Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja - dziś Obecnie dobudowano jedno skrzydło szkoły w Dębach Szlacheckich i pełnowymiarową salę gimnastyczną. Zakończona została rozbudowa szkoły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja - dziś Obecnie dobudowano jedno skrzydło szkoły w Dębach Szlacheckich i pełnowymiarową salę gimnastyczną. Zakończona została rozbudowa szkoły."— Zapis prezentacji:

1 Edukacja - dziś Obecnie dobudowano jedno skrzydło szkoły w Dębach Szlacheckich i pełnowymiarową salę gimnastyczną. Zakończona została rozbudowa szkoły w Łuczywnie i powstała nowa szkoła w Budkach Nowych. Wszystkie szkoły mają nowoczesne ogrzewanie olejowe lub gazowe. We wszystkich szkołach jest przynajmniej jedna sala komputerowa. Obecnie w gminie mieści się pięć szkół podstawowych i jedno gimnazjum w Dębach Szlacheckich. Dowozami objęci są uczniowie ze wszystkich szkół, co ułatwia im pokonanie niejednokrotnie trudnej drogi z odległych wiosek. Uczniowie Ci mają zapewnioną opiekę podczas dowozów. Jeżeli w autobusie są wolne miejsca, z dowozów mogą korzystać także uczniowie, których odległość z domu do szkoły jest krótsza od określonej w ustawie.

2 Szkoły Podstawowe SP Budki Nowe SP Osiek Wielki SP Drzewce

3 Zespół Szkół Dęby Szlacheckie

4 Kościół w Dębach Szlacheckich
W obrębie naszej gminy znajdują się dwa kościoły w Osieku Wielkim i Dębach Szlacheckich. Są to jedne z największych zabytków w gminie. Dzięki współpracy wójta i proboszcza w parafii w Dębach Szlacheckich oraz wsparcia parafian została przeprowadzona całkowita renowacja całego kościoła. Drewniana świątynia wzniesiona w 1756 r. została w czasie wojny zniszczona i zamieniona na stolarnię. Po wojnie kościół odrestaurowano. Natomiast największe prace remontowe kościoła rozpoczęto w 1997, począwszy od czyszczenia, wymiany i konserwacji drewnianych beli. Ważniejsze prace, które wykonano w ramach renowacji to: wymiana sufitu, budowa zakrystii, pokrycie dachu i zewnętrznej elewacji świątyni gontem, wymiana wieżyczki, budowa ołtarzy. W sierpniu 2003 roku na ołtarz powrócił wizerunek patronki namalowany przez krakowskiego artystę. Nie tak dawno w kościele pojawiły się figury Św. Piotra i Pawła. Wcześniej została wymieniona ambona a także ławki dla parafian. Ze środków unijnych zostały pozyskane fundusze na instalacje przeciwpożarowe i przeciwwłamaniowe całej świątyni. Wokół kościoła obecnie jest wyłożona kostka brukowa. Na miejscu starego parkanu z wykorzystaniem kamieni, powstał nowy. (Wywiad z proboszczem parafii Dęby Szlacheckie ks. Wojciechem Szczepankiewiczem).

5 Kościół w Dębach Szlacheckich

6 Rewitalizacja parku w Osieku Małym
Na terenie miejscowości Osiek Mały godnym uwagi zabytkiem jest pochodzący z XIX wieku pałac z elementami klasycystycznymi, w którym swoją siedzibę ma Urząd Gminy. Obok przypałacowy park, charakteryzujący się z zróżnicowanym drzewostanem. Dlatego też w celu podniesienia walorów estetycznych zespołu dworsko-pałacowego złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie inwestycji pn. "Rewitalizacja parku w Osieku Małym" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". Wniosek przeszedł weryfikację pozytywnie i Gmina podpisała umowę o dofinansowanie w kwocie zł. Całkowity koszt zadania ,98 zł. W ramach rewitalizacji parku wykonano: przebudowę placu przed dworkiem z nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej przebudowę istniejącego amfiteatru nawierzchnię na istniejących ciągach ścieżek spacerowych z żwiru z domieszką glinki oświetlenie parku ustawiono ławki oraz kosze na śmieci dokonano nowych nasadzeń, uporządkowano teren zieleni przed dworkiem. W parku i na parkingu są zainstalowane kamery i jest zapewniony przez całą dobę monitoring (Wywiad z panią Zofią Kwiatkowską, mieszkanką Osieka Małego - skarbnikiem gminy)

