Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualne problemy działalności szpitali

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualne problemy działalności szpitali"— Zapis prezentacji:

1 Aktualne problemy działalności szpitali
Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

2 PROBLEMY SZPITALI Zwolnienie z podatku VAT usług medycznych powoduje że stanowi on koszt działalności szpitala. Wprowadzenie stawki „0” umożliwiałoby odliczenie przez szpitale VAT-u płaconego przy zakupie, Brak możliwości realizacji i sprzedaży usług medycznych poza kontraktem z NFZ, Utrudnienia i opóźnienia w realizacji zakupów wynikające z obecnych uregulowań Prawa zamówień publicznych. Stosowanie w wyborze oferenta - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – głównie kryterium ceny, 6. Brak modelu efektywnego powiązania podstawowej działalności medycznej szpitali specjalistycznych z prowadzonymi badaniami naukowymi, w tym: wykorzystanie sprzętu zakupionego w ramach projektów w podstawowej działalności medycznej szpitali, wykorzystanie efektów badań i ich komercjalizacja Brak systemowych możliwości i mechanizmów wdrażania innowacji (robot da Vinci), Przesunięcie na szpitale kosztów leczenia pacjentów nieubezpieczonych (np. świadczenia medyczne Szpitala na rzecz pacjentów nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń na dzień wynoszą ponad 300 tys. złotych i są niemożliwe do odzyskania), Brak niezależnej instytucji wyceny procedur medycznych – nieadekwatny do kosztów poziom atrakcyjności finansowej niektórych procedur medycznych, Kredytowanie przez szpitale NFZ nawet w zakresie świadczeń zakontraktowanych. Dotyczy to w szczególności świadczeń pozornie nielimitowanych jak porody, zawały, świadczenia neonatologiczne oraz świadczeń ratujących życie, Odcięcie szpitali publicznych od tańszych źródeł finansowania – szpital jest niewiarygodnym kredytobiorcą ponieważ posiada praktycznie jednego płatnika, a kontrakty zawierane są na krótki okres, Ustawowo coraz większy udział w kosztach wynagrodzeń elementów nie związanych bezpośrednio z zaangażowaniem pracownika (wysługa lat, nagrody jubileuszowe), Przesunięcie na szpitale posiadające SOR kosztów opieki ambulatoryjnej, 17.Brak modelu efektywnego powiązania podstawowej działalności medycznej szpitali specjalistycznych z prowadzonymi badaniami naukowymi, w tym: Brak solidaryzmu społecznego w tworzeniu zasobów finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia (rolnicy, bezrobotni), Brak koordynacji i nadzoru nad alokacją świadczeń medycznych zarówno po stronie zapotrzebowania na usługi zdrowotne jak i ich podaży – brak realnego wpływu regionów na politykę zdrowotną,

3 PROBLEMY SZPITALI 4. Stwarzanie „fałszywej” konkurencji pomiędzy szpitalami poprzez stawianie niejednokrotnie absurdalnych i nadmiernych wymogów przez NFZ w procesie kontraktowania świadczeń medycznych (zasoby sprzętowe i kadrowe wykorzystywane w 60-70%) 5. Brak warunków uczciwej konkurencji publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie: Świadczeń ostro dyżurowych Sprzedaży usług innym płatnikom niż NFZ Warunków zatrudniania pracowników

4 PROBLEMY SZPITALI 6. Brak modelu efektywnego powiązania podstawowej działalności medycznej szpitali specjalistycznych z prowadzonymi badaniami naukowymi, w tym: wykorzystanie sprzętu zakupionego w ramach projektów w podstawowej działalności medycznej szpitali, wykorzystanie efektów badań i ich komercjalizacja Brak systemowych możliwości i mechanizmów wdrażania innowacji (robot da Vinci),

5 PROBLEMY SZPITALI 8. Przesunięcie na szpitale kosztów leczenia pacjentów nieubezpieczonych (np. świadczenia medyczne Szpitala na rzecz pacjentów nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń na dzień wynoszą ponad 300 tys. złotych i są niemożliwe do odzyskania), 9. Brak niezależnej instytucji wyceny procedur medycznych – nieadekwatny do kosztów poziom atrakcyjności finansowej niektórych procedur medycznych,

6 PROBLEMY SZPITALI 10. Kredytowanie przez szpitale NFZ nawet w zakresie świadczeń zakontraktowanych. Dotyczy to w szczególności świadczeń pozornie nielimitowanych jak porody, zawały, świadczenia neonatologiczne oraz świadczeń ratujących życie, 11. Odcięcie szpitali publicznych od tańszych źródeł finansowania – szpital jest niewiarygodnym kredytobiorcą ponieważ posiada praktycznie jednego płatnika, a kontrakty zawierane są na krótki okres,

7 PROBLEMY SZPITALI 12. Ustawowo coraz większy udział w kosztach wynagrodzeń elementów nie związanych bezpośrednio z zaangażowaniem pracownika (wysługa lat, nagrody jubileuszowe), 13. Przesunięcie na szpitale posiadające SOR kosztów opieki ambulatoryjnej,

8 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Aktualne problemy działalności szpitali"

Podobne prezentacje


Reklamy Google