Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zanim wybierzesz program nauczania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zanim wybierzesz program nauczania"— Zapis prezentacji:

1 Zanim wybierzesz program nauczania
Szkolenie dotyczące miejsca i roli programów nauczania w zreformowanej szkole PODN Wodzisław Śląski

2 Zanim wybierzesz program nauczania
Definicje programu nauczania: Przedstawia cele, treści oraz metody nauczania i uczenia się danego przedmiotu, niekiedy również wyniki, które powinny być osiągnięte przez uczniów - Wincenty Okoń Obejmuje cele, materiał nauczania, proces dydaktyczny oraz ewaluację. Odpowiada na pytania: po co uczyć?, czego uczyć?, jak uczyć? – Krzysztof Kruszewski To zestaw tekstów, które ukazują zakres i porządek treści nauczania; wytyczne programowe; inwentarz materiału; podręcznik szkolny; konkretny plan zajęć z uczniami; standardy wymagań – Bolesław Niemierko

3 Zanim wybierzesz program nauczania
::: Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z dnia 10 czerwca 2009 r.)

4 Zanim wybierzesz program nauczania
Uzasadnienie zmian: zmiany wprowadzone w 2009 r. mają związek z nowym kształtem podstawy programowej kształcenia ogólnego, która zawiera precyzyjnie opisane wymagania (dotychczas to program nauczania był uszczegółowieniem podstawy) nowa konstrukcja podstawy programowej wymusiła, by program nauczania zawierał sposoby osiągania celów oraz uwzględniał możliwości konkretnych uczniów (indywidualizacja)

5 Zanim wybierzesz program nauczania
::: Analiza rozporządzenia: Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły (dotychczas MEN), na wniosek nauczyciela lub nauczycieli

6 Zanim wybierzesz program nauczania
Program nauczania ogólnego może być dopuszczony do użytku w danej szkole jeżeli: stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 2008 r.

7 Zanim wybierzesz program nauczania
zawiera: szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany opis założonych osiągnięć ucznia propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia

8 Zanim wybierzesz program nauczania
jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym

9 Zanim wybierzesz program nauczania
Przed dopuszczeniem programu nauczania ogólnego do użytku w danej szkole, dyrektor może zasięgnąć opinii: nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego posiadającego kwalifikacje do prowadzenia zajęć z danego przedmiotu, lub konsultanta lub dorady metodycznego, lub zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego

10 Zanim wybierzesz program nauczania
::: Wybór programu nauczani – co może nauczyciel ? Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami Może również zaproponować program opracowany przez innego autora lub Może zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami

11 Zanim wybierzesz program nauczania
Jest komponentem szkolnego zestawu programów nauczania Musi uwzględniać misję szkoły Opisuje, w jaki sposób zostaną zrealizowane treści nauczania wskazane w podstawie programowej kształcenia ogólnego

12 Zanim wybierzesz program nauczania
::: Nauczyciele klas w których obowiązuje dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego mogą wybierać programy z tego wykazu, przy czym programy wpisane do tych wykazów również wymagają dopuszczenia do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły.

13 Zanim wybierzesz program nauczania
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zanim wybierzesz program nauczania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google