Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2013r

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2013r"— Zapis prezentacji:

1 Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2013r
Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2013r. uczniów szkół w gminie Masłów

2 SPRAWDZIAN

3 Liczba uczniów przystępująca do sprawdzianu w 2013r.
Lp Szkoła Liczba uczniów 1 Szkoła Podstawowa w Brzezinkach 19 2 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie 33 3 Szkoła Podstawowa w Mąchocicach Kapitulnych 4 Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii 17 Ogółem: 88 Do tegorocznego sprawdzianu przystąpiło o 5 uczniów więcej w porównaniu do roku 2012.

4 WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE KORZYSTANIE Z INFORMACJI
Jakie umiejętności uczniów były mierzone podczas sprawdzianu? PISANIE CZYTANIE ROZUMOWANIE WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE KORZYSTANIE Z INFORMACJI

5 Procent punktów otrzymanych przez uczniów na sprawdzianie 2013 w porównaniu do 2012

6 Skala staninowa 9-stopniowa
Pozwala na badanie jednej szkoły w układzie wieloletnim. Średnie wynik szkół gminy Masłów na tle rozkładu wyników szkół z całego kraju: Stanin 1 - najniższy, 2 - bardzo niski, 3 - niski, 4 - niżej średni, 5 - średni, 6 - wyżej średni, 7 - wysoki, 8 - bardzo wysoki, 9 - najwyższy.

7 Wyniki szkół w skali znormalizowanej (staninowej) w latach 2008 - 2013
4 5 6 7 8 9 Szkoła Podstawowa w Brzezinkach 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie Szkoła Podstawowa w Mąchocicach Kapitulnych Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii 2008r. Średnie wynik szkół gminy Masłów na tle rozkładu wyników szkół z całego kraju. Stanin 1 – najniższy, 2- bardzo niski, 3- niski, 4-niżej średni, 5-średni, 6-wyżej średni, 7-wysoki, 8- bardzo wysoki, 9-najwyższy.

8 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 r. uczniów szkół gminy Masłów

9 Liczba uczniów przystępująca do egzaminu gimnazjalnego w 2013r.
Lp. Gimnazjum Liczba uczniów 1 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Masłowie 55 2 Gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych 44 Ogółem: 99 Do tegorocznego egzaminu przystąpiło o 10 uczniów więcej w porównaniu do roku 2012.

10 Jakie umiejętności uczniów sprawdzał egzamin?
Język polski Historia i wiedza o społeczeństwie Drugiego dnia  Część Matematyczno-Przyrodnicza Pierwszego dnia  Część Humanistyczna Przedmioty przyrodnicze Matematyka Trzeciego dnia  Język obcy nowożytny Poziom podstawowy Poziom rozszerzony

11 Poziom osiągnięć uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2013 w części humanistycznej – Historia i WOS

12 Poziom osiągnięć uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2013r
Poziom osiągnięć uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2013r. z części humanistycznej – język polski

13 Poziom osiągnięć uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2013r
Poziom osiągnięć uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2013r. z części matematyczno-przyrodniczej – Matematyka

14 Poziom osiągnięć uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2013r
Poziom osiągnięć uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2013r. z części matematyczno-przyrodniczej – Przedmioty przyrodnicze

15 Jakie umiejętności uczniów z języków obcych sprawdzał egzamin?
Odbiór testu czytanego Redagowanie językowe Odbiór testu słuchanego

16 Poziom osiągnięć uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2013r
Poziom osiągnięć uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2013r. z języka angielskiego – część podstawowa

17 Poziom osiągnięć uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2013r
Poziom osiągnięć uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2013r. z języka angielskiego – część rozszerzona

18 Skala staninowa 9-stopniowa
Pozwala na badanie jednej szkoły w układzie wieloletnim. Średnie wynik szkół gminy Masłów na tle rozkładu wyników szkół z całego kraju: Stanin 1 - najniższy, 2 - bardzo niski, 3 - niski, 4 - niżej średni, 5 - średni, 6 - wyżej średni, 7 - wysoki, 8 - bardzo wysoki, 9 - najwyższy.

19 Część Humanistyczna Gimnazjum im Jana Pawła II w Masłowie
Wyniki gimnazjów w skali znormalizowanej (staninowej) w latach 2009 – 2013 Część Humanistyczna Część Humanistyczna Stanin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gimnazjum im Jana Pawła II w Masłowie 2009 2010 2011 2012 2013 w Mąchocicach Kapitulnych Historia i WOS Język polski

20 Wyniki gimnazjów w skali znormalizowanej (staninowej) w latach 2009 – 2013 Część Matem-Przyrodnicza
Matematyczno-Przyr. Stanin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gimnazjum im Jana Pawła II w Masłowie 2009 2010 2011 2012 2013 w Mąchocicach Kapitulnych Matematyka PPrzyrodnicze

21 Gimnazjum im Jana Pawła II w Masłowie 2009 2010 2011 2012 2013
Wyniki gimnazjów w skali znormalizowanej (staninowej) w latach 2009 – 2013 Część Język Obcy Nowożytny – Język Angielski PP (część podstawowa) Język Angielski Stanin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gimnazjum im Jana Pawła II w Masłowie 2009 2010 2011 2012 2013 Gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych

22 EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA EWD wskaźniki trzyletnie ustalone przez Instytut Badań Edukacyjnych Instrument statystyczny umożliwiający na podstawie zasobów uczniów na wejściu i na wyjściu ocenić efektywność nauczania, czyli wkład danej szkoły w końcowy poziom wiedzy uczniów na danym etapie kształcenia

23 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Masłowie

24 EWD gimnazjalne GH – część humanistyczna Gimnazjum im
EWD gimnazjalne GH – część humanistyczna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Masłowie

25 EWD GH w dwóch okresach Kolor niebieski oznacza okres , kolor różowy – Elipsa przesunęła się na dodatnią część osi ewd przy zachowaniu tego samego poziomu wyników egzaminu. Oznacza to że poprawiła się efektywność pracy szkoły w porównaniu do poprzedniego okresu.

26 EWD GMP – część matematyczno-przyrodnicza Gimnazjum im
EWD GMP – część matematyczno-przyrodnicza Gimnazjum im. Jana Pawła II w Masłowie

27 EWD GMP w dwóch okresach
Kolor zielony to okres zaś kolor niebieski to Oznacza, że efektywność wzrosła oraz wyniki nieznacznie poprawiły się.

28 w Mąchocicach Kapitulnych
Gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych

29 EWD gimnazjalne GH – wskaźniki trzyletnie Gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych
Uczniowie tej szkoły osiągają niskie wyniki egzaminów ale szkoła ma dodatnie ewd oznacza to że szkoła wspiera swoich uczniów – jej praca jest efektywna

30 EWD GH w dwóch okresach Kolor niebieski i kolor różowy Wzrost efektywności pracy szkoły.

31 EWD gimnazjalne GMP – część matemat
EWD gimnazjalne GMP – część matemat.-przyrodnicza Gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych

32 EWD GMP w dwóch okresach
Kolor zielony to okres zaś kolor niebieski to Oznacza, że efektywność wzrosła.

33 EWD w całym powiecie kieleckim

34

35

36 Średni wynik punktowy gminy Masłów w skali powiatu kieleckiego Sprawdzian kl. VI szkoły podstawowej

37

38 gminy Masłów w skali powiatu kieleckiego Egzamin gimnazjalny
Średni wynik punktowy gminy Masłów w skali powiatu kieleckiego Egzamin gimnazjalny

39

40 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2013r"

Podobne prezentacje


Reklamy Google