Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 -2013, Oś Priorytetowa 5 Dyfuzja Innowacji Działanie 5.3 Wsparcie ośrodków innowacyjności Utworzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 -2013, Oś Priorytetowa 5 Dyfuzja Innowacji Działanie 5.3 Wsparcie ośrodków innowacyjności Utworzenie."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 -2013, Oś Priorytetowa 5 Dyfuzja Innowacji Działanie 5.3 Wsparcie ośrodków innowacyjności Utworzenie infrastruktury Śląskiego Centrum Naukowo – Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. Projekt Utworzenie infrastruktury Śląskiego Centrum Naukowo – Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. 44,92 mln PLN - 44,92 mln PLN - wydatek kwalifikowany netto 38,18 mln PLN - 38,18 mln PLN - dofinansowanie (EFRR i BP) do wysokości 85% 6,74 mln PLN 6,74 mln PLN - wkład własny do wysokości 15% Projekt znajduje się na liście podstawowej projektów indywidualnych dla Innowacyjnej Gospodarki.

2 Informacje ogólne Od 02.2008 r. do 31.03.2009 r. – projekt realizowany przez Górnośląską Agencję Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. Od 01.04.2009 r.– projekt realizowany przez spółkę celową ŚCNTPL, gdzie obecnie głównym udziałowcem spółki jest GAPP S.A. Projekt wspierany przez Przedstawicieli Starostwa Powiatowego Bielsko-Biała oraz Gminy Czechowice – Dziedzice, Gmina Czechowice-Dziedzice wsparła realizację projektu kwotą 1 500 000,00 PLN, Termin realizacji inwestycji: 03.2010 r. – 08.2012 r. po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

3 Stan realizacji projektu Dzięki wsparciu Gminy Czechowice- Dziedzice oraz Starostwa Powiatowego, w okresie od 02.2009 – 15.01.2010 r. zespół realizujący projekt wykonał zadania przed czasem jaki był zakładany w umowie z PARP: Wykonano Studium Wykonalności, Uzyskano decyzję środowiskową, Uzyskano warunki zabudowy dla inwestycji, Wykonano dokumentację budowlaną Uzyskano pozwolenie na budowę dla inwestycji (wydane pozwolenie jest prawomocne z dniem 10.11.2009 r.) Z dniem 30.11.2009 r. powołano Radę Naukową, członkami rady są przedstawiciele uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych a także przedsiębiorstw. Wyżej wymienione dokumenty zostały załączone do wniosku o udzielenie wsparcia dla ŚCNTPL. W dniu 15.01.2010 r. komplet dokumentów złożono w PARP. Obecnie trwa procedura weryfikacji dokumentów pod kątem formalnym. Do końca marca 2010 r. zakłada się podpisanie umowy o wsparcie projektu.

4 Zakładane cele projektu Wybudowanie bazy lokalowej oraz wyposażenie jej w niezbędne maszyny i urządzenia pozwalające na prowadzenie prac naukowo - badawczych w zakresie: zastosowania tworzyw kompozytowych w przemyśle lotniczym – laboratorium kompozytów wykonywania badań wytrzymałościowych kompletnych struktur – laboratorium do prób statycznych przygotowania zaplecza technicznego dla wykonywania prac konstrukcyjnych nad materiałami kompozytowymi przygotowania bazy dla centrum szkoleniowego

5 Koncepcja SCNTPL Sp. z o.o., Lokalizacja : Czechowice – Dziedzice ul. Nad Białką.

6

7 Korzyści społeczno-ekonomiczne Utworzenie polskiego ośrodka badawczego o znaczeniu międzynarodowym, który będzie mógł ubiegać się również o zamówienia od dużych, zagranicznych producentów lotniczych, Popularyzację zastosowania nowoczesnych tworzyw kompozytowych do produkcji statków powietrznych, a także w innych dziedzinach gospodarki (budownictwo, komunikacja, górnictwo, hutnictwo, AGD, itp.), Utworzenie ośrodka B + R, który będzie stanowił bazę szkoleniową dla studentów i kadry naukowej z kraju i regionu, Unowocześnienie i w efekcie zwiększenie produkcji przez polskie przedsiębiorstwa działające w branży lotniczej w wyniku poprawy ich innowacyjności i produktywności, dzięki umożliwieniu im testowania i badania materiałów kompozytowych na sprzęcie najwyższej klasy, Stworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach kooperujących z Centrum i wokół powstałej infrastruktury.

8 Główni Partnerzy Projektu

9 Nawiązana współpraca

10 Dane Kontaktowe Beata Piróg Koordynator Projektu tel. 032 730 49 04 email: beata.pirog@slaskiecentrum.plbeata.pirog@slaskiecentrum.pl Siedziba spółki: Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice adres do korespondencji: - Biuro Projektu: ul. Astrów 10, 40-045 Katowice e-mail: biuro@slaskiecentrum.pl, tel.: 032 730 49 00biuro@slaskiecentrum.pl


Pobierz ppt "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 -2013, Oś Priorytetowa 5 Dyfuzja Innowacji Działanie 5.3 Wsparcie ośrodków innowacyjności Utworzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google