Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie stargardzkim Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie stargardzkim Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i."— Zapis prezentacji:

1 OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie stargardzkim Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

2 O NAS Lider: 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz Partnerzy: Fundacja Pod Aniołem Gmina Pyrzyce/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach Aktywa Plus Emilia Kowalska

3 CEL Utworzenie i funkcjonowanie OWES, który udzieli adekwatnego do potrzeb PES wsparcia dla 400 osób z PES oraz 50 PES oraz doprowadzi do powstania 8 PES oraz 5 partnerstw lokalnych

4 REGION STARGARDZKI powiat stargardzki powiat choszczeński powiat pyrzycki powiat gryfiński powiat myśliborski

5 INSTYTUCJE Centrum Ekonomii Społecznej w Szczecinie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dobrzanach Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Pyrzycach

6 UCZESTNICY 400 osób Osoby fizyczne: osoby bezrobotne, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, lokalni liderzy, pracownicy jst., w tym: -150 osób z 50 podmiotów ekonomii społecznej (w tym 10 PES prowadzących dział. gospodarczą) - 30 osób objętych doradztwem i szkoleniami nt. spółdzielni socjalnych, z tego 15 osób uzyska dotacje na utworzenie, przystąpienie lub zatrudnienie w 3 spółdzielniach socjalnych

7 DZIAŁANIA 1.Działalność informacyjno-animacyjna opracowanie strategii działania, coaching planowanie usług animacja środowisk lokalnych usługi i spotkania informacyjne mentoring dla osób, grup i PES

8 2. Usługi OWES dla potencjalnych założycieli PES i PES nie prowadzących działalności gospodarczej usługi doradcze i szkoleniowe z zakresu założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ES m.in.: – zakładanie PES, tworzenie biznesplanu – plan założenia i działalności PES – marketing, księgowość, prawo DZIAŁANIA

9 3. Usługi OWES dla PES prowadzących działalność gospodarczą: usługi doradcze oraz szkolenia m.in.: – marketing, pozyskiwanie klienta i rynków zbytu, księgowość, – równość szans K i M, elastyczne formy zatrudnienia, – aspekty prawne prowadzenia działalności – doradztwo biznesowe, m.in. w zakresie pozyskiwania przez PES zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności w postaci preferencyjnych pożyczek na rozwój działalności udzielanych w ramach Działania 1.4 POKL DZIAŁANIA

10 4. Rozwój partnerstwa i promocja ekonomii społecznej: warsztaty partnerskie i spotkania mające na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami samorządu lokalnego, rynku pracy i pomocy społecznej, NGO, PES kwartalnik nt. przedsiębiorczości społecznej DZIAŁANIA

11 5. Wsparcie na założenie 3 spółdzielni socjalnych: animacja, szkolenia, doradztwo biznesowe, 15 osób/ dotacji na kwotę do 20 tys. zł wsparcie pomostowe do 1 500,00 zł na osobę/mies. usługi doradztwa specjalistycznego DZIAŁANIA

12 HARMONOGRAM 08 maja 2013 r. OWES Zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, tworzenia planu działalności w sferze ekonomii społecznej. 22 maja 2013 r. OWSS Uwarunkowanie prawne tworzenia i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej. 05 czerwca 2013 r. OWSS Marketing i promocja w podmiotach ekonomii społecznej. 19 czerwca 2013 r. OWSS Księgowość i sprawozdawczość w podmiotach ekonomii społecznej.

13 WARSZTATY PARTNERSKIE 01-02 czerwca 2013 r. Współpraca na rzecz aktywizacji środowiska lokalnego i rozwoju usług 05-06 czerwca 2013 r. Współpraca na rzecz rozwoju usług dla osób niepełnosprawnych oraz chorych, 08-09 czerwca 2013 r. Współpraca na rzecz utworzenia produktów i usług o wysokiej wartości dodanej (produkty lokalne i regionalne, innowacyjne usługi lokalne, wykorzystywanie wysokich technologii i wzornictwo)

14 12-13 czerwca 2013 r. Współpraca na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Kluby Integracji Społecznej, Centra Integracji Społecznej, Centra Pracy) 15-16 czerwca 2013 r. Współpraca na rzecz poprawy jakości świadczonych usług oraz zwiększenia rynku zbytu

15 KONTAKT Centrum Ekonomii Społecznej ul. Janosika 8, 71-424, tel.: 91 881 2694, faks: 91 881 2486 e-mail: ces@4c.szczecin.pl Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Fundacja Pod Aniołem Ul. Staszica 56, 73-130 Dobrzany, tel. 91 443 6140 e-mail: owes@4c.szczecin.pl Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej Gmina Pyrzyce/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach Pl. Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. 91 443 6150 e-mail: owss@4c.szczecin.pl www.owes.es


Pobierz ppt "OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie stargardzkim Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google