Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształtowanie motywacji pracowników

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształtowanie motywacji pracowników"— Zapis prezentacji:

1 Dobre praktyki w zapewnianiu i doskonaleniu jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim
Kształtowanie motywacji pracowników a proces zapewniania jakości kształcenia w Szkole Języków Obcych

2 Motywacja: Stan gotowości istoty rozumnej do podjęcia określonego działania – wzbudzony potrzebą zespół procesów psychologicznych i fizjologicznych określających podłoże zachowań i ich zmian

3 Jakość: Pewien stopień doskonałości

4 Jakość: Pewien stopień doskonałości
Zgodność z wymaganiami zewnętrznymi i wewnętrznymi

5 Jakość: Pewien stopień doskonałości
Zgodność z wymaganiami zewnętrznymi i wewnętrznymi Wszystko co można poprawić

6 Jakość: Pewien stopień doskonałości
Zgodność z wymaganiami zewnętrznymi i wewnętrznymi Wszystko co można poprawić Ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi, które decydują o zdolności wyrobu lub usługi do zaspakajania stwierdzonych i przewidywalnych potrzeb

7 Jakość kształcenia: Budowanie organizacyjnej zdolności odkrywania i przyswajania wiedzy w zakresie potrzeb edukacyjnych Implementacja tej wiedzy do tworzenia mechanizmów pozwalających na spełnienie oczekiwań odbiorców usług edukacyjnych

8 Kultura jakości w placówce edukacyjnej:
kształtuje zachowania projakościowe

9 Kultura jakości w placówce edukacyjnej:
kształtuje zachowania projakościowe pomaga zrozumieć misję i strategię

10 Kultura jakości w placówce edukacyjnej:
kształtuje zachowania projakościowe pomaga zrozumieć misję i strategię wspomaga identyfikację z celami na rzecz jakości

11 Kultura jakości w placówce edukacyjnej:
kształtuje zachowania projakościowe pomaga zrozumieć misję i strategię wspomaga identyfikację z celami na rzecz jakości umożliwia zaangażowanie całej społeczności

12 Kultura jakości w placówce edukacyjnej
Stałe doskonalenie Myślenie systemowe Zaangażowanie, współpraca i życzliwość

13 Pierwsze kroki: ustalenie celów

14 Pierwsze kroki: ustalenie celów powołanie grup zadaniowych

15 Pierwsze kroki: ustalenie celów powołanie grup zadaniowych:
szeroki i reprezentatywny udział pracowników

16 Pierwsze kroki: ustalenie celów powołanie grup zadaniowych:
szeroki i reprezentatywny udział pracowników osobiste zaangażowanie samych pracowników

17 Pierwsze kroki: ustalenie celów powołanie grup zadaniowych:
szeroki i reprezentatywny udział pracowników osobiste zaangażowanie samych pracowników integrowanie pracowników

18 Pierwsze kroki: ustalenie celów powołanie grup zadaniowych:
szeroki i reprezentatywny udział pracowników osobiste zaangażowanie samych pracowników integrowanie pracowników praca merytoryczna nad określonymi problemami o dużym znaczeniu dla samych pracowników

19 Ankieta przed 2007 ok. 30 procent populacji zmieniający się format
ogólne informacje studenci nie informowani o wynikach

20 Ankieta 2007 objęcie ankietą wszystkich studentów
rozbicie wyników na poszczególne grupy (np. Zespoły Językowe, indywidualni nauczyciele)

21 Ankieta 2007 10 pytań, w tym: 9 zamkniętych: - np. ‘Czy lektor stosował wyraźne kryteria oceny pracy i osiągnięć wszystkich studentów?’ - odpowiedzi (‘zdecydowanie tak’, ‘raczej tak’, ‘raczej nie’, ‘zdecydowanie nie’); pytanie otwarte

22 Ankieta 2007 5480 ankiet średnia w skali od 1 (zdecydowanie nie) do 4 (zdecydowanie tak) – 3,4939

23 Ankieta 2007 wyniki w rozbiciu na: uwzględniając poszczególne pytania
SzJO ogółem Zespoły Językowe poziomy nauczyciele uwzględniając poszczególne pytania

24 Ankieta 2007 spotkania indywidualne z pracownikami:
pasek z informacją o średniej za poszczególne pytania; średniej ze wszystkich pytań; podsumowanie informacji z pytania otwartego;

25 Efekty Ankiety 2007: ogólny obraz SzJO jako jednostki UW

26 Efekty Ankiety 2007: ogólny obraz SzJO jako jednostki UW
wgląd w ocenę zajęć poszczególnych nauczycieli

27 Efekty Ankiety 2007: ogólny obraz SzJO jako jednostki UW
wgląd w ocenę zajęć poszczególnych nauczycieli wgląd w kryteria, jakimi posługują się studenci oceniając zajęcia

28 Efekty Ankiety 2007: ogólny obraz SzJO jako jednostki UW
wgląd w ocenę zajęć poszczególnych nauczycieli wgląd w kryteria, jakimi posługują się studenci oceniając zajęcia identyfikacja obszarów pracy dydaktycznej, które wymagają doskonalenia

