Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ISTOTA MARKETINGU 1. Początki i przyczyny rozwoju marketingu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ISTOTA MARKETINGU 1. Początki i przyczyny rozwoju marketingu"— Zapis prezentacji:

1 ISTOTA MARKETINGU 1. Początki i przyczyny rozwoju marketingu
„Najważniejszą sprawą w marketingu jest zawładnięcie jakimś wyrazem w świadomości potencjalnych klientów” Al. Ries; Jack Trout ISTOTA MARKETINGU 1. Początki i przyczyny rozwoju marketingu 2. Istota pojęcia marketingu 3. Rodzaje działań marketingowych oraz proces zarządzania marketingowego 4. Podstawowe orientacje działania przedsiębiorstw 5. Wizja rynku docelowego

2 Literatura do „Podstaw marketingu”
Praca zb. pod red. Perenca: Marketing Sposób myślenia i działania, Szczecin 2001, Wyd.US Ph Kotler,G.Amstrong,V.Wong: Marketing,Podręcznik europejski, PWE Warszawa 2002 Garbarski, Rutkowski, Wrzosek: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE Warszawa 2000, Żurawikowie: Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie. PWE Warszawa 1998 Czasopismo: „Marketing i Rynek”, Marketing w praktyce, i inne

3 Początki i rozwój marketingu
Początki marketingu wg. Ph. Kotlera przypisuje się C. Mc Cornikowi - twórcy mechanicznej żniwiarki (1850 r.). faza - po II wojnie światowej, gdy po względnym nasyceniu produkcją starano się jak najlepiej zaspokoić potrzeby nabywców faza - lata 90`te, gdy potrzeby, gusta, upodobania, preferencje są tym co chcą poznać producenci i dystrybutorzy.

4 Do głównych przyczyn rozwoju marketingu zalicza się:
wzrost asortymentu produkowanych wyrobów, podnoszenie warunków bytowych ludności, rozwój konkurencji, rozszerzanie się zasięgu rynku i instytucji rynkowych, postępujące procesy integracji i specjalizacji

5 Podstawowe cechy różnych orientacji działania przedsiębiorstw
Orientacja produkcyjna- punkt wyjścia-produkt,brak badań,instrumenty –niespójne,przedmiot uwagi-produkcja, Orientacja dystrybucyjna-punkt wyjścia-produkt,ograniczone badania,zakres instrumentów szerszy,przedmiot uwagi-sprzedaż, Orientacja rynkowa-punkt wyjścia klient i jego potrzeby, szerokie badania, instrumenty- spójne,przedmiot uwagi- rynek i jego procesy.

6 Istota marketingu... Wg. P. Druckera marketing pojawia się wtedy, „....gdy chcemy poznać klienta tak dobrze, aby produkt lub usługa dopasowały się doń i ... Sprzedały się same.” Wg. Ph. Kotlera „..marketing jest to proces społeczny, dzięki któremu jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną w wyniku tworzenia i wymiany z innymi produktów oraz wartości”. Dla klienta tą wartością ma być satysfakcja( użyteczność).

7 Istota marketingu c.d..... Wg. L. Grabarskiego, J. Rutkowskiego i W. Wrzoska marketing jest to zintegrowany zbiór instrumentów i działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania. T. Sztucki marketing rozumie jako zbiór praktycznych działań polegających na stosowaniu odpowiednich metod i technik. Marketing jest sposobem myślenia o rynku i przedsiębiorstwie, o jego roli i zadaniach zapewniających przetrwanie i rozwój.

8 Do głównych zasad marketingu można zaliczyć:
wartością najbardziej pożądaną jest bardzo dobra znajomość rynku i klientów, oparta na systematycznych badaniach marketingowych, potrzeby klientów (usługobiorców) wyznaczają podstawową strategię przedsiębiorstw , produkcja i sprzedaż stanowią podstawowe ogniwa struktury organizacyjnej przedsiębiorstw, zaś weryfikatorem trafności podejmowanych decyzji jest rynek i zawierane na nim transakcje, podstawą strategii marketingowej jest odpowiednio przygotowany cykl obiegu produktu-usługi na właściwym dla niego segmencie rynku,

9 Cd. Zasad marketingowych...
planowanie cyklu obiegu produktu-usługi na rynku jest procesem ciągłym, który zaczyna się przed podjęciem decyzji o produkcji i sprzedaży, jest odnawiany i modyfikowany w każdej fazie wytwarzania produktów i doprowadzania ich do klientów, powodzenie działalności przedsiębiorstw jest uzależnione od umiejętnego doboru i konsekwentnego stosowania marketingowych instrumentów rynkowych oraz metod pozyskiwania klientów dla wytwarzanych i sprzedawanych produktów-usług.

10 Trójkąt marketingu....

11 Trójkąt marketingu..... Marketing zewnętrzny polega na przygotowaniu pakietu produktów lub usług, ustaleniu cen za poszczególne produkty/usługi, opracowaniu metod promocji, wyborze strategii dystrybucji, dostosowanych do rodzaju i zakresu świadczonych produktów/usług. Marketing wewnętrzny polega na doborze, szkoleniu, informowaniu i motywowaniu pracowników do lepszej obsługi klientów. Marketing interakcyjny polega na ocenie kwalifikacji i umiejętności pracowników w obsłudze klientów.

12 Aby dobrze zdefiniować rynek docelowy, należy:
ustalić zakres programu produkcyjnego (co produkować, jak produkować i dla kogo), zaplanować potrzebny potencjał produkcyjny, określić zasady kształtowania cen za usługi, zdefiniować możliwe sposoby dokonywania sprzedaży swoich usług, określić sieć agentów handlowych (na styku producent-usługobiorcy), określić metody i intensywność promocji swoich usług, przedstawić wizję kształtowania wizerunku firmy.

13 Elementy marketingu mix....
Do głównych elementów marketingu mix przy wyborze rynku docelowego zalicza się: Produkt, Cena, Kanały dystrybucji, Promocja, Personel (ważny element w usługach).

14 Zarządzanie marketingowe ..
Osiągnięcie celów danej organizacji zależy od określenia potrzeb i pragnień klientów na rynkach docelowych oraz dostarczenia im oczekiwanych korzyści w sposób skuteczniejszy i sprawniejszy niż robią to konkurenci.Firma „X” ma dać klientom to- czego pragną.


Pobierz ppt "ISTOTA MARKETINGU 1. Początki i przyczyny rozwoju marketingu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google