Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Warszawa, 7 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2009 ROK POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIASTA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Warszawa, 7 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2009 ROK POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIASTA."— Zapis prezentacji:

1 1 Warszawa, 7 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2009 ROK POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIASTA

2 2 PODSTAWA PRAWNA SPRAWOZDANIA ART. 267 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. (DZ. U. NR 157, POZ. 1240) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 20 marca 2010 roku, organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki za 2009 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 20 marca 2010 roku, organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki za 2009 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2009 rok w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 roku Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2009 rok w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 roku ART. 121 USTAWY UST. 3 I 6 PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ O FINANSACH PUBLICZNYCH Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. (DZ. U. NR 157, POZ. 1241)

3 3

4 4 WYKONANIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH

5 5

6 6 PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE W LATACH 2003-2009

7 7

8 8 STRUKTURA DOCHODÓW W LATACH 2003-2009 WG WŁASNOŚCI ŹRÓDEŁ WG RODZAJÓW

9 9 GŁÓWNE ODCHYLENIA WYKONANIA OD PLANU W ZAKRESIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

10 10 ODCHYLENIA WYKONANIA OD PLANU PIERWOTNEGO PITCITPCC

11 11 DOCHODY Z UDZIAŁÓW W PIT I CIT W ZWIĄZKU ZE SPOWOLNIENIEM GOSPODARCZYM SKUTKUJĄCYM NIŻSZYMI WPŁYWAMI, W TRAKCIE ROKU PLAN ZOSTAŁ PODDANY REWIZJI: - UDZIAŁ W PODATKU PIT: - 556 MLN ZŁ - UDZIAŁ W PODATKU CIT: - 70 MLN ZŁ

12 12 DOCHODY Z UDZIAŁÓW W PIT I CIT

13 13 GŁÓWNE POZYCJE DOCHODÓW Z MIENIA PONADLANOWE DOCHODY W ZAKRESIE OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI SĄ WYNIKIEM M.IN. AKTUALIZACJI WYSOKOŚCI OPŁAT. PONADLANOWE WPŁYWY W ZAKRESIE DOCHODÓW Z NAJMU I DZIERŻAWY MIENIA SĄ WYNIKIEM M.IN. WZROSTU STAWEK CZYNSZÓW W MIESZKANIACH KOMUNALNYCH.

14 14 GŁÓWNE POZYCJE DOCHODÓW Z MIENIA

15 15 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY MIENIA W LATACH 2003-2009

16 16 DOCHODY Z OPŁAT I UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2003-2009

17 17 DOCHODY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

18 18 DOCHODY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

19 19 DOCHODY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2003-2009

20 20 GŁÓWNE POZYCJE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH SPADEK DOCHODÓW W ZAKRESIE WPŁYWÓW ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI ZWIĄZANY BYŁ Z OGRANICZONYM POPYTEM INWESTORÓW NA NIERUCHOMOŚCI W WYNIKU POGORSZENIA KONIUNKTURY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI. NA 90 PRZETARGÓW PRZEPROWADZONYCH PRZEZ BIURO NIERUCHOMOŚCI W UB.R. TYLKO 13 PRZETARGÓW ZAKOŃCZYŁO SIĘ ROZSTRZYGNIĘCIEM POZYTYWNYM, Z TEGO 5 W TRYBIE PRZETARGÓW OGRANICZONYCH, A 77 - NEGATYWNYM

21 21 GŁÓWNE POZYCJE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

22 22 DOCHODY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2003-2009

23 23 DOCHODY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO, W ZWIĄZKU Z OBSERWOWANYMI NIŻSZYMI WPŁYWAMI WYNIKAJĄCYMI Z POGORSZENIA SIĘ KONIUNKTURY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI, CO MIAŁO SWOJĄ GENEZĘ W ŚWIATOWEJ RECESJI GOSPODARCZEJ, PLAN ZOSTAŁ OBNIŻONY O 216 MLN ZŁ.

