Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Dajmy dzieciom skrzydła

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Dajmy dzieciom skrzydła"— Zapis prezentacji:

1 „Dajmy dzieciom skrzydła
– indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżetu Państwa.

2 Od 1 września 2012 r. do 26 czerwca 2013 r
Od 1 września 2012 r. do 26 czerwca 2013 r. w naszym mieście realizowany jest projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską, którego Organem kierującym jest Urząd Miasta. Nasza szkoła, wraz z innymi placówkami oświatowymi, uczestniczy w tym projekcie. Celem projektu jest realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały i sprzęt specjalistyczny wspomagający pracę z dzieckiem.

3 W Szkole Podstawowej nr 12 projektem zostało objętych 208 uczniów klas I – III. Zajęcia prowadzone w ramach projektu wspierały indywidualny rozwój dziecka, pozwalając na pracę zarówno z dzieckiem mającym trudności w zdobywaniu określonych umiejętności jak i z dzieckiem uzdolnionym.

4 Dzieci uczestniczyły w zajęciach :
dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (3 grupy); dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (2 grupy); logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (2 grypy); gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (2 grupy); terapii pedagogicznej (6 grup); dla dzieci uzdolnionych matematycznie – koło matematyczne (2 grupy); dla dzieci uzdolnionych artystycznie (2 grupy).

5 W zajęciach dla dzieci ze specjalnymi trudnościami
w czytaniu i pisaniu uczestniczyło 20 uczniów. Prowadziły je panie: Wioletta Sieradzan – Lorek i Barbara Leśniak.

6 W zajęciach dla dzieci z trudnościami
w zdobywaniu umiejętności matematycznych, pod kierunkiem pani Doroty Zbozień, brało udział 34 uczniów naszej szkoły.

7 W zajęciach logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy uczestniczyło 11 uczniów. Prowadzone były one przez panie: Elżbietę Cywoniuk – Gilgę i Wiolettę Sieradzan – Lorek.

8 W zajęciach gimnastyki korekcyjnej dla dzieci
z wadami postawy prowadzonych przez panią Katarzynę Ignacek – Wysocką, brało udział 36 uczniów.

9 Zajęciami terapii pedagogicznej objętych zostało
40 uczniów. Prowadzone były one przez panie: Ewę Woźniak, Grażynę Lyską, Zofię Żurawską i Beatę Mikę.

10 W zajęciach dla dzieci uzdolnionych matematycznie – koło matematyczne prowadzonych przez panią Elżbietę Winiszewską - Bafia, uczestniczyło 39 uczniów.

11 W zajęciach dla dzieci dla dzieci uzdolnionych artystycznie, prowadzonych przez panią Irenę Gregorczyk, brało udział 28 uczniów.

12 W ramach projektu szkoła wzbogaciła się o nowe
materiały i pomoce, które będą ułatwiać i wzbogacać prowadzenie zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych: szafy, 3 laptopy; 2 rzutniki; ciekawe programy multimedialne; książki; wiele klocków i gier edukacyjnych. Doposażona została także salka gimnastyczna oraz powstała w pełni wyposażona sala do gimnastyki korekcyjnej.


Pobierz ppt "„Dajmy dzieciom skrzydła"

Podobne prezentacje


Reklamy Google