Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w systemie stypendialnym UW 2012/2013 13 kwietnia 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w systemie stypendialnym UW 2012/2013 13 kwietnia 2012."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w systemie stypendialnym UW 2012/2013 13 kwietnia 2012

2 1. Ustalanie wysokości poszczególnych świadczeń pomocy materialnej po zakończeniu okresu wnioskowania

3 Stypendium socjalne 2. Zmiana sposobu określania wysokości stypendium socjalnego – kwota bazowa 3. Wprowadzenie w module USOSweb oznaczania w rodzinie osoby samodzielnej finansowo 4. Dostosowanie do przepisów wyższego rzędu

4 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 5. Automatyczne zawieszanie wypłat w przypadku zakończenia okresu ważności zaświadczenia o niepełnosprawności 6. Automatyczne naliczanie wyrównań w przypadku doniesienia odpowiednich dokumentów do BON

5 Zapomoga 7. Wprowadzenie opiniowania zapomóg powyżej 1000 zł za pośrednictwem USOSweb 8. Automatyczne wysyłanie wiadomości do członka ZSS UW /pełnomocnika ds. opiniowania wniosków o zapomogę z informacją o prośbie o opinię dla wniosku o zapomogę powyżej 1000 zł 9. Ustalenie górnej kwoty zapomogi na wysokości 5500 zł

6 Stypendium rektora dla najlepszych studentów Bardziej elitarny charakter świadczenia -> próg kwotowy 400-1000 zł Progi punktowe warunkujące wysokość stypendium Wprowadzenie dodatkowych kryteriów dopuszczonych przez POSW – osiągnięcia naukowe i artystyczne Redefinicja osiągnięć sportowych Oceniane kategorie osiągnięć ukształtowane w sposób ogólny – brak zamkniętego katalogu

7 Osiągnięcia naukowe publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książkowej (autorstwo/współautorstwo/artykuł w książce) udział w projektach naukowo – badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami wystąpienia na konferencjach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej krajowym

8 Osiągnięcia artystyczne osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej krajowym wybitne dzieła artystyczne - w tym plastyczne, muzyczne, teatralne i inne udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkiem akademickim lub kulturalnym nie będą brane pod uwagę zaangażowanie w teatr akademicki/chór/ zespół pieśni i tańca itp.

9 Osiągnięcia sportowe Udział w: igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, wymienionych zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych Zajęcie co najmniej siódmego miejsca w mistrzostwach Europy, akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy, uniwersjadzie, wymienionych zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych

10 Procedura przyznawania stypendium rektora 1/3 Pracownicy dziekanatu opiniują wniosek pod względem spełniania kryteriów formalnych oraz wprowadzają średnią ocen (chyba wdrożone zostanie automatyczne liczenie średniej) Ciała doradcze powoływane przez kierowników PJO spośród grona nauczycieli akademickich oraz przedstawicieli studentów opiniuje wnioski studentów zawierające inne osiągnięcia niż średnia ocen w skali od 0 do 5.

11 Procedura przyznawania stypendium rektora 2/3 Na ocenę wniosku i miejsce w rankingu składają się liczba punktów za średnią ocen (od 2,0 do 5,0) oraz liczba punktów przyznana przez ciało doradcze (od 0,0 do 5,0) Ujednolicenie kryteriów liczenia średniej – szkolenie dla pracowników dziekanatu dla platformie e-lerningowej Stworzenie przelicznika dla studentów studiów drugiego stopnia albo przeniesionych z innej uczelni dostosowanego do skali ocen 2,0-5,0

12 Procedura przyznawania stypendium rektora 3/3 Możliwość rozpatrzenia wniosków w trybie indywidualnym, np. ze względu na zmianę terminu rozliczenia roku akademickiego przez kierownika jednostki Wprowadzenie odgórnego podziału na lata w ramach poszczególnych kierunków Do obliczenia maksymalnej liczby stypendiów na danym kierunku brana jest pod uwagę liczba studentów od pierwszego do ostatniego roku studiów.

13 Zmiany w zakresie wnioskowania o miejsca w Domach Studenta UW

14 Centralizacja przyznawania miejsc w domach studenta Miejsca w domach studenta przyznawane w dwóch etapach: I etap - uprawnienie do zamieszkania, II etap - miejsce w domu studenta

15 Zmiany w zakresie wnioskowania o miejsca w Domach Studenta UW Elektroniczny system wnioskowania oraz przyznawania miejsc Wprowadzenie elektronicznych ankiet ewaluacyjnych dla mieszkańców domów studenta Włączenie do Regulaminu Domów Studenta UW zasad przyznawania miejsc studentom niepełnosprawnych oraz studentom zagranicznym

16 Zmiany w zakresie wnioskowania o miejsca w Domach Studenta UW Ograniczenie możliwości przekwaterowywania studenta podczas sesji egzaminacyjnej Stworzenie precyzyjnych przepisów porządkowych Ponadto inne konieczne zmiany w RDS


Pobierz ppt "Zmiany w systemie stypendialnym UW 2012/2013 13 kwietnia 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google