Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenia specjalistyczne w ramach Projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenia specjalistyczne w ramach Projektu"— Zapis prezentacji:

1 Szkolenia specjalistyczne w ramach Projektu
"UR - nowoczesność i przyszłość regionu"

2 Uniwersytet Rzeszowski realizuje obecnie projekt pt
Uniwersytet Rzeszowski realizuje obecnie projekt pt. "UR - nowoczesność i przyszłość regionu", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wśród zadań projektu zaplanowano m. im. szereg dodatkowych działań dla studentów, takich jak szkolenia z oprogramowania takiego jak: AutoCAD , TwinCAT, Inventor, CorelDRAW, Altium, Dreamweaver , LabView, AltiumDesigner, Cisco, Java, Matlab, Maple, Ansys, Multisim , 3Ds Studio Max, Photoshop, NX, itp…

3 AutoCAD AutoCAD – oprogramowanie stworzone i rozpowszechnione przez firmę Autodesk. Jest jednym z najlepszych narzędzi na świecie do komputerowego wspomagania projektowania (CAD), 2D oraz 3D AutoCAD jest narzędziem do tworzenia dokumentacji, modeli i schematów, posiada możliwość modelowania brył 3D, automatycznego tworzenia przekrojów,

4 AutoCAD Oprogramowanie AutoCAD posiada wiele wyspecjalizowanych wersji które są wykorzystywane w różnych dziedzinach takich jak: Architektura, Budownictwo, Motoryzacja, Transport, Mechanika, Planowanie i zarządzanie infrastrukturą. Inżynieria lądowa, Projektowanie i modyfikacja systemów sterowania elektrycznego.

5 AutoCAD AutoCAD 3D AutoCAD Electrical

6 Inventor Autodesk Inventor zawiera pełny i elastyczny zestaw oprogramowania do projektowania elementów mechanicznych 3D, tworzenia rysunków CAD, prezentacji projektowych, symulacji produktów, projektowania systemów trasowanych, przebiegów kabli i wiązek oraz form wtryskowych. Inventor zawiera wszystkie narzędzia do projektowania, wizualizacji i symulowania pełnych prototypów cyfrowych 3D.

7 Inventor Program Inventor rozszerza możliwości projektowania 3D o cyfrowe prototypowanie, pozwala na integrację rysunków 2D AutoCAD® oraz danych 3D w ramach pojedynczego modelu cyfrowego. Umożliwia to tworzenie dokładnego modelu trójwymiarowego, stanowiącego wirtualną reprezentację finalnego produktu, która pozwala weryfikować formę, użyteczność i funkcjonalność produktu, przed jego wykonaniem. Cechy programu Inventor: Definiowanie środowiska MES , Analiza statyczna, Analiza modalna, Analiza konstrukcji ramowej, Raporty z możliwością edycji.

8 Inventor Samochód

9 3D Studio Max 3Ds Max (wcześniej 3D Studio Max) – rozbudowany program do tworzenia trójwymiarowej grafiki i animacji 3D. Możliwości 3Ds Max wykorzystują twórcy filmowych efektów specjalnych, specjaliści od wizualizacji procesów i projektów oraz autorzy kreskówek. W programie powstały, m.in. fragmenty filmu Władca Pierścieni. Najczęściej używany jest on do tworzenia gier komputerowych oraz wizualizacji architektonicznych.

10 3D Studio Max 3Ds Max – to wydajne, zintegrowane środowisko do:
Modelowania 3D, Animacji, Renderingu.

11 3D Studio Max Modelowanie krzesła

12 Altium Altium Designer - to następca znanego programu Protel. Program stanowi zintegrowane środowisko do projektowania elektroniki. Altium Designer oferuje trójwymiarowy tryb pracy z   PCB oraz zapewnia doskonałą integrację z mechanicznymi systemami CAD. Altium Designer posiada ponadto rozbudowane funkcje zarządzania dokumentacją projektową i komponentami.

13 Altium Altium Designer pozwala na:
Projektowanie PCB (Printed Circuit Board), Projektowanie układów FPGA (Field Programmable Gate Array), symulację i weryfikację schematów, aż po implementację projektu na płycie drukowanej i/lub w układzie programowalnym., Tworzenie i uruchamianie oprogramowania wbudowanego, zarówno na klasyczne, dyskretne procesory, jak i soft-procesory implementowane na platformie FPGA, Integrację z zewnętrznymi bazami danych, umożliwia import projektów z innych systemów EDA/CAD.

14 Altium Projektowanie schematu Projektowanie PCB

15 Matlab MATLAB - program komputerowy będący interaktywnym środowiskiem do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich, oraz do tworzenia symulacji komputerowych.

