Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek usług medycznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek usług medycznych"— Zapis prezentacji:

1 Rynek usług medycznych

2 Segmentacja rynku To wydzielenie jednorodnych grup na rynku pod względem potrzeb konsumpcyjnych.
Podział ze względów: geograficzno-demograficznych województwa, powiatu, gminy czynników demograficznych czynników socjoekonomicznych: wykształcenie, dochód, warstwa społeczna czynników psychograficznych : styl życia, aktywność, stosunek do ryzyka czynników behawioralnych- związane z zachowaniem: wzory zachowań, preferencje, częstotliwość, lojalność wobec usługodawcy

3 Segmentacja ze strony dóbr produkcyjnych
Podział ze względów: typ organizacji : NZOZ, SPZOZ, Praktyki grupowe i indywidualne wg demografii organizacji: liczba zatrudnionych, formy własności, poziom technologii czynników behawioralnych – wybory powtarzalne

4 Podstawa rozwoju przedsiębiorstwa jest marketing strategiczny – proces polegający na :
Strategicznej analizie otoczenia, konkurencji, czynników kształtujących jednostki biznesu Przewidywaniu przyszłych trendów w obszarach biznesu Udział w określeniu celów i tworzeniu firmy Wyboru celów strategicznych dla każdego produktu Ustalenie celów marketingowych, ich rozwijanie, zarządzanie pozycjonowaniem różnych strategii dla zaspokojenia potrzeb rynku

5 Strategia marketingowa musi uwzględniać :
Własna pozycje na rynku w porównaniu z konkurencją - Stan w jakim się znajduje produkt w swoim cyklu życia Oczekiwany rozwój gospodarczy w bliższej i dalszej przyszłości SWOT

6 Analiza SWOT Zgodnie z wymogami prakseologii, by działania nasze były skuteczne, rozpocząć je musimy od analizy wyjściowej -jak jest? Wykaże nam ona kierunek działań prowadzących do spełnienia zamierzeń, dla osiągnięcia stanu -jak być powinno? MOCNE STRONY SŁABE STRONY ? SZANSE ZAGROŻENIA Podejmując się kontynuacji kierowania WCEM w następnej kadencji z pewnością jestem bogatsza o nowe doświadczenia i przeżycia, ale równocześnie jestem bardziej świadoma. Z jednej strony jest to świadomość efektów jakie zostały uzyskane na przestrzeni ostatnich lat, a co się z tym wiążę oczekiwań stawianych przed naszą szkołą przez ucznia, przyszłego klienta rynku pracy. Z drugiej w pełni zdaję sobie sprawę z dynamicznie zmieniających się ofert na rynku edukacyjnym, wymagań stawianych placówkom oświatowym oraz oczekiwań pracodawców. Wyjście naprzeciw tym zmianom w puli obowiązków regionalnych organizatorów edukacji publicznej na rzecz bezpieczeństwa, opieki i profilaktyki, stanowi jedno z zadań priorytetowych szkoły. Działania dydaktyczne na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych w szeroko rozumianych zawodach medyczno - społecznych oraz optymalne kształcenie społeczeństwa w zagadnieniach opieki i jej organizacji są wybitnie ważne. Przygotowanie profesjonalnej kadry w świetle starzejącej się populacji europejskiej (od zjawiska tego Wielkopolska też nie jest wolna) oraz widocznego biologicznego osłabienia gatunku jest kluczowym elementem procesu dydaktycznego, przygotowującego młodego człowieka do podjęcia pracy w zawodach kształconych w WCEM. Wspomniane fakty wskazują na konieczność szerokiej edukacji zawodowej dla młodzieży i dorosłych, edukacji dającej efektywny pakiet wiedzy i umiejętności. Zgodnie z wymogami prakseologii, by działania nasze były skuteczne, rozpocząć je musimy od analizy wyjściowej, jak jest? Wykaże nam ona kierunek działań prowadzących do spełnienia zamierzeń, dla osiągnięcia stanu - jak być powinno? By planować i zarządzać zmianą określić musimy potrzeby, ustalić priorytety, znaleźć sposoby działania. Analiza SWOT to element wyjściowy pomagający nam (całemu zespołowi pracowników WCEM) ujawnić sposób postrzegania problemów, jak również stanowi materiał wyjściowy do stworzenia wizji szkoły.

7 Struktura planu marketingowego (PM)
PM nazywamy wszystkie decyzje dot. celów, środków oraz warunków związanych z realizacja strategii marketingowej firmy. Proces planowania marketingowego: Faza- strategiczna: misja i cele firmy Faza – przegląd sytuacji rynkowej: analiza SWOT, analiza sytuacji ekonomicznej, podstawowe założenia Sformułowanie strategii : cele strategiczne, oszacowanie przewidywanych wyników, opracowanie wariantów marketingu mix Alokacja środków i kontrola efektów: obserwacja, kontrola weryfikacja

8 Kontrola powinna zawierać:
Ustalenie standardów postępowania Ustalenia czasowe wprowadzanych planów Badanie realizacji Podjecie działań korygujących

9 Popyt Podaż Strategie oddziaływujące na popyt
wprowadzenie współpłacenia przez pacjenta ustalenie priorytetów celem racjonowania dostępność do świadczeń gwarantowanych wdrażanie bodźców w systemie podatkowym

10 Strategie oddziaływujące na podaż
Wprowadzenie konkurencji miedzy ubezpieczycielami Redukcja łóżek szpitalnych – ograniczanie personelu Kontrola cen zasobów wytwórczych ( ceny leków, wynagrodzenia itp.) Zmiany zasad finansowania świadczeniodawców Wpływ na dostępność przez autoryzację ze strony płatnika Efektywne wykorzystanie technologii medycznych Substytucja lecznictwa zamkniętego – lecznictwem otwartym

11 Strategie marketingowe
Strategia defensywna – obrona przed utratą klientów Strategia ofensywna- zabieganie, pozyskiwanie o nowych klientów Strategia rozwojowa- ewaluacja usług, produktów celem rozwoju


Pobierz ppt "Rynek usług medycznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google