Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

przetwarzaniu informacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "przetwarzaniu informacji"— Zapis prezentacji:

1 przetwarzaniu informacji
Rola komputera w przetwarzaniu informacji

2 Komputer (z ang. computer od łac
Komputer (z ang. computer od łac. computare – obliczać, dawne nazwy: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego. Działanie komputera Komputer to skomplikowane urządzenie służące do przetwarzania informacji. Z procesem tego rodzaju spotykamy się na każdym kroku. Przetwornikiem informacji u człowieka jest mózg. Do przetwarzania informacji służy wiele różnych urządzeń, np. kasa w sklepie, bankomat. 

3 Komputery są obecnie najczęściej występującymi środkami technicznymi, wykorzystywanymi do wspomagania prac biurowych. Zorientowane są na obsługę takich procesów biurowych jak: 1. Planowanie zadań i kontrola ich realizacji oraz zarządzanie czasem w biurze; 2. Tworzenie, przekazywanie, przechowywanie oraz wyszukiwanie różnego rodzaju dokumentów; 3. Zakładanie i obsługa zbioru dokumentów; 4. Wyszukiwanie, kopiowanie i archiwizowanie informacji oraz tworzenie raportów i zestawień okresowych i na żądanie; 5. Wymiana informacji między poszczególnymi pracownikami biura i komórkami organizacyjnymi; 6. Typowe obliczenia administracyjno-biurowe, tworzące tzw. transakcje rutynowe; 7. Emisja informacji wewnętrznej i zewnętrznej.

4 stosowane w komputerach:
Oprogramowania stosowane w komputerach: - Oprogramowaniem nazywamy ogół środków programowych dostępnych w ramach systemu komputerowego, w którym podstawowym elementem jest pojedynczy program. Program jest specyficznym opisem sposobu rozwiązania pewnego zadania. Rozróżniamy oprogramowanie systemowe i użytkowe. - Oprogramowanie systemowe jest zbiorem programów pozwalającym realizować zadania za pomocą komputera. Wśród nich możemy wyróżnić programy, bez których praca na komputera byłaby niemożliwa, np.. system operacyjny (MS DOS, WINDOWS, UNIX, LINUX, NOVELL Net Ware). Organizują one działania wszystkich elementów i urządzeń komputera. - Oprogramowanie użytkowe obejmuje zbiór programów lub pakietów programowych realizujących konkretne zadania merytoryczne i spełniające określone potrzeby poszczególnych użytkowników komputera.

5 Oprogrmowana użytkowe:
Edytory tekstu – zamieniają komputer w inteligentną maszynę do pisania Arkusze kalkulacyjne – olbrzymia tabela wykonująca automatyczne obliczenia Bazy danych - programy do prowadzenia różnych archiwów wyposażonych w bogate mechanizmy wyszukiwania informacji Programy: do tworzenia grafiki – wykresów, rysunków, prezentacji komunikacyjne – umożliwiają komunikowanie się z innymi ludźmi za pomocą różnych mediów (faks, poczta elektroniczna, Internet).

6 GROMADZENIE PRZESYŁANIE i PRZETWARZANIE INFORMACJI
Współcześnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki jest informatyka. Jako nauka pełni różnorodne funkcje począwszy od pobierania, przechowywania i przetwarzania danych, a skończywszy na interpretowaniu informacji. Komunikacja przede wszystkim nastawiona jest na przekazywanie i odbiór danych w  sposób szybki i bezpośredni. Aby można było przesyłać informacje należy wcześniej je zakodować, tzn. zmienić jej postać na taką, którą można elektronicznie przesłać lub przechować. Informacje przesyłamy wykorzystując jako nośnik sygnały elektryczne i fale elektromagnetyczne, natomiast przechowujemy jako m.in. zapis magnetyczny lub optyczny. Informacja czytelna staje się po rozkodowaniu.

7 Szczególne miejsce wśród programów użytkowych na rynku polskim, de facto tworzący standard w zakresie uniwersalnych, narzędziowych pakietów biurowych zajmuje Microsoft Office. W skład pakietu wchodzą następujące aplikacje: a) Edytor tekstu Microsoft Word b) Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel c) Program do tworzenia prezentacji Microsoft PowerPoint d) System zarządzania bazą danych Microsoft Access e) Program do organizacji informacji biurowych komunikacji Microsoft Outlook.

8 Wykonali: Monika Cichowska oraz Damian Mryka 3bTŻ4


Pobierz ppt "przetwarzaniu informacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google