Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI"— Zapis prezentacji:

1 NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
GMINA DOBROŃ

2 Założenia i cele zmienionej ustawy
Przejęcie przez gminy obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi Uszczelnienie obecnie funkcjonującego systemu gospodarki odpadami Upowszechnienie prowadzenia selektywnego zbierania „u źródła” Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska Monitorowanie i kontrola sposobu postępowania z odpadami

3 Obowiązki gminy w świetle nowej ustawy
Objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Umożliwienie mieszkańcom selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej następujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tzw. PSZOKów Zorganizowanie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami

4 Do tej pory było tak … UMOWA OPŁATA WYWÓZ ZAGOSPODAROWANIE

5 albo tak …

6 A teraz będzie tak … URZĄD GMINY PRZETARG DEKLARACJA OPŁATA UMOWA
WYWÓZ OPŁATA ZAGOSPODAROWANIE

7 Co zapewni gmina Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie obejmowała: odbiór bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów wysegregowanych, podzielonych na następujące frakcje: odpady suche (papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe), szkło, bioodpady; możliwość dostarczenia do działającego całorocznie Punktu Zbiórki Selektywnej Odpadów Komunalnych tzw. odpadów problemowych.

8 Co przyjmie PSZOK Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie przyjmował bez dodatkowych opłat odpady problemowe, które z jakiegoś powodu, np. rozmiaru, nie mogą być odebrane przez firmę wywozową w czasie regularnego objazdu. Do PSZOKa będzie można przez cały rok dowozić następujące wysegregowane odpady: papier, metal, szkło tworzywa sztuczne opakowania wielomateriałowe odpady zielone – gałęzie, trawa przeterminowane leki chemikalia – farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe stosowane w gospodarstwach domowych zużyte baterie i akumulatory zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odpady wielkogabarytowe odpady budowlano – rozbiórkowe w ilości 1,1 m³ od nieruchomości na rok zużyte opony od aut osobowych.

9 Co mi da segregacja Gmina jest zobowiązana ustalić niższe stawki opłaty za odbiór odpadów dla osób, które zadeklarują segregację. Nie ma obowiązku segregacji, można oddawać tylko odpady komunalne zmieszane, ale wówczas stawka opłaty wzrośnie dwukrotnie. Opłaca się segregować !!! Segregujący płacą mniej !!!

10 Dlaczego warto segregować
Selektywna zbiórka jest źródłem surowców wtórnych, których ponowne przetworzenie wymaga najczęściej mniejszego nakładu materiałów i energii niż w przypadku produkcji z surowców; Poddając tworzywa sztuczne powtórnemu przerobowi oszczędzamy węgiel i ropę naftową; W przyrodzie papierowa chusteczka rozkłada się przez 3 miesiące, zapałka przez 6 miesięcy, guma do żucia przez 5 lat, puszka przez 200 lat, a plastikowa butelka przez 100 do 1000 lat; a gdyby tak posegregowane butelki i puszki ponownie przetworzyć, wówczas ……….. z 27 plastikowych butelek można wyprodukować jedną bluzę z polaru, z puszek po konserwach 1 auto, a z 670 puszek po napojach gazowanych – 1 rower; Selektywna zbiórka makulatury ogranicza zużycie energii, wody i zanieczyszczenia powietrza, a tym samym chroni lasy – wyprodukowanie 1 tony papieru wymaga ścięcia 17 drzew, ze 100 ton odzyskanej makulatury wyprodukować można 90 ton papieru; Odzyskując szkło tylko z 1 butelki można zaoszczędzić tyle energii ile zużyłaby 100W żarówka świecąca bez przerwy 4 godziny – szkło nie ulega rozkładowi i może być wykorzystane nieograniczoną ilość razy.

11 Etapy „rewolucji śmieciowej”
Do końca 2012 roku Rada Gminy podejmuje obligatoryjne uchwały, regulujące nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości składają do Urzędu Gminy deklaracje, w których samodzielnie obliczają należną opłatę za odbiór odpadów. Termin złożenia pierwszej deklaracji upływa 31 marca 2013 roku. W pierwszym półroczu 2013 roku Gmina organizuje przetarg, w którym wybiera jednego dla terenu całej gminy operatora realizującego usługę odbioru odpadów. Od 1 lipca 2013 roku system zaczyna funkcjonować. Mieszkańcy otrzymują harmonogram wywozu, wnoszą opłaty do Gminy, a Gmina zapewnia odbiór odpadów. Należy pamiętać, że opłata za gospodarowanie odpadami podlegać będzie przepisom Ordynacji podatkowej, co oznacza, że wobec niepłacących będą wyciągane takie same konsekwencje, jak w przypadku niepłacenia podatku od nieruchomości.

12 Wszyscy wytwarzamy odpady, dlatego ich selekcja i zbiórka stały się naszym wspólnym problemem, którego rozwiązanie wymaga poparcia i zaangażowania całego naszego społeczeństwa. Korzyści płynące z nowego systemu gospodarki odpadami to przede wszystkim ograniczenie ilości odpadów trafiających do składowania, to czyste środowisko i szansa na niezaśmiecony krajobraz za oknem.


Pobierz ppt "NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google