Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie i celebrowanie liturgii Triduum Paschalnego w parafii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie i celebrowanie liturgii Triduum Paschalnego w parafii"— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie i celebrowanie liturgii Triduum Paschalnego w parafii
Wojciech Kosmowski, Przygotowanie i celebrowanie liturgii Triduum Paschalnego w parafii W materiałach wykorzystano zdjęcia z parafii Świętych Polskich Męczenników w Bydgoszczy autorstwa Michała Kosmowskiego i z Ziemi Świętej autorstwa Danuty Mieleckiej Parafia pw. Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy

2 Triduum - znaczenie Szczyt roku liturgicznego
Celebrowanie misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa Wejście do Grobu Pańskiego

3 Triduum – terminarz przygotowania
Rytm przygotowań wyznacza Wielki Post Warto odpowiednio wcześniej: podzielić funkcje zaplanować terminy prób Przygotować listy do duszpasterstw zaproszonych do posług Wydrukować krótkie pomoce na Triduum, ew. materiały dla rodziców i chrzestnych jeśli będzie chrzest, śpiewnik (sponsor!)

4 Triduum – na co zwrócić uwagę
Piękno celebracji pomaga przekazać ducha i istotę liturgii, nie jest tylko ozdobnikiem Celebrowanie Triduum powinno odbyć się z możliwie największym pożytkiem duchowym dla wiernych Powinno odbyć się spotkanie z proboszczem wszystkich odpowiedzialnych za celebracje (np. celebransi, ceremoniarz, organista/przewodnik chóru) Przygotowanie winno być nie tylko techniczne, ale i duchowe W poszczególnych parafiach różne sprawy mogą budzić wątpliwości, należy w razie potrzeby uzupełnić ten slajd albo dodać kolejny.

5 Przygotowanie posługujących
Modlitwa [zgodna z pełnioną funkcją] Rozważenie tekstów liturgicznych Rozumienie przeżywanych tajemnic Przygotowanie wspólnotowe (rodzina, grupa wzrostu: ruch, stowarzyszenie)

6 Triduum – przygotowanie miejsca celebracji
Prócz uczestnictwa w próbach służby liturgicznej posługujący powinni przyjść odpowiednio wcześniej przed celebracją (30 minut) Prócz przećwiczenia pełnionej funkcji powinni przygotować miejsce jej spełniania (albo upewnić się czy wszystko jest na swoim miejscu)

7 Przygotowanie i celebrowanie liturgii Wielki Czwartek
W materiałach wykorzystano zdjęcia z parafii Świętych Polskich Męczenników w Bydgoszczy autorstwa Michała Kosmowskiego i z Ziemi Świętej autorstwa Danuty Mieleckiej Parafia pw. Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy

8 Msza Wieczerzy Pańskiej
Teologia: pamiątka Ostatniej Wieczerzy, ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa Rzeczy do przygotowania: Komunikanty na dzisiaj i Wielki Piątek Przedmioty do rozbudowanej procesji z darami Chleby (eulogie)* Puszka z welonem do procesji Dzwonki i kołatki

9 Wielki Czwartek – porządek procesji wejścia jak w czasie uroczystej Mszy św.

10 Zajmowanie miejsc w prezbiterium
Szczególne miejsce zajmuje GC, i Kns Pozostali siadają albo stoją w pobliżu miejsca spełnianej posługi

11 Wielki Czwartek – życzenia dla kapłanów
Mają miejsce po dojściu kapłanów do ołtarza i po zakończeniu pieśni na wejście Dopiero po życzeniach jest ucałowanie i okadzenie ołtarza, czemu towarzyszy kolejna pieśń oraz pozdrowienie

12 Wielki Czwartek - Gloria
Podczas „Chwała na wysokości Bogu” ministranci dzwonią dzwonkami i gongiem. Następnie aż do Wigilii Paschalnej dzwonków nie używa się, stosowane są kołatki.

