Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" Dr Paweł Kubiak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" Dr Paweł Kubiak."— Zapis prezentacji:

1 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" Dr Paweł Kubiak

2 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" Najczęściej kojarzona z: – nierównością zarobków – nierównością szans zatrudnienia Możliwe wyjaśnienia: – różnice w średnim poziomie wieku – różnice w ścieżkach kariery: regularna w wypadku mężczyzn i przerywana w przypadku kobiet

3 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" Dyskryminacja pozarynkowa – wynika z dyskryminacyjnych postaw społecznych wobec ról płci Dyskryminacja przez klientów Dyskryminacja przez współpracowników Dyskryminacja przez pracodawców rozumiana jako arbitralne preferowanie przez pracodawcę jednej grupy kosztem innej prowadzi do obniżenia stopy zysku - jest nieefektywne.

4 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności – kwartalne badanie ankietowe przeprowadzane przez GUS od maja 1992r. na reprezentatywnej grupie liczącej przeszło 50 tys. osób. Mikrodane pochodzące z BAEL pozwalają uogólniać wyniki na poziomie województw.

5 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" Różnice w sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy w województwie łodzkim

6 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" Zmienna objaśniana: – pracujący - na czas określony – pracujący - na czas nieokreślony (kategoria bazowa) – bezrobotni – bierni zawodowo – pracujący na własny rachunek Zmienne objaśniające: – płeć – poziom wykształcenia – profil wykształcenia – miejsce zamieszkania – wiek – stan cywilny

7 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" Źródło: BAEL, 2009

8 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" Źródło: BAEL, 2006

9 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" Różnice w przekroju płci w faktycznej sytuacji osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne w województwie łódzkim.

10 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" Zmienna objaśniana: – pracujący – bezrobotni (kategoria bazowa) – bierni zawodowo Zmienne objaśniające: – płeć – poziom wykształcenia – profil wykształcenia – miejsce zamieszkania – wiek – stan cywilny

11 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" - parametr nieistotny statystycznie Źródło: BAEL, 2009

12 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

13 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"


Pobierz ppt "Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt K apitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego" Dr Paweł Kubiak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google