Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan pracy z ministrantami na podstawie materiałów formacyjnych Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej oraz Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan pracy z ministrantami na podstawie materiałów formacyjnych Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej oraz Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej."— Zapis prezentacji:

1 Plan pracy z ministrantami na podstawie materiałów formacyjnych Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej oraz Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Czyli : -kto? -kiedy? -co?

2 Formacja ministrancka
Wg funkcji Wg Dyrektorium Kandydat (kl. 3) Formacja dzieci: Rok I- Zgromadzenie liturgiczne Rok II- Procesje liturgiczne Rok III- Ołtarz i ofiara Formacja gimnazjalistów Rok I- Księgi liturgiczne Rok II- Rok liturgiczny Rok III- Funkcje liturgiczne Młodzież Rok I- Słowo Rok II- Sakrament Rok III- Wspólnota Kandydat (kl. 3) Choralista (kl. 4) Ministrant Światła (kl. 5) Ministrant Ołtarza (kl. 6) Ministrant Księgi (kl. 1,2 gim) Ministrant Słowa Bożego (kl. 3 gim) Ceremoniarz Animator Liturgiczny

3 Kandydat kl. 3 SP Tematyka zbiórek
4.Słowniczek liturgiczny 5.Umiejętność służenia -chodzenie w procesji -poruszanie się na Mszy -wszystkie „zwyczajne” funkcje 6.Znajomość pieśni i piosenek -Króluj nam Chryste Np. -Kiedy ranne wstają zorze -Przed tak wielkim 1.Kto to jest ministrant? -historia -patroni -cechy -stopnie 2.Posługa ministranta -co znaczy służyć? -strój ministranta -postawy 3.Kościół- miejsce posługi -najważniejsze miejsce -patron parafii -poruszanie się w kościele

4 Wskazówki Dyrektorium
Kandydat kl. 3 SP Wskazówki Dyrektorium 1.Okres kandydatury trwa jeden rok Kandydaci: -uczą się podstawowych funkcji -poznają kościół -poznają wymagania duchowe Kandydaci nie spełniają funkcji liturgicznych, chyba że prowadzący formację uznają inaczej. 4. Przyjęcie do grona ministrantów odbywa się przez udzielenie błogosławieństwa oraz otrzymanie stroju

5 Kandydat Kandydat kl. 3 SP Spotkania z rodzicami (prowadzone przez księdza opiekuna) 1. Rodzice- przewodnicy życia religijnego dziecka 2. Przedstawienie programu formacyjnego kandydata

6 Choralista kl. 4 SP Tematyka zbiórek
2.Mój śpiew w czasie Mszy świętej -zadanie śpiewu w czasie Mszy św. -Co jest celem Aktu Pokuty? -„Chwała na wysokości Bogu”- źródło i znaczenie - Dlaczego psalm „responsoryjny”? -co oznacza „Alleluja”? -zadanie pieśni na przygotowanie darów -Kto z nami śpiewa hymn „Święty, Święty”? -dlaczego Pana Jezusa nazywamy „Barankiem Bożym”? -Śpiew podczas i po Komunii świętej -Do czego posyła nas Bóg? -Co to jest „Liturgia uświęcania czasu”? 1.Słowo Boga we Mszy św. -części Mszy św. -co się dzieje podczas Mszy św.? -postawa podczas proklamacji Pisma Świętego -odpowiedź na Słowo Boże- świadectwo życia -moja modlitwa prywatna -modlitwy kapłana -co to jest prefacja? -formularz mszalny- tajemnica dnia -„Amen” -milczenie podczas Mszy -Lektura Pisma Świętego w domu

7 Wskazówki Dyrektorium Rok I- zgromadzenie liturgiczne
Choralista Choralista kl. 4 SP Wskazówki Dyrektorium Rok I- zgromadzenie liturgiczne 1.Spotkania powinny pomóc dzieciom zrozumieć, że to Chrystus zaprasza swoich uczniów na Eucharystię. 2. Uczestnictwo we Mszy- świadome, czynne, owocne 3. Poznanie znaczenia aklamacji oraz odpowiedzi na wezwania kapłana 4. Poznanie znaczenia i sposobu spełniania funkcji ministranta wody, kadzidła, dzwonków, mitry i pastorału.

8 Spotkania z rodzicami (prowadzone przez księdza opiekuna)
Choralista Choralista kl. 4 SP Spotkania z rodzicami (prowadzone przez księdza opiekuna) 1. Rodzice, którzy oddali Bogu swojego syna 2. Słowo Boga i moja odpowiedź 3. Mój śpiew w czasie Mszy świętej 4. Potrzeby psycho-pedagogiczne dzieci w kl. 4 i rola ich rodziców w kształtowaniu prawidłowych postaw

9 Ministrant Światła kl. 5 SP
Tematyka zbiórek 1.Światło- znak obecności Boga -Obecność ognia i światła w historii zbawienia -Świeca, świecznik, pochodnia -Świeca i ołtarz 2. „Ja jestem światłem świata” -Światło Chrystusa -Światło wiary- procesje -Światło prawdy- proklamacja Ewangelii -Światło miłości- ofiara -Światło życia- paschał -Świece podczas liturgii, sprawowania sakramentów i nabożeństw 3. „Wy jesteście światłem świata” -Szczegółowe omówienie modlitwy „Ojcze nasz”

10 Wskazówki Dyrektorium Rok II- Procesje liturgiczne
Ministrant Światła kl. 5 SP Wskazówki Dyrektorium Rok II- Procesje liturgiczne 1. Procesje liturgiczne- szczególna rola krzyża i świec, symbolika 2. Wędrowanie ku Bogu- z Bogiem poprzez trudności

