Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Edukacji Obywatelskiej"— Zapis prezentacji:

1 Centrum Edukacji Obywatelskiej

2 Zamek w Krapkowicach

3 Pytania sprawdzające Kiedy wygasła opolska linia Piastów?
Gdzie znajduje się nagrobek Hansa von Rederna? W którym roku wybuchł pożar?

4 Legendarny początek… Nie wiadomo kto i kiedy zbudował krapkowicki zamek. Przyjmuje się, że powstał on w średniowieczu, jeszcze przed nadaniem osadzie praw miejskich, czyli przed rokiem Prawdopodobnie fundatorem był sam książę, chociaż miejscowa legenda przypisuje tutaj udział templariuszy, którzy mieli też połączyć podziemnymi tunelami zamki w Krapkowicach, Otmęcie i Rogowie Opolskim, co w rzeczy samej wydaje się raczej mało prawdopodobne. Nieznane są losy tego zamku i jego mieszkańców w pierwszych wiekach jego istnienia, jednak czasy te musiały być burzliwe, skoro pisano o pojawiającej się w jego komnatach białej damie.

5 Ród Piastów Najstarszy dokument dotyczący Krapkowic został napisany po łacinie w 1294 roku przez księcia Opola Bolesława I Piasta. Świadkiem dokumentu był majętny urzędnik spod Głogówka oraz wójt Głogówka. Na tej podstawie wnioskować można o bliskich związkach pomiędzy Krapkowicami a Głogówkiem. Jest możliwe, że miasto Krapkowice założono w tym samym czasie, co Głogówek (około 1275 roku). Władzę na Śląsku sprawował wtedy Władysław, ojciec Bolesława, który był znany jako założyciel innych miast na Śląsku. Zdjęcie przedstawia tumbę (nagrobek z kamienia) Bolka I i jego syna Bolka II w kaplicy św. Anny w Opolu.

6 Ród Piastów Jan II Dobry
Ostatnim przedstawicielem opolskiej linii Piastów był Jan II Dobry. Dzięki wspaniałym rządom w księstwie, udało mu się wykupić większość Górnego Śląska. Jan II nigdy się nie ożenił i nie miał następców. Powodem według wiarygodnych źródeł była impotencja. W związku z tym dwór książęcy w Opolu na wiele lat przed śmiercią Jana stał się miejscem rywalizacji różnych władców mających nadzieję na intratny spadek. Każda choroba Jana z miejsca powodowała ożywioną korespondencję między zainteresowanymi i ich nerwowe ruchy. Zdjęcie, sarkofag księcia opolskiego Jana II Dobrego w Katedrze św. Krzyża w Opolu.

7 Władza Ferdynand I Habsburg Jerzy Hohenzollern
Po wygaśnięciu linii Piastów w 1532 roku, zamek oraz Księstwo Opolsko – Raciborskie otrzymał cesarz Ferdynand, który przekazał je od razu w zastaw margrabiemu Jerzemu Hohenzollernowi.

8 Władza Rudolf II Habsburg Hans von Redern
W 1582 roku ówczesny cesarz Rudolf II Habsburg przekazał królestwo Janowi (Hans) von Redernowi. Hans von Redern to jedna z najważniejszych postaci związanych z historią miasta. Redernowie przebudowali zamek krapkowicki na pałac. Nowa budowla posiadała parter i dwa piętra. Budowę zakończono w 1678 roku upamiętniając tę datę na bramie zamkowej. Za ich panowania zamek przeżywał okres swej największej świetności. Zdjęcie przedstawia nagrobek Hansa von Rederna w kościele św. Mikołaja w Krapkowicach.

9 Pożar zamku 16 czerwca 1722 roku (błąd w książce 50-lecie szkoły) gwałtowny pożar objął całe miasto, w tym także i zamek. W czasie remontu obniżono budowlę o jedno piętro, a w późniejszych latach zamurowano także arkady na piętrze przekształcając krużganki w korytarz. W takim kształcie zachował się do dziś.