29 Efekty Ankiety 2007: ogólny obraz SzJO jako jednostki UW
wgląd w ocenę zajęć poszczególnych nauczycieli wgląd w kryteria, jakimi posługują się studenci oceniając zajęcia identyfikacja obszarów pracy dydaktycznej, które wymagają doskonalenia wnioski dotyczące ankiety

30 Ankieta 2008 Grupa Zadaniowa ds. Ankiety;
Zespół Zapewniania Jakości w SzJO (przedstawiciele Studentów i Doktorantów); Biuro Jakości Kształcenia;

31 Ankieta 2008 nowy format; nowa procedura (pieczęć SzJO, przekazywanie ankiet, większy udział Samorządu Studentów itp.)

32 System Motywacyjny Praca dydaktyczna Rozwój własny
Zaangażowanie w pracę na rzecz SzJO i UW

33 System Motywacyjny I. Praca dydaktyczna:
I.1. Ankieta studencka (0-20 pkt.) I.2. Hospitacje ( pkt.) I.3. Programy i materiały ( pkt.)

34 System Motywacyjny II. Rozwój własny:
II.1. Udział w szkoleniach organizowanych przez SzJO (0-3-5 pkt.); II.2. Udział w zajęciach na zasadzie ‘peer observation’ (obserwacja koleżeńska) (0-3-5 pkt.);

35 System Motywacyjny III. Zaangażowanie w pracę Zespołu, SzJO i UW:
III.1. Udział w pracach grupy zadaniowej (0-3-5 pkt.); III.2. Praca organizacyjna na rzecz Zespołu, SzJO, UW (0-15 pkt.);

36 Arkusz Osiągnięć Pracownika
sprzężony z Systemem Motywacyjnym; Pracownicy wpisują osiągnięcia i składają Arkusz do 15 października za zakończony rok akademicki; Kierownicy Zespołów (w porozumieniu z Dyrektorem) przyznają punkty wg. skali w Systemie Motywacyjnym;

37 Dokonania: Zewnętrzne: Poprawa wizerunku SzJO

38 Dokonania: Zewnętrzne: Poprawa wizerunku SzJO
Podniesienie jakości kontaktów z władzami UW

39 Dokonania: Zewnętrzne: Poprawa wizerunku SzJO
Podniesienie jakości kontaktów z władzami UW Współpraca z Samorządem Studentów i Doktorantów

40 Dokonania: Zewnętrzne: Wewnętrzne: Poprawa wizerunku SzJO
Podniesienie jakości kontaktów z władzami UW Współpraca z Samorządem Studentów i Doktorantów Wewnętrzne: Określenie kategorii i kryteriów „dobrych praktyk”

41 Dokonania: Zewnętrzne: Wewnętrzne: Poprawa wizerunku SzJO
Podniesienie jakości kontaktów z władzami UW Współpraca z Samorządem Studentów i Doktorantów Wewnętrzne: Określenie kategorii i kryteriów „dobrych praktyk” Wprowadzenie przejrzystych kryteriów osiągnięć

42 Dokonania: Zewnętrzne: Wewnętrzne: Poprawa wizerunku SzJO
Podniesienie jakości kontaktów z władzami UW Współpraca z Samorządem Studentów i Doktorantów Wewnętrzne: Określenie kategorii i kryteriów „dobrych praktyk” Wprowadzenie przejrzystych kryteriów osiągnięć Stworzenie ram dla działalności projakościowej

43 Dokonania: Zewnętrzne: Wewnętrzne: Poprawa wizerunku SzJO
Podniesienie jakości kontaktów z władzami UW Współpraca z Samorządem Studentów i Doktorantów Wewnętrzne: Określenie kategorii i kryteriów „dobrych praktyk” Wprowadzenie przejrzystych kryteriów osiągnięć Stworzenie ram dla działalności projakościowej Zaangażowanie społeczności SzJO

44 Problemy: Jak przekonać pracowników do konieczności zmian?

45 Problemy: Jak przekonać pracowników do konieczności zmian?
Jak przeciwdziałać lękom i uprzedzeniom?

46 Problemy: Jak przekonać pracowników do konieczności zmian?
Jak przeciwdziałać lękom i uprzedzeniom? Jak wspomóc identyfikowanie się z celami na rzecz jakości?

47 Problemy: Jak przekonać pracowników do konieczności zmian?
Jak przeciwdziałać lękom i uprzedzeniom? Jak wspomóc identyfikowanie się z celami na rzecz jakości? Jak zaangażować wszystkich pracowników w działania na rzecz jakości?

48 Problemy: Jak przekonać pracowników do konieczności zmian?
Jak przeciwdziałać lękom i uprzedzeniom? Jak wspomóc identyfikowanie się z celami na rzecz jakości? Jak zaangażować wszystkich pracowników w działania na rzecz jakości? Jak premiować najlepszych pracowników?


Pobierz ppt "Kształtowanie motywacji pracowników"

Podobne prezentacje


Reklamy Google