnienia rodu (IX-XVII wiek) znanych jest 591 przedstawicieli tj mężczyzn (w tym 218 panujących) i 281 kobiet. Koronacje królewskie : Mężczyźni na króla Polski koronowali się sześciokrotnie: Bolesław I Chrobry 1025 Mieszko II Lambert 1025 Bolesław II Śmiały 1076 Przemysł II 1295 Władysław I Łokietek 1320 Kazimierz III Wielki 1333 : Kobiety królowymi były czternastokrotnie: 985 (Szwecja), 998 (Dania) Świętosława Swatawa 1085 (Czechy) Ryksa Polska 1130 (Szwecja), ok (Szwecja) Ryksa Śląska 1152 (Kastylia) Salomea Małopolska 1214 (Halicz) Fenenna kujawska 1290 (Węgry) Świętosława PolskaRyksa Elżbieta 1303 (Polska i Czechy) Wiola Elżbieta cieszyńska 1305 (Czechy) Maria Bytomska 1306 (Węgry) Beatrycza jaworska 1314 (Rzym) Jadwiga 1320 (Polska) Elżbieta Łokietkówna 1320 (Węgry) Anna Świdnicka (Czechy, Niemcy i Rzym) Jadwiga żagańska 1365 (Polska) - Znanych jest 328 małżeństw Piastów - Stan duchowny wybrało 27 mężczyzn i 58 kobiet (łącznie 85 osób)‏ - Za ostatniego męskiego przedstawiciela dynastii Piastów uchodzi Jerzy Wilhelm książe brzesko legnicki zmarły w Brzegu. Renesans


Pobierz ppt "DYNASTIA PIASTÓW RENESANS Renesans."

Podobne prezentacje


Reklamy Google