10 Panowanie Haugwitzów W roku 1759 umarł ostatni męski potomek rodu von Redern hrabia Henryk Adolf. Wdowa po nim Renata sprzedała w roku 1765 cały majątek hrabiemu Karolowi Wilhelmowi von Haugwitz. Ponieważ nowi właściciele wybrali na rodową siedzibę pobliski Rogów Opolski, krapkowicki zamek zaczął podupadać. Pod panowaniem Haugwitzów zamek był do 1944 roku. Zdjęcie przedstawia herb Haugwitzów.

11 Aleja miłości Jedną z ciekawostek może być postać Heinricha Bernharda von Haugwitza. Heinrich kochał swoją żonę Fredine (Friderike von Maubeuge), a kiedy umarła, na jej cześć stworzył aleję, którą obsadził lipami. Kiedyś to miejsce nazywało się Fredineweg, dziś to ulica Lipowa w Krapkowicach.

12 Fabryka tkacka Właściciel zamku, hrabia Christian Heinrich Haugwitz częściej przebywał w Berlinie, czasem pomieszkiwał w Rogowie. Uruchomił więc w zamku fabrykę tkacką. Po czasie jednak fabrykę zlikwidowano, a część maszyn przez dłuższy czas stała w zbrojowni zamku.

13 Pruskie oddziały kirasjerów
W latach 1742 – 1806 W Krapkowicach stacjonował garnizon pruskich kirasjerów. Byli oni zakwaterowani w pojedynczych pokojach w domach mieszczan krapkowickich. Ujeżdżalnię ze szkołą jeździecką wybudowano przy murze obronnym. Budowla stała przez wiele lat, wykorzystywana w późniejszych czasach jako magazyn na drewno i słomę. W 1806 roku garnizon wyruszył na wielką wojnę prusko – francuską i nigdy już nie wrócił.

14 Wojska napoleońskie na zamku
W opuszczonym mieście w latach 1806 – 1807 pojawiło się wojsko francuskie i bawarskie. Miało to związek z bitwami Napoleona na Śląsku (oblężenie twierdz w Głogowie, Wrocławiu, Świdnicy, Brzegu, Koźlu, Nysie, Kłodzku i Srebrnej Górze). Zamek zajęto na szpital dla żołnierzy. Skoszarowanie ich w zamku wywołało bunt. Zniszczono wtedy wiele przedmiotów i mebli zamkowych. Po tym fakcie żołnierzy rozlokowano w domach mieszczan, a mieszkańców przeniesiono na zamek.

15 Zamkowe „szkolnictwo”
W I połowie XIX wieku korzystano z komnat zamkowych przeznaczonych na sale lekcyjne Pociski na zamku W okresie między I i II wojną światową właściciele zamku użyczali kilka pomieszczeń dla celów szkolnych. Podczas działań wojennych budowla uległa dużemu zniszczeniu i została pozbawiona dachu.

16 Pociski na zamku W piątek, 16 kwietnia, około godz zarządzono ewakuację uczniów i personelu Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach w związku z odkryciem, jakiego dokonali pracownicy budowlani remontujący dach krapkowickiego zamku. 65 lat od zakończenia II wojny światowej znaleziono dwa pociski moździerzowe.

17 Zamek oficjalnie szkołą
W roku 1945 rozpoczęto remont zamku zakończony w 1947 roku. Od tego czasu aż do chwili obecnej zamek pełni funkcję szkoły. Przyjęto 300 uczniów. Warunki były bardzo prymitywne, brak ławek, uczniowie siedzieli na podłodze, tablice zastępowały drzwi pomalowane na ciemny brąz. Nauczycielami byli powojenni oficerowie, w wyniku czego kwestie organizacyjne miały charakter wojskowy. Uczniów podzielono na kompanie, a te na plutony, które były odpowiednikami dzisiejszych klas uczniów.

18 Bibliografia Książki: Internet:
„Historia miasta Krapkowice na Górnym Śląsku” Jan Piotr Chrząszcz „Wielka Armia Napoleona na Śląsku ” Patrycjusz Malicki Internet:


Pobierz ppt "Centrum Edukacji Obywatelskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google