16 Matlab Program cechuje duża liczba funkcji bibliotecznych oraz możliwość pisania własnych funkcji co daje duże możliwości rozbudowy przez użytkownika. Posiada on swój język programowania, co umożliwia pisanie w pełni funkcjonalnych programów działających w środowisku Matlab.

17 Matlab Toolboxy - zbiór dodatkowych bibliotek (m-plików) do rozwiązywania specjalistycznych problemów z określonych dziedzin (automatyka, elektronika, telekomunikacja, matematyka) np.: Financial Toolbox - do analiz i obliczeń finansowych, Fuzzy Logic Toolbox - metody logiki rozmytej i uczenie adaptacyjne, Image Processing Toolbox - programowe narzędzia do przetwarzania obrazów, Neural Network Toolbox - do projektowania i symulacji sieci neuronowych, Symbolic Math Toolbox - zestaw funkcji do obliczeń symbolicznych, Simulink - pakiet służący do modelowania, symulacji i analizy układów dynamicznych. Itp..

18 Matlab [x,y]=meshgrid(-3.5:0.05:3.5); z=sin(x).*sin(y)+4*exp(-(x-0.5).
surf(x,y,z) colormap('jet') shading interp xlabel('X') ylabel('Y') zlabel('Z') text(0,4,4,'z=sin(x).*sin(y)+4* exp(-(x-0.5).^2-(y 0.5).^2)',‘ FontSize',18)

19 LabVIEW LabVIEW - graficzne środowisko programistyczne stworzone przez National Instruments. Używany w nim graficzny język programowania nosi nazwę "G". Tworzenie programu polega w   nim na łączeniu różnych bloczków zwanych vi, z których każdy odpowiada za wykonywanie odpowiedniej funkcji. A wykonywanie programu determinuje przepływ danych pomiędzy tymi ikonami.

20 LabVIEW LabVIEW często wykorzystywane jest w:
Ośrodkach badawczych (m. in. CERN i NASA), Przy testach w przemyśle, W medycynie, (np. wykrywanie migotania komór serca w sygnale EKG), Tam gdzie wykonuje się pomiary i analizę pobieranych danych, Jako aplikacja obsługująca pewien fragment produkcji, np. kontrolę jakości, Do symulacji paneli operatorskich, W Automatyce przemysłowej – przemysł energetyczny, elektronergetyczny i   paliwowy

21 LabVIEW Przyszłość z LabVIEW

22 Ansys ANSYS jest oprogramowaniem służącym do wykonywania symulacji inżynierskich. Oferuje duży zakres analiz od statyki do pola magnetycznego poprzez zjawiska zmienne w czasie oraz możliwość symulacji zjawisk liniowych i wyszukanych nieliniowości. Program posiada wszystkie narzędzia potrzebne do postawienia zadania, rozwiązania i weryfikacji wyników bez potrzeby korzystania z dodatkowego zewnętrznego oprogramowania.

23 Ansys Produkt oferuje kompletny zestaw zachowań elementów, modele substancji. Można w nim dokonywać analizy: wytrzymałość konstrukcji strukturalnej, liniowej i nieliniowej, dynamicznej, Termicznej. Zastosowanie w symulacji: odkształceń, naprężeń, przemieszczenia, przepływ u ciepła, Przepływ u cieczy.

24 Ansys

25 NX (Unigraphics) NX (poprzednia nazwa Unigraphics) to nowoczesny, skalowalny system CAD/CAM/CAE. Dostarcza spójne zintegrowane aplikacje, które pozwalają na wspomaganie wszelkich prac związanych z rozwojem produktu począwszy od założeń stylistycznych, projektu poprzez cyfrową analizę i weryfikację. NX posiada specjalizowane aplikacje m.in. do wzornictwa, mechatroniki, projektowania form wtryskowych - NX Mold Wizard i tłoczników NX Progressive Die Wizard.

26 NX (Unigraphics) NX jest skrótem przyjętym dla określenia wizji rozwoju oprogramowania MDA (Mechanical Design Automation) w technologii "NeXt generation". NX posiada budowę modułową - posiada wiele pakietów i możliwości ich konfiguracji. Podstawowe pakiety NX CAD to: NX Mach Power Drafting NX Mach Designer NX Mach 1 Design NX Mach 2 Product Design NX Mach 3 Product Design NX Mach 3 MoldWizard NX Mach 3 Die Enginnering