11 Spotkania z rodzicami (prowadzone przez księdza opiekuna)
Ministrant Światła kl. 5 SP Spotkania z rodzicami (prowadzone przez księdza opiekuna) 1. Program formacyjny ministranta światła 2. „Ja jestem światłem świata” 3. „Wy jesteście światłem świata”

12 UWAGA Występuje tutaj rozbieżność planu formacyjnego oraz Dyrektorium
UWAGA Występuje tutaj rozbieżność planu formacyjnego oraz Dyrektorium. Wg. Dyrektorium klasa 6 to formacja ministranta ołtarza, zaś wg. planu formacyjnego- ministranta Księgi. Z kolei Dyrektorium rozkłada formację m. Księgi na dwa lata- klasy 1 i 2 gimnazjum. Jako że Dyrektorium jest źródłem zdecydowanie nowszym, zachowamy kolejność w nim prezentowaną.

13 Ministrant Ołtarza kl. 6 SP
Tematyka zbiórek 1. Ołtarz, ofiara, ofiarnik -biblijne ołtarze -ołtarz- miejsce ofiary oraz uczty -dary ofiarne- chleb i wino, składka 2. Liturgia sakramentalna i „liturgia rodzinna” -Liturgia Eucharystii -Rodzaje sprawowania Mszy świętej, język łaciński -obrzędy sakramentów, sakramentalia 3. Ministrant wody -Woda we Mszy świętej, symbolika wody -oczyszczenie przez pokutę 4.Ministrant kadzidła - biblijne obrazy, symbolika kadzidła -okadzanie

14 Wskazówki Dyrektorium Rok III- Ołtarz i ofiara
Ministrant Ołtarza kl. 6 SP Wskazówki Dyrektorium Rok III- Ołtarz i ofiara 1.Symbolika ołtarza, znaczenie darów chleba i wina 2. Tajemnica ofiary- składanie siebie w ofierze, wyrażenie swojej ofiary w znakach chleba i wina

15 Spotkania z rodzicami (prowadzone przez księdza opiekuna)
Ministrant Ołtarza kl. 6 SP Spotkania z rodzicami (prowadzone przez księdza opiekuna) 1. Program formacyjny ministranta światła 2. Polski obyczaj religijny 3. Środki społecznego przekazu

16 Ministrant Księgi kl. 1 gim.
Tematyka zbiórek 1.Księgi liturgiczne -Rodzaje ksiąg -Mszał, formularz mszalny -Modlitwa powszechna -Posługa przy sprawowaniu sakramentów świętych -Liturgia Godzin 2. Znak krzyża w liturgii -Znak krzyża, służba krucyferariusza -Noszenie krzyża w sobie -Droga krzyżowa

17 Ministrant Księgi kl. 2 gim.
Tematyka zbiórek 1. Rok liturgiczny -Historia zbawienia -Rok liturgiczny, okresy -Uroczystości, święta, wspomnienia 2. Liturgia życia -Okres wielkanocny -Niedziela- dzień Pański, dzień chrześcijańskiego wypoczynku, święto rodzinne -ojczyzna -szaty liturgiczne -naczynia liturgiczne

18 Wskazówki Dyrektorium Rok I- Księgi liturgiczne
Ministrant Księgi kl. 1 gim. Wskazówki Dyrektorium Rok I- Księgi liturgiczne 1. Wprowadzenie w bogactwo i różnorodność ksiąg liturgicznych 2. Całościowe spojrzenie na posługiwanie w liturgii i pogłębienie go -w wymiarze rozumienia i poprawnego spełniania funkcji -w wymiarze formacji biblijnej, modlitewnej, apostolskiej 3.Zadania apostolskie- troska o szacunek i życzliwość dla innych

19 Wskazówki Dyrektorium Rok II- Rok liturgiczny
Ministrant Księgi kl. 2 gim. Wskazówki Dyrektorium Rok II- Rok liturgiczny 1. Pogłębienie zrozumienia i przeżywania roku liturgicznego 2. Praktyki religijne związane z poszczególnymi okresami 3. Znaczenie wielkich celebracji, umiejętność posługiwania w dużych zespołach 4. Udział w dziełach apostolskich- jasełka, misteria, pomoc chorym, pielęgnowanie zwyczajów chrześcijańskich

20 Spotkania z rodzicami (prowadzone przez księdza opiekuna)
Ministrant Księgi kl. 1, 2 gim. Spotkania z rodzicami (prowadzone przez księdza opiekuna) 1. Program formacyjny ministranta księgi 2. Potrójne posłannictwo chrześcijanina- prorockie, kapłańskie, królewskie 3. Wychowanie do miłości bliźniego

21 Przygotował- Łukasz Cybulski
Co dalej? W tym miejscu kończą się podręczniki Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej. Jednak Dyrektorium podaje dalszą drogę- naszkicowana została ona na drugim slajdzie. Polega ona na wyborze posługi według swojego talentu i dołączeniu do grup liturgicznych- lektorów, psałterzystów, scholi, etc. Nie można zapomnieć też o letnich rekolekcjach oraz kursach- one również są uwzględnione w powyższych programach. Rekolekcje i kursy specjalistyczne, dla ministrantów, organizowane są przez DSLAP. Przygotował- Łukasz Cybulski


Pobierz ppt "Plan pracy z ministrantami na podstawie materiałów formacyjnych Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej oraz Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google