Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja inaugurująca projekty realizowane przez Ośrodek Wsparcia w Lipniaku: „Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja inaugurująca projekty realizowane przez Ośrodek Wsparcia w Lipniaku: „Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja inaugurująca projekty realizowane przez Ośrodek Wsparcia w Lipniaku: „Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku” „Edukacja + praca = sukces” Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 „EDUKACJA + PRACA = SUKCES”
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 „Edukacja + praca = sukces”
Projekt realizowany od 01 października 2012 roku do 31 stycznia 2015 roku współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 „Edukacja + praca = sukces”
Umowa na dofinansowanie projektu między Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego a Powiatem Suwalskim – w trakcie przygotowania Kwota dofinansowania: ,46 złotych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 GŁÓWNY CEL PROJEKTU Podniesienie poziomu zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Suwałki i Gminy Filipów w okresie od do ; Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 GŁÓWNE CELE PROJEKTU Zwiększenie szans na rynku pracy 30 osób niepełnosprawnych z terenu m. Suwałki i gm. Filipów poprzez dostęp do uczestnictwa w kursach zawodowych oraz podwyższających kompetencje; Zwiększenie motywacji do podejmowania zatrudnienia 30 osób niepełnosprawnych z terenu m. Suwałki i gm. Filipów poprzez poradnictwo psychologiczne oraz zawodowe; Umożliwienie podjęcia zatrudnienia na chronionym rynku pracy – ZAZ – 12 osobom niepełnosprawnym z terenu m. Suwałki i gm. Filipów do r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 GRUPA DOCELOWA Kryteria rekrutacji:
osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym zamieszkałe na terenie miasta Suwałki (12K+13M) i gminy Filipów (2K+3M) Kryteria rekrutacji: Osoby o najmniejszych szansach na rynku pracy, w tym: Osoby bezrobotne Osoby o tzw. niepełnosprawności szczególnej (intelektualnej, z zaburzeniami psychicznymi) Osoby o niskim poziomie wykształcenia Ocena poziomu motywacji i predyspozycji Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 PROCES REKRUTACJI: zaproszenie 100 osób, które w ramach dotychczas otrzymanego wsparcia wyraziły chęć udziału w kolejnych inicjatywach na rzecz zatrudnienia; Wyłonienie 60 osób spełniających wymagania projektu; W rezultacie spotkań z Psychologiem i Doradcą zawodowym wyłonienie 30 osób kwalifikujących się do projektu (16M+14K) + listy 30 osób rezerwowych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU
1. Przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu Kucharz / Kucharka – 200 godzin Pokojowy / Pokojowa – 60 godzin Pomoc krawiecka – 60 godzin Robotnik gospodarczy – 60 godzin Maglarz – Praczka – 40 godzin Recepcjonista hotelowy – 100 godzin Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU
Ponadto w trakcie projektu uczestnicy będą mieli zapewnione: Wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe Wsparcie doradcy zawodowego – indywidualne 12 uczestników/-czek projektu zostanie zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Lipniaku (zapewnione wsparcie Opiekuna Indywidualnego) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU:
Rekrutacja– grudzień 2012 r. – styczeń 2013r. Kursy zawodowe– luty - lipiec 2013 r. Wsparcie Psychologa, Doradcy zawodowego – grudzień 2012r. – styczeń 2015 r. Wsparcie Opiekuna Indywidualnego – sierpień 2013r. – grudzień 2014r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty
Ośrodka Wsparcia w Lipniaku w ramach projektów pn.: „Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku” oraz „Edukacja + praca = sukces” DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Konferencja inaugurująca projekty realizowane przez Ośrodek Wsparcia w Lipniaku: „Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google