27 NX (Unigraphics)

28 Cisco System szkoleniowy Cisco z dużym stopniu opiera się na tzw. ścieżkach szkoleniowych i certyfikatach. Zdanie serii egzaminów z danej ścieżki owocuje uzyskaniem oficjalnego certyfikatu. Obecnie istnieją cztery poziomy zaawansowania tych certyfikatów: Poziom Entry, Poziom Associate, Poziom Professional, Poziom Expert, Poziom Architect, Poziom Specjalist,

29 Cisco

30 Cisco Poziom Entry zawiera wiedzę zupełnie elementarną - wprowadzającą w tematykę technologii sieciowych Cisco. Poziom Associate pozwala na poradzenie sobie w niewielkiej sieci bazując na podstawowych technologiach. Poziom Professional wprowadza zaawansowane technologie i zawiera wiedzę pozwalającą na utrzymanie sieci średniej lub dużej. Poziom Expert świadczy o zaawansowanej wiedzy, a przede wszystkim o biegłości praktycznej w każdych warunkach. Uzyskanie tego certyfikatu wiąże się z koniecznością zdania egzaminu praktycznego, który zaliczany jest do najtrudniejszych w branży IT.

31 Cisco Certyfikat Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT)
umiejętności instalacji, zarządzania, konfiguracji i rozwiązywania problemów w  prostej sieci z bardzo elementarnym jej zabezpieczeniem. umiejętności i wiedzę na temat budowy sieci. podstawy technologii sieciowych, znajomość sieci WAN, znajomość elementów bezpieczeństwa i łączności bezprzewodowej - na poziomie elementarnym (wprowadzającym) .  Ścieżka Cisco Certified Design Associate (CCDA) wiedzą jak poprawnie zaprojektować sieć, działanie routing-u, działanie switching-u, zasady budowy optymalnej i skalowalnej sieci z wykorzystaniem sieci lokalnych (LAN) i rozległych (WAN), połączenia szerokopasmowe.

32 Cisco Cisco Certified Network Associate (CCNA)
instalacja, konfiguracja, zarządzanie i rozwiązywanie problemów w sieci małej i  średniej wielkości, implementacja sieci lokalnych jak i rozległych, podstawowe sposoby radzenia sobie z zagadnieniami bezpieczeństwa sieci, wprowadzenie do sieci bezprzewodowych, konfigurowanie protokołów budujących tabele w routerach  (EIGRP, OSPF, RIPv2), podstawowe protokoły budowania sieci rozległych (PPP, Frame-Relay), mechanizmy stosowane w sieciach lokalnych (VLANs, Spanning Tree) , filtrowanie ruchu przy pomocy list kontroli dostępu (Access Control Lists).

33 Cisco Certyfikat Cisco Certified Design Professional (CCDP)
zaplanować, zaprojektować i wdrożyć zaawansowane cechy systemu sieciowego takie jak adresacja i routing, bezpieczeństwo, technologie zarządzania siecią, budowa centrum przechowywania danych (data center), aplikacje typu multicast, wielowarstwowe architektury w których działają sieci VPN i obszary sieci bezprzewodowych, budowanie sieci skalowalnych (routing), budowanie lokalnej sieci wielowarstwowej (switching) i aspekty projektowe.

34 Cisco Certyfikat Cisco Internetworks Professional (CCIP)
zarządzanie infrastrukturą sieci dostawców usług sieciowych - internetowych i sieci opartych na technologii etykietowania pakietów MPLS, administrowanie systemami autonomicznymi u dostawców usług internetowych (ISP), działanie zaawansowanego routingu, protokół BGP, mechanizmach zapewniania jakości transferu niektórych typów danych kosztem innych, czyli QoS (Quality of Service). Certyfikat Cisco Certified Networking Professional (CCNP) jak instalować, konfigurować i rozwiązywać problemy w sieci lokalnej i rozległej gdzie liczba węzłów waha się od 100 do 500 lub więcej, praktyczne umiejętnościami zarządzania routerami i switchami, które stanowię rdzeń sieci,  skonfigurować i utrzymywać sieć gdzie zintegrowany jest przypływ danych, głosu, z  wykorzystaniem technologii przewodowych i bezprzewodowych a także gdzie zaimplementowane są mechanizmy bezpieczeństwa sieci.

35 TwinCAT Jest oprogramowaniem wykorzystywanym do programowania sterowników przemysłowych firmy BECKHOFF Jest szeroko wykorzystywany w automatyce przemysłowej, Umożliwia pracę w językach IL ,ST ,LD ,FBD, SFC.

36 TwinCAT

37 Java Java to obiektowy język programowania stworzony przez grupę roboczą pod kierunkiem Jamesa Goslinga z firmy Sun Microsystems. Uniwersalność i wydajność technologii Java, przenośność platformy i bezpieczeństwo sprawiają, że nadaje się ona doskonale do wykorzystania w sieciach komputerowych. Java jest wszędzie — od laptopów po centra danych, od konsol do gier po superkomputery naukowe, od telefonów komórkowych po Internet!

