Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół w Rzepedzi Gimnazjum

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół w Rzepedzi Gimnazjum"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół w Rzepedzi Gimnazjum
20 lat wspólnie z Gminie Komańcza Komańcza 166 Komańcza powiat –sanocki województwo -podkarpackie

2 GMINA KOMAŃCZA

3 EDUKACJA Jedną z najważniejszych inwestycji gminy w tej dziedzinie jest „Wdrożenie programu profilaktyki zdrowotnej w Gminie Komańcza pt. „Sport to zdrowie”, w ramach którego wybudowano dwa kompleksy boisk, ponadto zakupiono stroje i sprzęt sportowy. Prowadzone są treningi pod okiem wykwalifikowanych instruktorów oraz trzy imprezy sportowe i coroczne zajęcia dotyczące zasad zdrowego żywienia. Gmina zorganizowała też sieć punktów przedszkolnych. Obecnie działa sześć punktów przedszkolnych, w tym trzy punkty dla dzieci pięcioletnich, trzy punkty dla dzieci w wieku 3-4 lat prowadzi we współpracy z gminą Stowarzyszenie „Elementarz”

4 Szkoła I BOISKO Nowe boisko w Rzepedzi Stare boisko w Rzepedzi
Nowa szkoła w Rzepedzi Stare boisko w Rzepedzi Stara szkoła w Rzepedzi

5 ZDROWIE W celu poprawy jakości opieki zdrowotnej w Gminie Komańcza, w okresie lipiec-październik 2006r. została dokonana rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Komańczy. Efektem tych działań poprawiono warunki świadczenia usług medycznych. Została zwiększona dostępność do świadczonych usług medycznych poprzez zdublowanie stanowisk do elektroterapii, zwiększyło się zatrudnienie w dziale rehabilitacji itp. Ponadto gmina zakupiła wiele nowych sprzętów np. sprzęt do laboratorium, fotel stomatologiczny do gabinetu w Komańczy , pomieszczenie oraz część działki do adaptacji na Ośrodek Zdrowia w Rzepedzi.

6 Ośrodek zdrowia Sprzęt, jaki zakupiła gmina

7 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Gmina Komańcza zrobiła bardzo dużo w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego np. zakupiła samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP w Rzepedzi , umundurowanie dla strażaków, sprzęt pożarowy dla jednostek OSP oraz wyremontowała pozostały sprzęt ratowniczy. Zmodernizowano także sieć hydrantową na terenie Gminy Komańcza . Znaczne środki przeznaczono na budowę dróg i oświetleń ulicznych, systematyczną modernizację infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej itp.

8 DROGA SMOLNIK-MIKÓW PO PRZEBUDOWIE
NOWE SAMOCHODY W OSP DROGA SMOLNIK-MIKÓW PO PRZEBUDOWIE

9 KULTURA I SPORT Jedną z najważniejszych inwestycji w tej dziedzinie jest „Adaptacja remizy OSP w Rzepedzi na potrzeby Rzepedzkiego Ośrodka Kultury”; projekt ten zajął III miejsce w konkursie na najlepszy projekt z zakresu infrastruktury , zrealizowany na terenach wiejskich. W latach roku gmina zakupiła działki pod budowę kompleksu kulturalno–sportowo–rekreacyjnego w Komańczy oraz zbudowała boiska sportowe w Turzańsku, Szczawnem i Wisłoku Wielkim .

10 OŚRODEK KULTURY W RZEPEDZI

11 Środowisko Na obszarze gminy Komańcza prowadzony jest system bezpośredniego usuwania odpadów, tzn oparty o regularną usługę zbierania odpadów przy użyciu znormalizowanego sprzętu do gromadzenia i wywozu odpadów. GPGK Sp. z o.o. do czasowego gromadzenia odpadów rozstawiła na terenie gminy swoje pojemniki (100 szt.), które służą jako wspólne punkty gromadzenia odpadów zmieszanych. Oprócz pojemników własnych GPGK, w gminie funkcjonują pojemniki będące własnością poszczególnych zakładów i spółdzielni mieszkaniowych (30 szt).

12

13 GOSPODARKA Do największych przedsiębiorców działających na terenie gminy należą: „Nowy Styl" - Bieszczadzkie Zakłady Przemysłu Drzewnego w Rzepedzi oraz Gminna Spółdzielnia „SCH" w Komańczy. Obecnie na terenie gminy funkcjonuje ponad 50 gospodarstw agroturystycznych. Rolnictwem w Gminie Komańcza zajmuje się obecnie 743 indywidualnych gospodarstw rolnych. Produkcja zwierzęca oparta jest na chowie bydła mlecznego i mięsnego. Wśród rolników notuje się duże zainteresowanie produkcją zdrowej żywności, już 7 gospodarstw posiada certyfikat gospodarstwa ekologicznego, a 15 oczekuje na jego nadanie.

14 GOSPODARKA

15 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Justyna Duda 1996r., , , 1 gimnazjum Sandra Lorenc , , Szkoła – Zespół Szkół w Rzepedzi. Gimnazjum Opiekun - Jolanta Wewiurska Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Zespół Szkół w Rzepedzi Gimnazjum"

Podobne prezentacje


Reklamy Google