Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja na 2 minuty przed poważnym kryzysem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja na 2 minuty przed poważnym kryzysem"— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja na 2 minuty przed poważnym kryzysem
Finanse jednostek samorządu terytorialnego i szpitali System naczyń połączonych Sytuacja na 2 minuty przed poważnym kryzysem

2 Nadciąga szpitalne tsunami
Podstawowym problemem szpitali jest nierównowaga pomiędzy ponoszonymi przez nie wydatkami, a uzyskiwanymi przychodami; Generowane straty finansowane są najczęściej kapitałem obcym, co sprawia, że szpitale coraz bardziej się zadłużają;

3 Niełatwa sytuacja jst Dochody i zadłużenie jst w latach 2005 – 2011
Dochody ogółem (w mln zł) Zadłużenie jst ogółem (w mln zł) Wskaźnik zadłużenia – udział zobowiązań w dochodach (w %) 2005 21 180 20,6 2006 24 949 21,3 2007 25 876 19,7 2008 28 774 21,2 2009 40 294 26,0 2010 55 093 33,8 2011 (szacunkowo) 59 355 34,7 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań publikowanych przez Ministerstwo Finansów

4 Zadłużenie SPZOZ Zobowiązania ogółem (w mln zł) Zobowiązania wymagalne (w mln zł) ogółem w tym sp zoz-y prowadzone przez jst 2002 brak danych 3 248,7 2 716,8 2003 7 327,7 4 543,7 1 981,4 2004 9 450,1 5 872,3 4 760,5 2005 10 273,6 4 933,6 4 049,7 2006 10 384,2 3 723,8 2 686,7 2007 9 563,3 2 666,2 1 830,1 2008 9 979,7 2 357,9 1 532,5 2009 9 627,6 2 241,8 1 646,8 2010 9 963,1 2 140,0 1 612,8 2011 (30 wrzesień) 9 950,0 2 392,2 1 682,6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Ministerstwa Zdrowia

5 Wzrost zobowiązań o 12 proc.
Dynamika zobowiązań wymagalnych sp zoz w podziale na województwa (mln zł) Źródło: Ministerstwo Zdrowia

6 Forma organizacyjno-prawna: SP ZOZ
Symulacja wyniku finansowego szpitala Charakterystyka przykładowego szpitala (uśrednienie dla szpitali powiatowych) Forma organizacyjno-prawna: SP ZOZ Wzrost kontraktu na 2012 rok w stosunku do roku 2011 o 3%, czyli o 930 tys. zł

7 Wybrane pozycje w kosztach szpitala
Wyższe koszty funkcjonowania szpitala (wybrane pozycje, głównie wynikające ze zmian przepisów obowiązujących od 2012 roku) mnożnik lub szacunek Suma kosztów (w tys. zł) składka rentowa 80 zł x 11 mies. x 350 osób 308 wzrost kosztów ubezpieczenia OC o ok. 150 tys. zł 150 ubezpieczenie od zdarzeń medycznych ok. 350 tys. zł 350 energia elektryczna o 5,1% (wg. URE), koszt energii el. w szpitalu to ok. 2,7% kosztów ogółem 43 ogrzewanie Podwyżka cen gazu - średnio o 9,5% (wg. URE). Od 1 stycznia 2012 r. wzrosła także akcyza na olej napędowy oraz objęte zostają akcyzą węgiel i koks (w efekcie wzrost cen tych artykułów od 5 do 12%). Przewidywany wzrost kosztów ogrzewania – 10 % (w skrajnych przypadkach do 30 %). Koszty ogrzewana i zakupu paliwa to średnio 2,4% kosztów ogółem 75 ceny leków min. 2% Koszty leków to 9,3% kosztów ogółem funkcjonowania szpitala 58 RAZEM W odniesieniu tylko do tych 5 składników kosztów 984

8 Leki pożerają nadwykonania
to takie świadczenia, które placówki medyczne wykonały na rzecz pacjentów po przekroczeniu limitu określonego w kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. W 2010 roku świadczeniodawcy wykonali takich nadprogramowych zabiegów i operacji na kwotę mln zł, średnio refundacja w procedurze przesądowej 1/3 nadwykonań czyli 355 mln zł Nakłady na refundacje leków za grudzień 2010 roku – 800 mln, natomiast za grudzień 2011 roku (częściowe, bowiem nie ma jeszcze pełnych list z aptek, nie wliczono kwestionowane rozliczenia, nie uwzględniono chemioterapii) – 1,02 mld zł 220 mln zł dodatkowo obciąży koszty NFZ w 2012 roku, co przełoży się na ograniczenie środków na wypłatę nadwykonań za rok 2011

9 Koło ratunkowe Przykłady metod ratowania szpitali nie wymagające jakichkolwiek nakładów finansowych !!! Standardowa długość kontraktu z NFZ to 5 lat, a dla szpitali posiadających SOR – 7 lat; Likwidacja barier prawnych (i mentalnych) ograniczających prowadzenie działalności komercyjnej przez SPZOZ-y; Wydłużenie do 2015 roku okresu wsparcia procesu przekształceń SPZOZ-ów w spółki; Zamrożenie standardów zatrudnienia i wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny; Weryfikacja katalogu świadczeń nielimitowanych; Zmiana przepisów ograniczających prowadzenie polityki płacowej w szpitalach;

10 Czy Polak może być mądry przed szkodą?
Pytanie retoryczne? Czy Polak może być mądry przed szkodą?

11 D z i ę k u j ę z a u w a g ę MAREK WÓJCIK ZWIAZEK POWIATÓW POLSKICH


Pobierz ppt "Sytuacja na 2 minuty przed poważnym kryzysem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google