Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DLACZEGO ABSOLWENCI MAJĄ KŁOPOTY ZE ZNALEZIENIEM PRACY?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DLACZEGO ABSOLWENCI MAJĄ KŁOPOTY ZE ZNALEZIENIEM PRACY?"— Zapis prezentacji:

1 DLACZEGO ABSOLWENCI MAJĄ KŁOPOTY ZE ZNALEZIENIEM PRACY?

2 PRZYCZYNY OBIEKTYWNE: Ogólna sytuacja gospodarcza i związane z tym bezrobocie Błędy w systemie kształcenia Oczekiwania pracodawców SUBIEKTYWNE: Wybór kierunku studiów Brak doświadczenia Nieumiejętność aktywnego poszukiwania pracy

3 źródło: Główny Urząd Statystyczny

4

5 Charakterystyka bezrobocia w Polsce Najbardziej charakterystyczne cechy polskiego bezrobocia, to: Znaczny udział procentowy w całej populacji bezrobotnych osób posiadających wykształcenie zawodowe oraz podstawowe. Wysoki udział ludzi młodych w populacji bezrobotnych, szczególnie dużo ich przybywa w lipcu i sierpniu, kiedy rejestrują się w urzędach pracy absolwenci różnego typu szkół. Znaczny udział długotrwale bezrobotnych w ogólnej populacji, co łączy się z utratą prawa do otrzymania zasiłku. Zwiększający się udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych. Wśród bezrobotnych dominują kobiety, szczególnie na wsiach i małych miastach pomimo to, że kobiety bezrobotne są lepiej wykształcone niż bezrobotni mężczyźni. Przestrzenne i to bardzo znacznie zróżnicowane polskie bezrobocie.

6 BEZROBOCIE ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH W III KWARTALE 2011 POZIOM WYKSZTAŁCENIA WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA W % STOPA BEZROBOCIA W % WYŻSZE 76,15,5 POLICEALNE I ŚREDNIE ZAWODOWE 61,18,5 ŚREDNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 41,713,4 ZASADNICZE ZAWODOWE 57,410,4 GIMNAZJALNE I NIŻSZE 17,116,4

7 Charakterystyka bezrobocia w Polsce Najbardziej charakterystyczne cechy polskiego bezrobocia, to: Znaczny udział procentowy w całej populacji bezrobotnych osób posiadających wykształcenie zawodowe oraz podstawowe. Wysoki udział ludzi młodych w populacji bezrobotnych, szczególnie dużo ich przybywa w lipcu i sierpniu, kiedy rejestrują się w urzędach pracy absolwenci różnego typu szkół. Znaczny udział długotrwale bezrobotnych w ogólnej populacji, co łączy się z utratą prawa do otrzymania zasiłku. Zwiększający się udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych. Wśród bezrobotnych dominują kobiety. Szczególnie na wsiach i małych miastach, pomimo to, że kobiety bezrobotne są lepiej wykształcone niż bezrobotni mężczyźni. Przestrzenne i to bardzo znacznie zróżnicowane polskie bezrobocie.

8 źródło: Główny Urząd Statystyczny

9 Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

10 RZECZYWISTOŚĆ JEST JESZCZE GORSZA Na podstawie badań aktywności ekonomicznej ludności prowadzonej przez GUS w 2011 roku blisko 2,8 mln zdolnych do pracy Polaków nie miało zajęcia. Prawie 1,7 mln z nich to bezrobotni, a dodatkowe 640 tys. to osoby gotowe do podjęcia pracy, które jej jednak nie szukają. 309 tys. Osób pracowało w niepełnym wymiarze czasu pracy, choć chciało pracować więcej.

11 MA BYĆ LEPIEJ

12 Według szacunków Dziennika Gazety Prawnej, opartych na danych GUS z badań BAEL w latach 2000-2010 przybyło 1,7 mln miejsc pracy. Tendencja się utrzymuje. Do 2020 liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszy się o ok 1 mln. Rocznie powinno przybywać 200-250 tys. miejsc pracy.

13 ALE ZANIM TO NASTĄPI: Wg Prof. M.Kabaja z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych: Do 2015 r. pojawi się na rynku pracy 3,5 mln absolwentów wyższych uczelni i szkół – ostatnia fala wyżu demograficznego. By sytuacja na rynku pracy nie uległa pogorszeniu w najbliższych czterech latach powinno powstawać rocznie 200-250 tys. miejsc pracy netto. W 2010 powstało 153 tys. – nic nie wskazuje by było lepiej

14 Ocenia się, że 21 % absolwentów uczelni wyższych nie ma pracy

15 Za Dziennikiem Gazetą Prawną: Wśród bezrobotnych absolwentów dominują: ekonomiści, pedagodzy, specjaliści od marketingu i handlu, politolodzy, socjolodzy. Brakuje absolwentów studiów politechnicznych – najszybciej znajdują pracę informatycy, programiści i inżynierowie – deficyt w tych zawodach wynosi 20-30% i rośnie.

16 Szwankuje jakość kształcenia – profile absolwentów nie spełniają oczekiwań pracodawców – zbyt mały nacisk uczelnie kładą na aspekty praktyczne i budowanie doświadczenia zawodowego studentów.

17 Badania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych: Najszybciej zajmują zatrudnienie absolwenci uczelni współpracujących z przedsiębiorstwami w zakresie kształtowania programów nauczania: warszawska SGH, UE w Poznaniu, Politechnika Warszawska, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.

18 Przedsiębiorcy niechętnie zatrudniają absolwentów: Z powodu błędów w systemie kształcenia – i zbyt słabego ich zadaniem przygotowania zawodowego. Oczekują doświadczenia i umiejętności praktycznych, których większość absolwentów nie posiada.

19 Co robić by zdobyć pracę? Starannie wybierać kierunek studiów uwzględniając własne predyspozycje oraz sytuację na rynku pracy teraz i w przyszłości!

20 Co robić by zdobyć pracę? Niezależnie od kierunku zwracać uwagę na wskaźniki zatrudnienia absolwentów danej uczelni!

21 Co robić by zdobyć pracę? Budować w czasie studiów doświadczenia zawodowe – praktyki, staże, wolontariaty, praca ograniczonym zakresie!

22 Co robić by zdobyć pracę? Aktywnie poszukiwać pracy jeszcze przed uzyskaniem dyplomu!


Pobierz ppt "DLACZEGO ABSOLWENCI MAJĄ KŁOPOTY ZE ZNALEZIENIEM PRACY?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google