24 24 DOCHODY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH NIŻSZA W UJĘCIU ROCZNYM REALIZACJA DOCHODÓW Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W GŁÓWNEJ MIERZE SPOWODOWANA BYŁA ZAŁAMANIEM SIĘ DOCHODÓW ZAPOCZĄTKOWANYM W IV KWARTALE 2008 R. W ZWIĄZKU ZE SPOWOLNIENIEM GOSPODARCZYM I SPADKIEM ILOŚCI I WARTOŚCI TRANSAKCJI PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.

25 25 DOCHODY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W LATACH 2003-2009

26 26 DOCHODY MIESIĘCZNE Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W LATACH 2003-2009

27 27 DOCHODY POCHODZĄCE Z BUDŻETU PAŃSTWA

28 28 DOCHODY POCHODZĄCE Z BUDŻETU PAŃSTWA

29 29 DOCHODY POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

30 30

31 31 WYKONANIE WYDATKÓW

32 32 WYKONANIE WYDATKÓW

33 33 WYDATKI W LATACH 2003-2009

34 34 WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2003-2009

35 35 STOPIEŃ REALIZACJI PLANU WYDATKÓW WG RODZAJÓW W LATACH 2003-2009

36 36 REALIZACJA GŁÓWNYCH INWESTYCJI

37 37

38 38 REALIZACJA DOCHODÓW PRZEZ DZIELNICE STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ZMIANA DOCHODÓW 2009/2008

39 39 STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW DZIELNIC WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE

40 40 DYNAMIKA 2009/2008 WYDATKÓW DZIELNIC WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE

41 41 ZMIANA PLANU WYDATKÓW DZIELNIC W TRAKCIE 2009 ROKU

42 42

43 43 PRZYCHODY I ROZCHODY

44 44 NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU W LATACH 2003-2009

45 45

46 46 STOPIEŃ ZADŁUŻENIA W LATACH 2003-2009 [ ZADŁUŻENIE W RELACJI DO DOCHODÓW ] LIMIT USTAWOWY 60%

47 47 WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W LATACH 2003-2009 [ OBSŁUGA ZADŁUŻENIA W RELACJI DO DOCHODÓW ] LIMIT USTAWOWY 15%

48 48

49 49 NALEŻNOŚCI

50 50 ZOBOWIĄZANIA

51 51 ZOBOWIĄZANIA SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

52 52 ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY

53 53

54 54 UDZIELONE ULGI PODATKOWE

55 55 UDZIELONE ULGI NIEPODATKOWE UMORZENIA ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI ROZŁOŻENIE NA RATY SUMA

56 56

57 57 FINANSOWANIE USŁUG KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W LATACH 2003-2009

58 58 STOPIEŃ FINANSOWANIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ DOCHODAMI Z BILETÓW W LATACH 2003-2009

59 59 ZARZĄDZANIE MIENIEM KOMUNALNYM W LATACH 2005-2009

60 60 STOPIEŃ FINANSOWANIA UTRZYMANIA ZASOBU KOMUNALNEGO WPŁYWAMI Z CZYNSZÓW I ZA MEDIA W LATACH 2005-2009

61 61

62 62 PODSUMOWANIE 1.ZAPLANOWANE DOCHODY ZOSTAŁY ZREALIZOWANE 2.STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA 31 XII WYNIÓSŁ 4.750 ZŁ (Z UWZGLĘDNIENIEM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH SPZOZ I INSTYTUCJI KULTURY 82.267.319 ZŁ) 3.BUDŻET MIASTA ZAMKNĄŁ SIĘ DEFICYTEM NIŻSZYM NIŻ PLANOWANO 4.UDZIELONO WSPARCIA OSOBOM FIZYCZNYM I PODMIOTOM GOSPODARCZYM BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ W POSTACJI ULG PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH NA ŁACZNĄ KWOTĘ 38,6 MLN ZŁ

63 63 TRYB PRAC NAD SPRAWOZDANIEM


Pobierz ppt "1 Warszawa, 7 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2009 ROK POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIASTA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google