Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja wyników badania nt

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja wyników badania nt"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja wyników badania nt
Prezentacja wyników badania nt.: „Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie” BDG-V MCH/2006 Wyniki analiz makroekonomicznych oraz przekrojowych Warszawa, r.

2 Realizatorzy: konsorcjum firm PAG Uniconsult i Pentor RI
Badanie „Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie” Wykonane na zlecenie Krajowej Jednostki Oceny – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w okresie luty – lipiec 2007 Realizatorzy: konsorcjum firm PAG Uniconsult i Pentor RI Analizy makroekonomiczne wykonywali eksperci z Katedry Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego

3 ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE

4 Dwa podejścia występujące w ocenie wpływu funduszy unijnych na zatrudnienie (por. „Measuring Structural Funds Employment Effects” Working Document No.6, January 2007 r. ) Bottom-up Top-down

5 Podejście top-down - modele strukturalne - modele szeregów czasowych
1. Jednorównaniowe modele ekonometryczne l_prac= *l_pkbr-0.13*l_wynr-0.15*l_wyd-0.007*t+0.07dq1+0.05*dq2+0.05*dq3 2. Wielorównaniowe modele ekonometryczne - modele strukturalne - modele szeregów czasowych

6 Wielorównaniowe modele strukturalne
Brak bieżących danych statystycznych Konieczność tworzenia wielu założeń wstępnych (dynamika wzrostu produkcji przemysłowej, stawki podatkowe, kursy wymiany, liczba osób pracujących na poziomie z roku 2004, stały wzrost wydajności w rolnictwie itp.) Duże różnice w prognozach w zależności od założeń oraz postaci równań strukturalnych; Kalibracja parametrów Odwzorowanie struktury powiązań pomiędzy zmiennymi ekonomicznymi – identyfikacja parametrów strukturalnych

7 Wielorównaniowe modele szeregów czasowych VAR i VECM
Proponowane jako alternatywa strukturalnych modeli rynku pracy (np. W. Welfe, twórca modeli klasy W) Stworzone do prognozowania Brak założeń wstępnych Odzwierciedlenie opóźnień w powiązaniach pomiędzy zmiennymi o częstotliwości wyższej niż roczna

8 Modele wektorowej autoregresji VAR oraz wektorowej korekty błędu VECM: wady i zalety
Idea: informacje o powiązaniach pomiędzy zmiennymi można „wydobyć” poprzez badanie historycznych wartości szeregów czasowych (teoria nie musi wyprzedzać postaci modelu, tylko może wynikać z badania powiązań pomiędzy zmiennymi) Wymagania: długie szeregi czasowe Zalety: mniejsze kłopoty ze zdobyciem aktualnych danych (dane o wyższej, niż roczna, częstotliwości), brak konieczności stawiania założeń wstępnych, wygoda prognozowania Wady: teoria nie wyprzedza empirii, brak dostatecznie długich szeregów danych w przypadku niektórych zmiennych

9 WYNIKI EMPIRYCZNE

10 I kwartał 2003: tys. osób pracujących, 20% stopę bezrobocia; II kwartał 2004: tys. osób pracujących, 19% stopa bezrobocia; II kwartał 2006: wzrost o 777 tys. osób - 5.7%, 14% stopa bezrobocia; IV kwartał 2006: wzrost o 853 tys. osób - 6,1%, 12% stopa bezrobocia.

11 Układ równań opisujący rynek pracy
VECM dla 4 równań: zatrudnienia, wydajności pracy, PKB i stopy bezrobocia Zmienne egzogeniczne: liczba osób w wieku 15 lat i więcej, współczynnik Kaitza, wynagrodzenia realne Liczba opóźnień: 4 +kwartalne zmienne sezonowe Okres estymacji: I kwartał 1995 – II kwartał 2005 (42 obserwacje) Prognozy: III kwartał 2005 – IV kwartał 2006 (6 obserwacji)

12 Wpływ funduszy na zatrudnienie IV kw. 2006 – 319 tys
Wpływ funduszy na zatrudnienie IV kw – 319 tys. osób średnio dla 2006 – 222 tys. osób

13 Liczba utworzonych miejsc pracy w 3 sektorach: rolnictwo: - 280 tys
Liczba utworzonych miejsc pracy w 3 sektorach: rolnictwo: tys. przemysł: +448 tys., usługi: + 685

14 Zmiany w strukturze zatrudnienia w Polsce w latach 1995-2006

15 Ewolucja przekształceń trójsektorowej struktury zatrudnienia wg J
Ewolucja przekształceń trójsektorowej struktury zatrudnienia wg J. Fourastiego

