Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niedzielna Msza Święta

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niedzielna Msza Święta"— Zapis prezentacji:

1 Niedzielna Msza Święta
Wyk: Katarzyna Majewska

2 Msza Święta.

3 Obrzędy wstępne. 1.Wejście 2.Pozdrowienie ołtarza i zgromadzonego ludu
3.Akt pokuty 4.Panie, zmiłuj się nad nami 5.Chwała na wysokości Bogu 6.Kolekta Kolekta (łac. collecta - składka) – modlitwa w liturgii kościołów chrześcijańskich, odmawiana przed pierwszym czytaniem w czasie Mszy świętej/nabożeństwa i zamykająca Obrzędy wstępne. W Kościele rzymskokatolickim, po skończeniu hymnu (Chwała na wysokości Bogu) lub w dzień powszedni aktu pokuty kapłan ze złożonymi rękami mówi "Módlmy się". Wszyscy razem z kapłanem modlą się przez pewien czas w milczeniu. Potem kapłan z rozłożonymi rękami odmawia modlitwę (na słowa "Przez naszego Pana..." składa ręce). Po jej ukończeniu lud odpowiada: "Amen".

4 Liturgia Słowa 1.I czytanie 2.Psalm responsoryjny 3.II czytanie 4.(Sekwencja) 5.Aklamacja przed Ewangelią 6.Ewangelia 7.Homilia 8.Wyznanie wiary 9.Modlitwa powszechna Biblia, Pismo Święte (z greckiego βιβλίον, biblion – zwój papirusu, księga, l.m. βιβλία, biblia – księgi) – zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie po hebrajsku, aramejsku i grecku (w formie języka gr. κοινὴ – koinè), uznawanych przez Żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne dla różnych wyznań. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament. Biblia hebrajska – Tanach obejmuje księgi Starego Testamentu. Poszczególne tradycje chrześcijańskie mają nieco inny kanon ksiąg biblijnych.

5 Liturgia Eucharystyczna
Epikleza (gr. wezwanie) – każde wezwanie skierowane do Boga, aby pobłogosławił lub uświęcił rzecz stworzoną (por. 1. List do Tymoteusza 4, 1-5). W anaforze kanonu mszalnego, epikleza jest modlitwą błagalną, aby Duch Święty zstąpił na dary ofiarne i przemienił je w Ciało i Krew Chrystusa dla duchowego pożytku tych, którzy je przyjmują. W Średniowieczu trwał spór o to, czy konsekracja dokonywała się przez słowa ustanowienia, jak to utrzymywali łacinnicy, czy łącznie z następującą epiklezą, jak to jest w większości anafor tradycji greckich i w ogóle wschodniej (por. DH 1017, 2718, 3556). Reforma liturgiczna, dokonana po Soborze Watykańskim II sprawiła, że w nowych modlitwach eucharystycznych umieszczono epiklezę przed konsekracją (prośba, aby przemienione zostały dary) i po konsekracji (prośba, aby przemienieni zostali przystępujący do Komunii Św. 1.Przygotowanie darów -Procesja z darami -Obmycie rąk -Wezwanie do modlitwy i modlitwa -nad darami 2.Modlitwa eucharystyczna -Dialog przed prefacją -Prefacja -Aklamacja Święty -Wspomnienie tajemnicy dnia -Epikleza -Opowiadanie o ustanowieniu i -konsekracja -Aklamacja po przeistoczeniu -Złożenie ofiary -Modlitwy wstawiennicze -Doksologia końcowa 3.Obrzędy komunii -Modlitwa Pańska -Obrzęd pokoju -Baranku Boży -Komunia Święta -Modlitwa po komunii

6 Obrzędy pokoju Czym jest obrzęd pokoju podczas Mszy Świętej?
Obrzęd pokoju podczas Mszy Świętej następuje po wspólnym odmówieniu bądź odśpiewaniu przez wszystkich zgromadzonych modlitwy Ojcze nasz oraz kończącej ją krótkiej modlitwy (Wybaw nas...itd.) o charakterze doksologii – uwielbienia. Obrzęd pokoju ma miejsce zaraz przed udzielaniem Komunii Świętej, ponieważ stanowi formę duchowego przygotowania się na to szczególne spotkanie z Chrystusem i Jego łaską – mocą. Obecność i miejsce tego obrzędu w liturgii Mszy Świętej jest odpowiedzią na zawarte w Ewangelii Chrystusowe wezwanie do pojednania się z drugim człowiekiem, które stanowi warunek dobrego kontaktu z Bogiem: Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! (Mt 5, 23-24).

7 Komunia Święta Pierwsza Komunia Święta – uroczystość katolicka związana z mszą świętą podczas której wierni, przeważnie 9-letnie (2. klasa szkoły podstawowej) dzieci, po raz pierwszy przyjmują sakrament Eucharystii pod postacią Hostii. Dzieci ubierają się w specjalne stroje (dziewczynki w białe sukienki, chłopcy w garnitury lub w alby komunijne). Dzieci do tego dnia przygotowują się cały rok.

8 Obrzędy zakończenia 1.Pozdrowienie i błogosławieństwo kapłańskie
2.Rozesłanie

9 A teraz parę słów o naszym kościele
W środku zabytkowe organy z XVIII wieku, płyty nagrobne miejscowych rodów szlacheckich z XVI i XVII wieku oraz obraz "Ukrzyżowanie" wykazujący wpływy szkoły Albrechta Dürera. Pierwotnie kościół był świątynią katolicką. Po sekularyzacji Zakonu Krzyżackiego stał się świątynią protestancką. Po II wojnie światowej kościół został zamieniony na rzymskokatolicki (od 1946 r.). Po wojnie pierwszym proboszczem parafii był ks. Józef Kącki. Parafia w Stradunach prowadzona jest przez zakon księży kanoników regularnych laterańskich. Początkowo kościół był pw. św. Leonarda, obecnie Matki Boskiej Królowej Polski. W Stradunach warto zobaczyć wybudowany w latach kościół o barokowym wystroju. Świątynia stoi na miejscu wcześniejszego kościoła drewnianego. Prawdopodobnie był częścią kompleksu zamkowego zbudowanego w tym miejscu przez Krzyżaków w XV w. W środku zabytkowe organy z XVIII wieku, płyty nagrobne miejscowych rodów szlacheckich z XVI i XVII wieku oraz obraz "Ukrzyżowanie" wykazujący wpływy szkoły Albrechta Dürera.

10 "Niech Pan Ci błogosławi. Niech skieruje ku Tobie oblicze Swoje
"Niech Pan Ci błogosławi ! Niech skieruje ku Tobie oblicze Swoje ! Okaże Ci miłosierdzie i obdarzy pokojem !" Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Niedzielna Msza Święta"

Podobne prezentacje


Reklamy Google