Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Gorzkowice Gorzkowice ul. Szkolna 3

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Gorzkowice Gorzkowice ul. Szkolna 3"— Zapis prezentacji:

1 Gmina Gorzkowice 97-350 Gorzkowice ul. Szkolna 3 www.gorzkowice.pl
Beneficjent:  Gmina Gorzkowice Gorzkowice ul. Szkolna 3

2 Tytuł projektu: ”Wsparcie systemu ratowniczo gaśniczego w Gminie Gorzkowice poprzez zakup podnośnika- pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzkowicach”

3 Wartość inwestycji: 1  ,00 Dofinansowanie 85% ,40 Wkład własny 15% ,60 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Oś priorytetowa II. Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie II.5. Zagrożenia środowiska

4 Umowa nr UDA- RPLD. 02. 05. 00-00-001/09-00 z dnia 18. 02
Umowa nr UDA- RPLD /09-00 z dnia roku Okres realizacji projektu: roku roku

5 Idea projektu: Potrzeba napisania niniejszego projektu i ubiegania się o jego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynikała ze zdarzeń, które w ostatnich latach miały miejsce na terenie naszej gminy. Przejście przez teren gminy w 2008 roku trąby powietrznej oraz huraganowych wiatrów i ulewnych deszczy w 2009 roku powodujących lokalne podtopienia i ogromne straty w budynkach mieszkalnych i gospodarczych, zerwane dachy, powybijane okna, wyrwane szczyty domów, straty materialne w dorobku życia mieszkańców (zniszczone wyposażenie w domu: telewizory, komputery a także samochody, narzędzia i maszyny rolnicze).

6 Straty w mieniu komunalnym gminy, powalone drzewa, zerwane linie energetyczne, powalone słupy wysokiego napięcia, straty w uprawach rolnych i hodowli - pokazały jak bardzo gmina uboga jest w nowoczesny sprzęt ratowniczy uniemożliwiający szybką akcję ratowniczą. Zaalarmowane jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy a także z terenu sąsiadujących gmin nie dysponowały odpowiednim sprzętem szczególnie podnośnikami pożarniczymi. Aby zapobiec tego typu sytuacją władze gminy postanowiły zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców gminy i starać się o dofinansowanie zakupu nowego podnośnika pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzkowicach ze środków Unii Europejskiej.

7 Wichura 2008

8 Cel główny: Celem głównym projektu jest wyposażenie OSP w Gorzkowicach w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy ułatwiający pracę strażaków w trakcie występowania klęsk żywiołowych i nieprzewidywalnych zdarzeń oraz pozwalający utrzymać na wysokim poziomie gotowość bojową jednostki tym samym przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa i życia mieszkańców gminy.

9 Cele ogólne: 1. Zmniejszenie oraz zapobieganie negatywnym skutkom zagrożeń mających wpływ na środowisko przyrodnicze 2. Skuteczniejsza ochrona zdrowia i życia ludzi 3. Polepszenie skuteczności działań jednostki ratowniczo – gaśniczej

10 Cele bezpośrednie: 1. Zwiększenie skuteczności akcji ratowniczo - gaśniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii przez strażaków OSP Gorzkowice. 2. Poszerzenie zakresu działań interwencyjnych podejmowanych przez OSP Gorzkowice poprzez zakup specjalistycznego sprzętu. 4. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludzi i środowiska na obszarze działania OSP Gorzkowice 5. Skrócenie czasu reakcji na powstałe zagrożenia na obszarze działania

11 Beneficjenci ostateczni projektu: • Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzkowicach • Mieszkańcy gminy Gorzkowice • Mieszkańcy obszarów do których kierowani będą strażacy jednostki; • Turyści oraz wszyscy odwiedzający obszar oddziaływania projektu.

12 Przedmiot projektu: Podnośnik Pożarniczy MAN PMT -25D
Dane techniczne i wyposażenie: Pojazd wyposażony został m.in. w:: - maksymalną wysokość roboczą – 25 m, - maksymalny udźwig pomostu roboczego 265 kg, - drabinę teleskopową zamontowaną do wysięgnika - systemy blokad i zabezpieczeń - dwa stanowiska sterownicze - awaryjny napęd ruchów roboczych - suchy pion wodny - urządzenie do porozumiewania się między operatorem i załogą kosza ratowniczego - lampę szperacz w koszu - podkłady pod podpory - wiatromierz.

13 Dzięki zrealizowanemu zakupowi nasz jednostka OSP będzie wspierać działania Państwowej Straży Pożarnej ponieważ włączona została do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Dzięki temu zakupiony sprzęt może być dysponowany nie tylko na teren gminy, ale także na teren całego powiatu. Dziękujemy!


Pobierz ppt "Gmina Gorzkowice Gorzkowice ul. Szkolna 3"

Podobne prezentacje


Reklamy Google