16 Udziały 3 sektorów w zatrudnieniu poszczególnych krajów UE (średnia dla 3 kwartałów 2006 r. wg Eurostatu)

17 Udziały poszczególnych sektorów gospodarczych w ogólnym zatrudnieniu według województw w kolejnych kwartałach lat

18 Udziały poszczególnych sektorów gospodarczych w ogólnym zatrudnieniu według województw w kolejnych kwartałach lat

19 Udziały poszczególnych sektorów gospodarczych w ogólnym zatrudnieniu według województw w kolejnych kwartałach lat

20 Udziały poszczególnych sektorów gospodarczych w ogólnym zatrudnieniu według województw w kolejnych kwartałach lat

21 Układ równań opisujący zatrudnienie w 3 sektorach: czterorównaniowy model VAR (liczba pracujących w rolnictwie, przemyśle i usługach, liczba bezrobotnych)

22 PODAŻ PRACY

23 Liczba osób w typologicznych grupach wieku wraz z prognozami GUS z 2002 r.

24 Współczynnik tendencji rozwojowej aktywności zawodowej ludności Polski w dwóch podokresach (na żółto zaznaczono wartości nieistotne statystycznie dla poziomu istotności 5%)

25 Ilorazy lokacyjne: udział współczynnika aktywności dla województwa we współczynniku aktywności dla Polski

26 Ilorazy lokacyjne: udziały współczynnika zatrudnienia w województwie do zmian w całym kraju

27 A. Analiza dynamiki zmian liczby pracujących w latach (ze szczególnym uwzględnieniem podokresów: II kwartał 2002 – II kwartał 2004 i II kwartał 2004 – II kwartał 2006): 1. Liczba pracujących według wykształcenia 2. Liczba pracujących według wieku 3. Liczba pracujących według płci B. Analiza struktury pracujących według BAEL w 2006 roku i według badania CAWI: 1. Struktura pracujących według wykształcenia 2. Struktura pracujących według wieku 3. Struktura pracujących według płci 4. Struktura pracujących według wielkich grup zawodowych

28 C. Analiza przestrzennego rozdysponowania środków unijnych:
1. Dynamika zmian liczby bezrobotnych według województw 2. Stopa bezrobocia według województw 3. Rozdysponowanie środków unijnych według województw D. Analiza skuteczności interwencji z środków unijnych E. Wpływ funduszy na rozwój gospodarki opartej na wiedzy: 1. Liczba pracujących w przekroju wielkich grup zawodowych 2. Liczba pracujących w przekroju dużych grup zawodowych 3. Liczba pracujących w przekroju wielkich grup zawodowych w poszczególnych województwach F. Podsumowanie wyników analiz przekrojowych

29 Analiza dynamiki zmian liczby pracujących w latach 1995-2006

30 Analiza dynamiki zmian liczby pracujących w latach 1995-2006

31 Analiza dynamiki zmian liczby pracujących w latach 1995-2006

32 Analiza struktury pracujących według BAEL w 2006 r
Analiza struktury pracujących według BAEL w 2006 r. i według badania CAWI

33 Analiza struktury pracujących według BAEL w 2006 r
Analiza struktury pracujących według BAEL w 2006 r. i według badania CAWI

34 Analiza struktury pracujących według BAEL w 2006 r
Analiza struktury pracujących według BAEL w 2006 r. i według badania CAWI

35 Analiza struktury pracujących według BAEL w 2006 r
Analiza struktury pracujących według BAEL w 2006 r. i według badania CAWI

36 Analiza struktury pracujących według BAEL w 2006 r
Analiza struktury pracujących według BAEL w 2006 r. i według badania CAWI

37 Analiza struktury pracujących według BAEL w 2006 r
Analiza struktury pracujących według BAEL w 2006 r. i według badania CAWI

38 Analiza struktury pracujących według BAEL w 2006 r
Analiza struktury pracujących według BAEL w 2006 r. i według badania CAWI

39 Analiza struktury pracujących według BAEL w 2006 r
Analiza struktury pracujących według BAEL w 2006 r. i według badania CAWI

40 Analiza struktury pracujących według BAEL w 2006 r
Analiza struktury pracujących według BAEL w 2006 r. i według badania CAWI

41 Analiza struktury pracujących według BAEL w 2006 r
Analiza struktury pracujących według BAEL w 2006 r. i według badania CAWI

42 Analiza struktury pracujących według BAEL w 2006 roku i według badania CAWI

43 Analiza przestrzennego rozdysponowania środków unijnych

44 Analiza przestrzennego rozdysponowania środków unijnych

45 Analiza przestrzennego rozdysponowania środków unijnych

46 Analiza przestrzennego rozdysponowania środków unijnych

47 Analiza skuteczności interwencji z środków unijnych

48 Analiza skuteczności interwencji z środków unijnych

49 Analiza skuteczności interwencji z środków unijnych

50 Wpływ funduszy na rozwój gospodarki opartej na wiedzy

51 Wpływ funduszy na rozwój gospodarki opartej na wiedzy

52 Wpływ funduszy na rozwój gospodarki opartej na wiedzy

53 Podsumowanie wyników analiz przekrojowych

54 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Prezentacja wyników badania nt"

Podobne prezentacje


Reklamy Google