Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EUROPEJSKIE KOMPETENCJE KLUCZOWE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EUROPEJSKIE KOMPETENCJE KLUCZOWE"— Zapis prezentacji:

1 EUROPEJSKIE KOMPETENCJE KLUCZOWE
DROGĄ DO SUKCESU UCZNIA, NAUCZYCIELA I SZKOŁY

2 GENEZA EKK Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – europejskie ramy odniesienia załącznik do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 30 grudnia 2006 (2006/962/WE)

3 Uczenie się przez całe życie
Powód opracowania EKK Uczenie się przez całe życie stało się w społeczeństwie opartym na wiedzy koniecznością dla każdego człowieka

4 Definicja kompetencji kluczowych wg Dziennika Urzędowego UE
„Połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji”. „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2006/962/WE”

5 Czym są EKK? Umiejętności ponadprzedmiotowe Umiejętności kluczowe
Wyposażenie człowieka uczącego się Cel i narzędzie uczenia się i rozwoju

6 Komu i czemu służą EKK? Samorealizacji Integracji społecznej
Aktywnej postawie obywatelskiej Uzyskaniu szans na rynku pracy

7 Europejskie Kompetencje Kluczowe
porozumiewanie się w języku ojczystym; porozumiewanie się w językach obcych; kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; kompetencje informatyczne; umiejętność uczenia się; kompetencje społeczne i obywatelskie; inicjatywność i przedsiębiorczość; świadomość i ekspresja kulturalna. Europejskie Kompetencje Kluczowe

8 Fundamentalna kompetencja
„Ten wie wystarczająco, kto wie, jak się uczyć” Henry Brooks Adams

9 Tradycyjna triada pytań w dydaktyce
Czego uczymy? Jak uczymy? Po co uczymy?

10 Odpowiedzi Dawniej Dziś Kształcenie człowieka innowacyjnego.
Cel: zdobywanie wiedzy. Wzorzec osobowy: sprawca przekształcający informację w toku myślenia twórczego nad rozwiązywaniem problemów. Najwyższe znaczenie przypisuje się wiedzy proceduralnej typu wiem, jak. J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2000 Kształcenie człowieka oświeconego. Cel: przekazywanie gotowej wiedzy. Wzorzec osobowy: odbiorca kodujący informację (człowiek to pamięć człowieka). Najwyższe znaczenie przypisywano wiedzy deklaratywnej typu wiem, że. J. Kozielecki, Człowiek wielowymiarowy, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1998

11 Osiąganie kompetencji jako proces
Nieświadoma niekompetencja Świadoma niekompetencja Świadoma kompetencja Nieświadoma kompetencja Uniwersalne etapy procesu uczenia się M. Taraszkiewicz,Jak uczyć lepiej?..., Warszawa 1996

12 Osiąganie kompetencji jako proces
Kompetencje Odpowiedzialność Refleksja Świadomość Przekonanie Swoboda Pewność Doświadczenie Umiejętności

13 W szkole nie ma nic stałego oprócz stałych zmian
Po co EKK w szkole? W szkole nie ma nic stałego oprócz stałych zmian

14 EKK z 18 XII 2006 Podstawa programowa kształcenia ogólnego
1) czytanie - rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo wżyciu społeczeństwa; 2) myślenie matematyczne - umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych; 3) myślenie naukowe - umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; 4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie; 5) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji; 6) umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji; 7) umiejętność pracy zespołowej. porozumiewanie się w języku ojczystym; porozumiewanie się w językach obcych; kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; kompetencje informatyczne; umiejętność uczenia się; kompetencje społeczne i obywatelskie; inicjatywność i przedsiębiorczość; świadomość i ekspresja kulturalna.

15 „Non scholae, sed vitae discimus” Seneka Młodszy

16 Dlaczego szkoła musi się zmieniać ?
Uczenie się jako proces Lawinowy przyrost informacji Agresja i tyrania masowej kultury Nowe techniki badań Nowy paradygmat poznania Umysł + intuicja Szybka dezaktualizacja wiedzy Zagrożenia ekologiczne Psychologia uczenia się Odkrycia naukowe Wojny Dlaczego szkoła musi się zmieniać ? Pobudzanie i wspieranie rozwoju Problemy cywilizacji Motywacja wewnętrzna Technologia informacyjna Problemy społeczno - ekonomiczne Globalizacja Aktywne uczenie się Oczekiwania i wymagania rynku pracy Samodzielne poszukiwanie i odkrywanie Demokratyzacja

17 Dlaczego należy wdrażać i promować EKK w KSP?
Kto odniesie korzyści? Kto na tym straci? Jakie nastąpią zmiany?

18 Jeżeli na tym świecie coś rzeczywiście może być nazywane własnością człowieka, to z pewnością są to rezultaty jego umysłowej aktywności A. Schopenhauer

19 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "EUROPEJSKIE KOMPETENCJE KLUCZOWE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google