7 Park w Osieku Małym Alejka Amfiteatr Alejka

8 Wypoczynek letni Od wielu lat gmina Osiek Mały organizuje letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum. Od 1999 roku uczniowie uczestniczyli w 3-dniowych biwakach w Mąkolnie w Ośrodku Wypoczynkowym "Skarpa". Z tej formy wypoczynku korzystało ponad 300 dzieci i młodzieży. Wielu z nich bezpłatnie, inni za częściową odpłatnością (20zł). Z czasem wyjazdy były coraz dłuższe. Obecnie gmina organizuje tygodniowe turnusy wypoczynkowe nad morze, w góry lub nad jeziora. Urząd gminy jako organizator zapewnia: * kadrę opiekunów * wynajem ośrodka wypoczynkowego * dowozy i odwozy uczestników * drobne upominki dla dzieci i młodzieży. Fundusze na ten cel pozyskiwane są z KRUS-u, Urzędu Wojewódzkiego i od lokalnych sponsorów. Część funduszy to środki gminne. W wakacje 2009 roku z tej formy wypoczynku skorzystało 250 uczniów. Odpłatność rodziców za jedno dziecko wynosiła 150 zł. Uczestnicy kolonii i ich rodzice są bardzo zadowoleni z pobytu dzieci i młodzieży gimnazjalnej na koloniach. Najważniejsze jest to, że chcieliby pojechać znów. Taka ocena kolonii dla organizatorów ma duże znaczenie, utwierdza w przekonaniu, że podjęte działania przyniosły korzyść mieszkańcom środowiska lokalnego a wiele godzin bezinteresownej, społecznej pracy nie poszło na marne. Ostatnio w przeciągu dwóch lat wypoczynek letni organizowany był pod patronatem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Łuczywno, wcześniej - Uczniowski Klub Sportowy "Dęby".

9 Kolonie - Jarosławiec

10 Ochrona środowiska Czysta woda i czyste powietrze są bardzo ważne dla zdrowia i życia każdego człowieka. Zaniedbania w ochronie zemszczą się w przyszłości. W latach została wybudowana oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna typu Lemna o przepustowości 200 metrów sześciennych na dobę w Osieku Małym (koszt ,00zł). Wówczas nastąpiła także budowa I etapu kanalizacji sanitarnej za pomocą przykanalików w Osieku Małym. Zbudowano również kanalizacją deszczową na ul. Parkowej w Osieku Małym i Osieku Wielkim. W ostatnich latach również: * wprowadzono odbiór śmieci z osiedla w Osieku Małym, Osieku Wielkim i w Młynku * zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki śmieci * zakupiono grunt w Maciejewie pod wysypisko śmieci. W tym roku gmina będzie realizować kanalizację miejscowości Osiek Wielki (290 gospodarstw domowych). Wartość tej inwestycji to 7 mln zł.

11 Oczyszczalnia ścieków „Lemna”

12 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Alicja Antecka 1996r, Ic Julita Płusa 1996r, Ic Emila Matuszewska 1996r, Ic Dominika Małolepsza 1996r, Ic Patrycja Górczewska 1996r, Ia Patrycja Kmieć Zespół Szkół w Dębach Szlacheckich Opiekun - Halina Wiktorska Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Edukacja - dziś Obecnie dobudowano jedno skrzydło szkoły w Dębach Szlacheckich i pełnowymiarową salę gimnastyczną. Zakończona została rozbudowa szkoły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google