13 Ewangelia Procesja na Ewangelię ma miejsce jak w czasie uroczystej Eucharystii: ze świecami i kadzielnicą

14 Wielki Czwartek – obrzęd umycia nóg, opis
Ma miejsce po homilii i po komentarzu liturgicznym Zgodnie z tradycją parafii proboszcz umywa nogi księżom wikariuszom, Początek ma miejsce od strony darów, potem zgodnie z ruchem wskazówek zegara Diakon lub ceremoniarz pomagają przed obrzędem zdjąć ornat Do obmycia nóg, a potem rąk GC posługuje dwóch ministrantów – przygotowują się podczas homilii

15 Wielki Czwartek – obrzęd umycia nóg, zdjęcia

16 Wielki Czwartek – modlitwa powszechna
Ma miejsce po nałożeniu szat przez GC po obrzędzie umycia nóg Celebrans kieruje modlitwą z miejsca przewodniczenia Posługujący czytają wezwania z ambony

17 Wielki Czwartek – procesja z darami

18 Przygotowanie darów - okadzenia

19 Posługi podczas modlitwy eucharystycznej
T, N okadzają dary w czasie Podniesienia (jeśli nie czyni tego diakon) Ceremoniarz oraz ministrant księgi i mikrofonu posługują jak w czasie uroczystej liturgii (podawanie mikrofonu, kanonów, dodatkowego Mszału)

20 Wielki Czwartek – wystawienie Najświętszego Sakramentu i procesja

21 Wielki Czwartek – przy tzw. Ciemnicy
Po przeniesieniu Najświętszego Sakramentu ma miejsce okadzenie i krótka modlitwa w ciszy Następnie GC odchodzi do zakrystii

22 Wielki Czwartek – obnażenie ołtarza
Po wejściu do zakrystii ma miejsce komentarz Po nim kapłani zdejmują obrus z ołtarza W tym czasie posługujący rozdają chleb (eulogia)

23 Przygotowanie i celebrowanie liturgii Wielki Piątek
W materiałach wykorzystano zdjęcia z parafii Świętych Polskich Męczenników w Bydgoszczy autorstwa Michała Kosmowskiego i z Ziemi Świętej autorstwa Danuty Mieleckiej Parafia pw. Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy

24 Liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek
Teologia – w tym dniu jest upamiętniona Męka Chrystusa W Wielki Piątek nie sprawuje się Eucharystii W naszej parafii celebracja jest sprawowana około godziny 18:00, po Drodze Krzyżowej, która rozpoczyna się o 17:00.

25 Wielki Piątek: Wskazania dotyczące celebracji
Przed liturgią należy przygotować: lekcjonarze i mikrofony do czytania Męki Pańskiej jak w Niedzielę Palmową Krzyż zasłonięty fioletowym welonem oraz dwa świeczniki Monstrancję z przezroczystym welonem Stojak na krzyż UWAGA: procesja odbywa się w ciszy długą drogą

26 Wielki Piątek – procesja wejścia

27 Wielki Piątek – Liturgia słowa
Przed Ewangelią są dwa czytania Przed każdym z nich jest komentarz Do Ewangelii nie używa się kadzidła i światła

28 Wielki Piątek – Ewangelia i homilia

29 Wielki Piątek – modlitwa wiernych i składka

30 Wielki Piątek – procesja z krzyżem
Odbywa się długą drogą z zakrystii po komentarzu następującym po modlitwie wiernych Prezbiter (diakon) jest poprzedzany przez ministrantów światła

31 Wielki Piątek – odsłonięcie Krzyża
Krzyż jest odsłaniany w trzech etapach, posługują PC (mikrofon), MK i ceremoniarz Kapłan śpiewa „Oto drzewo krzyża”, wierni odpowiadają klęcząc „Pójdźmy z pokłonem”

