Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DIAGNOZA W SZKOLE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DIAGNOZA W SZKOLE."— Zapis prezentacji:

1 DIAGNOZA W SZKOLE

2 Diagnoza to ocena stanu czegoś przedstawiona na podstawie badań i analiz

3 Warunki, jakim powinna odpowiadać diagnoza
opis badanego stanu rzeczy lub zjawiska o charakterze społecznym (deskrypcja) wyjaśnienie przyczyn i warunków istniejącego, badanego przez nas stanu rzeczy (eksplikacja) prognoza, przewidywanie zmian jakie mają nastąpić (predykcja) zalecany kierunek zmian, korekta działania (element autorsko-nowatorski)

4 1. Działalność diagnostyczno - oceniająca obejmuje w szczególności:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz § 3 1. Działalność diagnostyczno - oceniająca obejmuje w szczególności: 1) systematyczne kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; 2) diagnozowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek; 3) ocenianie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek, w całości lub w wybranych zakresach, w szczególności określonych w art. 33 ust. 2 ustawy;

5 Narzędzia diagnozy testy egzaminy wiedzy oraz umiejętności
badania ankietowe obserwacje wywiady pogłębione kwestionariusze np. obrazkowe, prace uczniów, też projekty

6 Horyzonty diagnostyki edukacyjnej
Paradygmatem diagnostyki edukacyjnej jest uściślone poznawanie warunków, przebiegu, i wyników uczenia się, Zadaniem diagnostyki edukacyjnej jest wspomaganie istniejących form edukacji, w tym głównie – edukacji szkolnej, Sprzeciw wobec diagnostyki edukacyjnej wynika z obaw o wytwarzanie u nauczycieli schematów na temat rzekomych wad uczniów, Założeniem diagnostyki jest kompetencja i dobra wola nauczyciela, Rola diagnozy warunków, przebiegu i wyników uczenia się uczniów jest jedną z głównych ról nauczyciela, Spostrzegawczość pedagogiczna pomaga w odgrywaniu roli diagnosty, Chodzi o to, by widzieć, jak przebiega uczenie się każdego ucznia i by zapobiegać zakłóceniom przebiegu zajęć edukacyjnych, Wybrane typologie uczniów i strategii uczenia się mogą pomóc nauczycielowi w spostrzeganiu zachowań uczniów w klasie, Diagnostykę edukacyjną wspiera psychologia różnic indywidualnych, Szczególnie przydatna w pedagogice jest teoria inteligencji wielorakiej, Klasyfikacja temperamentów jest użytecznym pedagogicznie modelem różnic osobowości uczniów, Pomiar dydaktyczny obejmuje najważniejsze składniki systemu kształcenia, jakimi są „wejścia” i „wyjścia” tego systemu, Pomiar wartości dodanej osiągnięć uczniów obejmuje „wejścia” i „wyjścia” systemu dydaktycznego jednocześnie, Szacowanie wartości dodanej osiągnięć uczniów jest obciążone zwiększonym błędem pomiaru, Szacując wartość dodaną, musimy uwzględnić wielkość korelacji wyników dwu pomiarów w badanej grupie jednostek, Szacowanie wartości dodanej osiągnięć ucznia umożliwia dydaktykę postępu ucznia, Zarówna teczka prac ucznia, jak i komputer przechowują informację diagnostyczną, ale tylko komputer może mieć program analizy tej informacji, Najwięcej informacji o osiągnięciach ucznia dostarcza skomputeryzowane testowanie adaptacyjne, zwłaszcza przy zastosowaniu zadań otwartych, Im więcej mamy danych o uczniu, tym większa jest nasza odpowiedzialność za ochronę tych danych przed nieuczciwym wykorzystaniem, Bolesław Niemierko „Horyzonty diagnostyki edukacyjnej”

7

8

9 DLACZEGO?

10 PO CO?

11 CO?

12 plan diagnozy

13

14 pisanie

15 czytanie

16

17

18 oprac. A. Bek i M. Rzepa


Pobierz ppt "DIAGNOZA W SZKOLE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google