Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Otoczenie prawne rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Trzy główne ograniczenia w rozwoju prywatnych ubezpieczeń szpitalnych – informacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Otoczenie prawne rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Trzy główne ograniczenia w rozwoju prywatnych ubezpieczeń szpitalnych – informacja."— Zapis prezentacji:

1 Otoczenie prawne rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Trzy główne ograniczenia w rozwoju prywatnych ubezpieczeń szpitalnych – informacja dla prasy Dr Marcin Matczak, Radca prawny, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

2 Trzy główne ograniczenia w rozwoju prywatnych ubezpieczeń szpitalnych Brak świadomości w społeczeństwie oraz wśród kadry zarządzającej szpitalami Konieczność respektowania zasady równego dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych Możliwość stosowania przez NFZ w kontraktach ze szpitalami postanowień uprzywilejowujących Fundusz

3 Brak świadomości w społeczeństwie oraz wśród kadry zarządzającej szpitalami W społeczeństwie nie ma rozpowszechnionej wiedzy, że przyspieszenie świadczenia zdrowotnego może odbyć się inaczej niż drogami nieformalnymi. Tymczasem szybsze uzyskanie świadczenia medycznego może odbyć się w pełni legalnie, przez zakup prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wszyscy członkowie kadry zarządzającej publicznymi ZOZ mają świadomość, że ich kontrahentem wcale nie musi być wyłącznie NFZ. Przepisy regulujące funkcjonowanie ZOZ przewidują bowiem wprost możliwość pozyskiwania finansowania także na podstawie umów zawartych z prywatnymi ubezpieczycielami. Umowy te mogą przewidywać udzielanie świadczeń zdrowotnych posiadaczom polis prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego w oparciu o wolne zasoby osobowe i rzeczowe szpitala.

4 Konieczność respektowania zasady równego dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych Zakup polisy prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego nie daje uprawnień do przeskoczenia kolejki oczekujących. Nie ma więc możliwości, aby oczekujący na świadczenie zdrowotne w ramach systemu publicznego utracił miejsce na liście oczekujących, gdyż to miejsce zajęłaby osoba ubezpieczona prywatnie. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne daje więc możliwość skorzystania ze świadczenia zdrowotnego w SPZOZ tylko wtedy, gdy ze względu na brak środków finansowych z NFZ nie jest możliwe wykorzystanie wolnych zasobów szpitala.

5 Możliwość stosowania przez NFZ w kontraktach ze szpitalami postanowień uprzywilejowujących Fundusz Obecne regulacje dotyczące zasad zawierania kontraktów między NFZ a publicznymi ZOZ także mogą hamować rozwój prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Fundusz wymusza często, aby zakład opieki zdrowotnej pozostawał wyłącznie do dyspozycji NFZ. W takiej sytuacji, szpital nie może udostępnić wolnych zasobów osobowych i rzeczowych na potrzeby współpracy z prywatnym ubezpieczycielem. Fundusz w praktyce zawiera ze świadczeniodawcami jedynie roczne kontrakty. Uniemożliwia to prowadzenie długofalowej gospodarki finansowej szpitali, co utrudnia nawiązanie relacji gospodarczych z prywatnymi ubezpieczycielami.


Pobierz ppt "Otoczenie prawne rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Trzy główne ograniczenia w rozwoju prywatnych ubezpieczeń szpitalnych – informacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google