32 Wielki Piątek – adoracja krzyża
Kolejność adoracji: kapłani, klerycy, siostry zakonne, ministranci – przez ucałowanie; w tym czasie trwa śpiew Pozostali wierni – przez ukazanie, w ciszy

33 Wielki Piątek – przygotowanie ołtarza i procesja z ciemnicy
Po Adoracji Krzyża jest przygotowywany ołtarz Prezbiter (diakon) poprzedzany przez MŚ udaje się do tzw. Ciemnicy i przenosi Najświętszy Sakrament na ołtarz

34 Wielki Piątek – obrzędy Komunii
GC sprawuje obrzędy Komunii Komunię pierwsi przyjmują kapłani przed ołtarzem, a następnie pozostali wierni Po modlitwie po Komunii następują ogłoszenia

35 Wielki Piątek – wystawienie Najświętszego Sakramentu 1
W czasie Komunii należy ustawić na ołtarzu monstrancję i welon Pod koniec ogłoszeń ministranci formują procesję

36 Wielki Piątek – wystawienie Najświętszego Sakramentu 2
Po wystawieniu i okadzeniu Najświętszego Sakramentu następuje procesja długą drogą do tzw. Bożego Grobu, który mieści się w Kaplicy Męczeństwa

37 Wielki Piątek – procesja do kaplicy Adoracji, tzw. Bożego Grobu
Celebrans jest poprzedzany przez T i N Po dojściu do kaplicy odbywa się modlitwa z Mszału

38 Wielki Piątek - adoracja
Po liturgii ołtarz jest obnażany, zostawia się krzyż do adoracji Adoracja Najświętszego Sakramentu trwa w tzw. Bożym Grobie do rozpoczęcia celebracji Wigilii Paschalnej

39 Przygotowanie i celebrowanie liturgii Wigilia Paschalna
W materiałach wykorzystano zdjęcia z parafii Świętych Polskich Męczenników w Bydgoszczy autorstwa Michała Kosmowskiego i z Ziemi Świętej autorstwa Danuty Mieleckiej Parafia pw. Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy

40 Wigilia Paschalna Jest najważniejszą celebracją w roku, w naszej parafii jest sprawowana o 21:00 Składa się z liturgii światła, słowa, chrzcielnej, eucharystycznej, obrzędów Komunii W naszej parafii kończy się uroczystą procesją rezurekcyjną – ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa

41 Wigilia Paschalna – rzeczy do przygotowania
Szaty liturgiczne białe Paschał, rylec, gwoździe na tacce Odpowiednia ilość komunikantów, inne dary wg uzgodnienia (np. kwiaty) Ognisko przy bramie Roku Jubileuszowego; w razie deszczu: znicz przy głównym wejściu, Kadzielnica, kociołek powinien być zabrany z ogniska, kadzidło Mikrofon bezprzewodowy, latarka do obrzędów na zewnątrz świątyni Krzyż z czerwoną stułą i figura Zmartwychwstałego do procesji rezurekcyjnej UWAGA: wszystkie przedmioty liturgiczne powinny być starannie wyczyszczone

42 Wigilia Paschalna - procesja
Przed nią jeden z prezbiterów albo diakon kończy adorację w tzw. Grobie Pańskim Odbywa się w ciemności w porządku odwrotnym niż zwykle: niosący paschał – kapłani – posługujący do mikrofonu, księgi, turyfera i łódki - lektorzy – ministranci począwszy od najstarszych Po wyjściu z zakrystii wszyscy udają się środkowym przejściem na zewnątrz świątyni do ogniska

43 Wigilia Paschalna – Liturgia Światła
Odbywa się na zewnątrz świątyni, w pobliżu GC stają potrzebni posługujący Po słowach „Niech światło Chrystusa…” formuje się procesja w porządku następującym: kapłan niosący paschał poprzedzany przez T i N, następnie pozostali kapłani, lektorzy i ministranci począwszy od najstarszych

