Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja nt. stanu realizacji konkursu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja nt. stanu realizacji konkursu"— Zapis prezentacji:

1 Informacja nt. stanu realizacji konkursu
Priorytet V Dobre rządzenie POKL Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Informacja nt. stanu realizacji konkursu pn. „Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP Departament Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, MAC Spotkanie Linia Współpracy Warszawa, 25 września 2013 r. Paweł Chorąży, Dyrektor Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego tel. (22) ; fax. (22)

2 Plan prezentacji Informacje podstawowe o konkursie;
Założenia konkursu – obszar, cele; Wnioskodawca, odbiorca wsparcia; Wyniki naboru wniosków; Harmonogram konkursu.

3 1. Informacja podstawowe o konkursie
V Priorytet Programu Operacyjny Kapitał Ludzki; Działanie 5.2 POKL – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej; Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej dla V Priorytetu POKL; IP funkcjonuje w ramach Departamentu Współpracy z JST w MAC; Ramy realizacji konkursu wyznacza System realizacji POKL (wytyczne POKL wymienione w dok. konkursowej). Alokacja na konkurs wynosi 90 mln złotych. Termin składania wniosków upłynął 10 września 2013 roku.

4 2. Założenia konkursu - obszar, cele
E-usługi (front-office) E-urząd (back-office)

5 Jaki e-urząd wspiera konkurs? (oczekiwany kierunek zmian)
Cel – wzrost wymiany dokumentów elektronicznych w JST – określony % pism jest wysyłanych za pomocą ESP; Cel – wzrost kwalifikacji pracowników w obszarze e-administracji (wiedza + umiejętności); Poza tym: możliwe dofinansowanie wdrożenia/ modernizacji systemu Elektronicznego Zarządzania/Obiegu Dokumentów (EZD/EOD); systemów dziedzinowych stosowanych w JST.

6 Więcej e-dokumentów, mniej papieru

7 Szkolenia urzędników - potrzeby
1! 5 3 4 6 2! Źródło: Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2012 r. – PBS dla MAC

8 Jakie e-usługi wspiera konkurs?
Cel – wzrost e-usług oferowanych przez JST (nie podlegają dof. usługi „rządowe” realizowane w JST – te mają być realizowane centralnie); Cel – podniesienie świadomości obywateli - promocja wykorzystania e-usług; Poza tym: promocja wykorzystania profilu zaufanego, wzrost liczby punktów potwierdzających profil w JST, integracja e-usług z systemami posiadanymi przez JST (procedowanie e-usługi odbywa się bez papieru);

9 Rekomendowane podejście projektodawcy do konkursu
NIE – konkurs nie jest „konkursem dla informatyków”, ale urzędów i urzędników stosujących TIK; NIE – dla „zmian na chwilę” braku TRWAŁOŚCI wdrożonych rozwiązań po zakończeniu projektu; NIE – dla zwiększonych nakładów na TIK na których utrzymanie nas nie stać w przyszłości - szacuj przyszłe koszty; NIE – dla niekonkretnych zmian (wskaźniki) => jakie mają być korzyści dla klienta i urzędu JST?; NIE – dla wdrożeń systemów, z których urzędnik nie potrafi sprawnie korzystać (oczekiwany wzrost efektywności pracy); NIE – dla projektów które adresują „problemy niszowe” - nie uwzględniają głównych celów konkursu

10 3. Wnioskodawca, odbiorca wsparcia;
Odbiorcą wsparcia może być 100% JST w kraju (gminy, powiaty, województwa) oraz ich pracownicy; Podmiotami które mogły złożyć wniosek o dofinansowanie są m.in.: Jednostki samorządu terytorialnego; Związki / Stowarzyszenia JST; Instytucje szkoleniowe (firmy); Organizacje pozarządowe; Projekty składane na konkurs musiały być realizowane w partnerstwie min. 2 lub 5 JST.

11 4. Wyniki naboru wniosków
Złożono 140 wnioski o dofinansowanie realizacji projektu; Wartość projektów wynosi 330 mln złotych (alokacja konkursowa to 90 mln zł); Liczba JST ujętych we wnioskach o dofinansowanie wynosi blisko 1000 urzędów (36% ogółu JST); gminy - ponad 850 gmin, powiaty – 104, województwa – 9. Maksymalna wartość projektu to 5 mln złotych; Maksymalna liczba JST w 1 projekcie 20 gmin;

12

13 Harmonogram konkursu Do 10.09 Złożenie wniosku XII.13 Ocena wniosków I/II kw. 14 Pod-pisanie umów Do VI.15 Realizacja projektów Procedura konkursowa – wybór wniosków, zawarcie umów o dofinansowanie Realizacja projektów (12-18 miesięcy)

14 Paweł Chorąży, Dyrektor Departamentu Zarządzania EFS
Dziękuję za uwagę Jerzy Siekiera Naczelnik Wydziału Wdrażania EFS, DWJST Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Paweł Chorąży, Dyrektor Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego tel. (22) ; fax. (22)


Pobierz ppt "Informacja nt. stanu realizacji konkursu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google