Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: www.forumrynkupracy.com.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: www.forumrynkupracy.com.pl."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Zenon Matuszko: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej Konferencja 18 – 19 wrzesień 2012, Trzebnica

3 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: I.Spółdzielnia Socjalna – instrument rozwoju gospodarczego, zaspokojenia lokalnych potrzeb i integracji społecznej. II.Możliwe obszary współpracy i wsparcia wynikające z obowiązujących przepisów prawa. III.Doświadczenia i wyzwania związane ze współpracą organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju spółdzielczości socjalnej.

4 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: GOSPODARKA CZYLI PRACA I ZATRZYMANIE PIENIĄDZA LOKALNIE -7+ i Austeria Krokus z Walimia -Moto Expert z Wałbrzycha -Szklany Świat z Krośnic -Arte z Bielawy LOKALNE POTRZEBY – CZYLI NIEDROGO i EFEKTYWNIE - RAZ, DWA TRZY z Żarowa -Pomocna Dłoń z Bystrzycy Kłodzkiej -Przystań z Brzegu Dolnego INTEGRACJA SPOŁECZNA – CZYLI WYKLUCZENI AKTYWNI - Patron z Jeleniej Góry - Niepełnosprawni Aktywni ze Świdnicy ROZWÓJ LOKALNY -Szklany Świat z Krośnic -Austeria Krokus z Walimia - GNIAZDKO z Wrocławia

5 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Spółdzielnia Socjalna to przedsiębiorstwo, które zgodnie z Ustawą: I.działa na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji. II.może prowadzić działalność społeczną i oświatowo – kulturalną na rzecz rozwoju swoich członków oraz ich środowiska lokalnego III.może prowadzić aktywność w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

6 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Ustawa o spółdzielniach socjalnych I.Spółdzielnię socjalną mogą założyć organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne lub jednostki samorządu terytorialnego, II.Członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne lub jednostki samorządu terytorialnego III.Możliwość przeniesienia lub obciążenia własności rzeczy lub innych praw, a także dokonywanie świadczeń na rzecz spółdzielni przez wolontariuszy lub pracowników

7 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: IV. Możliwość poręczania pożyczek, kredytów lub zwrotu otrzymanej refundacji lub środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej – możliwość wsparcia również w ramach EFS V. Doradztwo w zakresie finansowym, księgowym, ekonomicznym, prawnym i marketingowym – możliwość wsparcia również w ramach EFS VI. Zrefundowanie kosztów lustracji

8 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz wsparcie EFS VII. Przyznanie środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnych, w tym określenie form zabezpieczeń VIII. Refundacja części wynagrodzenia – składek ZUS (24 m-ce + 12 mcy) Prawo zamówień publicznych IX. Stosowanie klauzul społecznych

9 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie X. Możliwość zlecenia lub powierzenia realizacji zadania publicznego spółdzielni socjalnej – możliwość wsparcia również w ramach środków MPiPS XI. Udział spółdzielni w tworzeniu lokalnych planów, w tym min. w tworzeniu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 Ustawy

10 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: I.Promocja spółdzielczości socjalnej - Żmigród, Kłodzko, Wałbrzych, Dolny Śląsk II.Przygotowanie grup – Świebodzice, Mściwojów, Wołów III.Wspólne założenie spółdzielni przez JST i organizację pozarządową – Walim IV.Poręczenie dotacji przez JST – Walim V.Wsparcie rzeczowe – Mściwojów VI.Zlecanie zadań - ?? VII.Partnerstwa/klastry - ?? VIII.Edukacja - ?? IX.??

11 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Dziękujemy za uwagę! Dziękujemy za uwagę! Prezentacja powstała w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Związek Pracodawców Dolnego Śląska ul. Szewska 3, 50- 053 Wrocław, www.zpds.com.pl mail: forum@zpds.com.pl tel./fax. 071 341 07 21 tel. kom. 784 63 00 77 Saksońska Akademia Zarządzania INTERNATIONAL Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH Management Akademie Sachsen INTERNATIONAL Rudolf- Walther- Straβe 4, D- 01156 Dresden www.bsm-masi.de mail:masi@bsw-mail.de


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: www.forumrynkupracy.com.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google