44 Wigilia Paschalna – procesja z Paschałem
Kapłan trzykrotnie śpiewa: „Światło Chrystusa” (pod chórem, w połowie drogi do prezbiterium i w prezbiterium) Podczas 2 śpiewu od Paschału swe świece zapalają kapłani, pozostali posługujący i lud Podczas 3 śpiewu zapala się światła w kościele

45 Wigilia Paschalna - Exsultet
Po okadzeniu paschału i księgi jest śpiewany Exsultet Kapłan stoi przy ołtarzu, po zakończeniu udaje się na miejsce przewodniczenia i wprowadza do liturgii słowa

46 Wigilia Paschalna – czytania ze Starego Testamentu i Gloria
Czytania ze Starego Testamentu poprzedzane są komentarzem, po nich następuje psalm i modlitwa celebransa, na którą wstajemy Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu jest Gloria, zapalane są świece na ołtarzu, ustawiany jest na nim Ewangeliarz, dzwonią dzwonki

47 Wigilia Paschalna – śpiew przed Ewangelią i Ewangelia
Po Epistole GC albo kantor intonuje uroczyste Alleluja Może odbyć się procesja na Ewangelię, ale tylko z T i N Potem następuje homilia

48 Wigilia Paschalna – procesja do chrzcielnicy
Po homilii GC oraz niezbędni posługujący (ministrant mikrofonu, księgi, ceremoniarz) udają się do chrzcielnicy, na czele procesji idzie ministrant z paschałem Ma miejsce liturgia chrzcielna, chrzest – jeśli jest przewidziany i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych Litania do Wszystkich Świętych może być odmówiona przez kapłanów z prezbiterium

49 Wigilia Paschalna - liturgia chrzcielna

50 Wigilia Paschalna - pokropienie
Po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych ma miejsce pokropienie wiernych wodą święconą GC wraca do prezbiterium i od miejsca przewodniczenia rozpoczyna modlitwę wiernych – posługujący ustawiają się przy ambonie

51 Wigilia Paschalna – procesja z darami
Przygotowanie darów przebiega jest zwykle podczas uroczystej liturgii Należy pamiętać o przygotowaniu odpowiedniej ilości komunikantów

52 Wigilia Paschalna – modlitwa eucharystyczna

53 Procesja do kaplicy tzw. Bożego Grobu
Po zakończeniu komunikowania jeden z kapłanów dokonuje wystawienia Najświętszego Sakramentu w kaplicy tzw. Bożego Grobu Następnie po modlitwie po Komunii i po ogłoszeniach wszyscy kapłani poprzedzani przez posługujących procesyjnie udają się do kaplicy Poczty sztandarowe i ministranci formują procesję przy ścianie północnej świątyni

54 Modlitwy w kaplicy i przebieg procesji
Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu GC dokonuje okadzenia, poucza wiernych o znaczeniu procesji i po otrzymaniu welonu rusza w procesji jeden raz wokół świątyni Na początku procesji niesiony jest krzyż z wizerunkiem Chrystusa i z czerwoną stułą oraz figura Zmartwychwstałego Po powrocie do ołtarza jest śpiewany hymn „Ciebie Boga wysławiamy”, dokonywane jest okadzenie Najśw. Sakramentu, ma miejsce błogosławieństwo końcowe i powrót do zakrystii

55 Krzyż i figura po procesji są ustawiane w odpowiednich miejscach
Na zdjęciu obok pokazano jeden ze sposobów umieszczenia, co do szczegółowych rozwiązań zawsze należy się upewnić przed liturgią

56 Procesja rezurekcyjna i zakończenie celebracji

57 Procesja wyjścia i co dalej
Procesja odbywa się krótką drogą Po końcowej modlitwie posługujący powinni wszystko, co trzeba przynieść do zakrystii


Pobierz ppt "Przygotowanie i celebrowanie liturgii Triduum Paschalnego w parafii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google