38 Java Java działa na ponad 1,1 miliarda komputerów typu „desktop” Java działa w 3 miliardach telefonów komórkowych Liczba telefonów opartych na technologii Java jest 31 razy większa niż łączna liczba telefonów z systemami Apple i Android 100% wszystkich odtwarzaczy Blu-ray działa z oprogramowaniem Java Każdego roku jest wytwarzanych 1,4 miliarda kart chipowych opartych na technologii Java Card

39 Dreamweaver program komputerowy firmy Adobe przeznaczony do tworzenia stron WWW. Program posiada rozbudowane opcje tworzenia serwisów internetowych; umożliwia edycję dokumentów w trybie WYSIWYG oraz trybie widoku źródła z opcją kolorowania składni, auto uzupełnieniami kodu.

40 Dreamweaver Edytor posiada dużą liczbę gotowych akcji ułatwiających tworzenie stron takich jak generowanie przycisków w formacie "Adobe Flash" oraz możliwość obsługi zewnętrznych pluginów. Aplikacja jest w pełni profesjonalnym narzędziem do tworzenia stron WWW z zastosowaniem PHP, CSS, HMTL, XML, JavaScript. 

41 CorelDRAW CorelDRAW to pakiet programów graficznych wchodzących w skład jednego produktu, służący do obróbki grafiki wektorowej.

42 CorelDRAW CorelDRAW® X6 -Intuicyjna aplikacja do tworzenia ilustracji wektorowych i układów stron Corel® PHOTO-PAINT™ X6 - Profesjonalna aplikacja do edycji zdjęć Corel® Website Creator™ X6* Corel CAPTURE™ X6 - Proste w obsłudze narzędzie do przechwytywania zawartości ekranu komputera jednym kliknięciem Corel® CONNECT™ X6 - Narzędzie do błyskawicznego wyszukiwania materiałów Corel® PowerTRACE™ X6 -Narzędzie do trasowania, umożliwiające dokładne przekształcanie map bitowych do postaci wektorowej

43 Automation Studio™ Unikalny pakiet oprogramowania przeznaczonym do projektowania i symulacji złożonych układów mechatronicznych. zastosowanie w dziedzinie automatyki, jego szerokie możliwości dają możliwość zastosowania w różnych branżach przemysłu i edukacji.

44 Automation Studio™ Dołączone do programu pakiety odzwierciedlają grupy elementów stosowanych w przemyśle takich jak : pneumatyka, hydraulika, hydraulika proporcjonalna, elektrotechnika, technika cyfrowa. Posiada symulator oraz narzędzia opisu - skrócenia czasu projektowania, optymalizację procesu rozwoju, szkolenia i obsługi związanego ze złożonymi mechatronicznymi urządzeniami.

45 MultiSIM MultiSIM służy do symulacji działania układów elektronicznych Program MultiSIM jest symulatorem układów elektronicznych. Pozwala na zbadanie działania obwodu zbudowanego z wirtualnych elementów bez konieczności budowy rzeczywistego układu

46 MultiSIM

47 Wonderware InTouch Wonderware jako pierwsza firma:
Zaprezentowała produkt dla wizualizacji wykorzystujący platformę Windows Użyła technologii programowania obiektowego Pokazała produkt typu PC-control (soft PLC) na "czystym" Windows NT (bez oprogramowania firm niezależnych) Wprowadziła przemysłową relacyjną bazę danych czasu rzeczywistego Otrzymała certyfikację Microsoft's BackOffice dla swojego produktu Zaoferowała produkt do śledzenia produkcji na platformie Windows Wielokrotnie zdobyła nagrodę dla wsparcia technicznego

48 Wonderware InTouch InTouch to przemysłowe oprogramowanie zaprojektowane do wizualizacji oraz kontroli procesów produkcyjnych, w pełni zgodny z wytycznymi dla systemów klasy SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) oraz HMI (Human-Machine-Interface).

49 InTouch Najpopularniejszy pakiet wizualizacji na świecie Intuicyjne środowisko do projektowania aplikacji

50 Programowanie CNC

51 Adobe Photoshop rozbudowany program graficzny przeznaczony do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej

52 Maple Program komputerowy typu CAS służący do wykonywania obliczeń symbolicznych

53 Linki Autodesk www.autodesk.pl Altium www.altium.com Mathworks
National Instruments Ansys NX Cisco

54 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Szkolenia specjalistyczne w ramach Projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google